Artikel-id: 307897 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

Den här artikeln handlar om hur du synkroniserar tiden på datorer med Windows tidstjänst.

I Microsoft Windows XP synkroniseras datorns interna klocka automatiskt med andra klockor i nätverket genom Windows tidstjänst.. Tidskällan för synkroniseringen varierar, beroende på om datorn är ansluten till en Active Directory-domän eller till en arbetsgrupp.

När datorerna ingår i en arbetsgrupp måste du konfigurera inställningarna för tidssynkronisering manuellt. Du kan kanske identifiera en dator som en lokalt tillförlitlig tidskälla genom att konfigurera Windows tidstjänst på datorn för en känd korrekt tidskälla, antingen med hjälp av särskild maskinvara eller med hjälp av en tidskälla som är tillgänglig på Internet. Du kan konfigurera alla övriga datorer i arbetsgruppen manuellt för synkronisering med denna lokala tidskälla.

Om datorerna tillhör en Active Directory-domän konfigureras Windows tidstjänst automatiskt med hjälp av Windows tidstjänst på domänkontrollanterna. Windows tidstjänst konfigurerar en domänkontrollant i sin domän som tillförlitlig tidskälla och synkroniserar sig regelbundet med den källan. Du kan ändra eller skriva över de här inställningarna, beroende på dina behov.

Så här synkroniserar du tiden på en dator som är medlem av en Active Directory-domän:

 1. Klicka på Start, peka på Alla program, peka på Tillbehör och klicka på Kommandotolken.
 2. Skriv w32tm /resync och tryck på RETUR.

Så här synkroniserar du en intern tidsservern med en extern källa:

 1. Klicka på Start, peka på Alla program, peka på Tillbehör och klicka på Kommandotolken.
 2. Skriv följande rad, där peer-lista är en blankstegsavgränsad lista med DNS-namn (Domain Name System) eller IP-adresser till lämpliga tidskällor, och tryck på RETUR:
  w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:peer-lista
 3. Skriv w32tm /config /update och tryck på RETUR.
Obs!
 • Den vanligaste användningen för den här proceduren är synkronisering av det interna nätverkets auktoritära tidskälla med en mycket exakt extern tidskälla. Du kan emellertid använda proceduren på alla datorer med Windows XP.
 • Om datorn inte kan nå servrarna misslyckas proceduren och en post skrivs till händelseloggen.
 • Du kan använda datorer på Internet för att tillhandahålla korrekt tidsinformation. Använd till exempel NIST (National Institute of Standards and Technology), som tillhandahåller tjänsten NIST Network Time.

Konfigurera tjänster

Starta, stoppa, pausa, fortsätta eller starta om en tjänst

Obs! Du måste vara inloggad som administratör eller medlem av gruppen administratörer för att utföra de här åtgärderna. Om datorn är ansluten till ett nätverk kan principerna som används i nätverket hindra dig från att göra detta.
 1. Klicka på Start, Kontrollpanelen, Prestanda och underhåll och Administrationsverktyg och dubbelklicka på Tjänster.
 2. Klicka på tjänsten i informationsrutan.
 3. Klicka på Starta, Stoppa, Pausa, Fortsätt eller Starta omÅtgärd-menyn.
 4. Så här konfigurerar du startparametrarna för en tjänst: högerklicka på tjänsten, klicka på Egenskaper och skriv sedan parametrarna i rutan Startparametrar innan du klickar på Starta. De här inställningarna används bara en gång och sparas inte. Ett snedstreck (\) används som escape-tecken. Skriv två snedstreck för varje snedstreck i en parameter.
Obs!
 • Om du stoppar, startar eller startar om en tjänst påverkas även alla beroende tjänster.
 • Om du ändrar standardinställningarna för tjänster kan det medföra att viktiga tjänster inte körs på rätt sätt. Var försiktig när du ändrar inställningarna för Startmetod och Logga in som för tjänster som är konfigurerade för automatisk start.

Konfigurera hur en tjänst startas

Obs! Du måste vara inloggad som administratör eller medlem av gruppen administratörer. Om datorn är ansluten till ett nätverk kan principerna som används i nätverket hindra dig från att göra detta.
 1. Klicka på Start, Kontrollpanelen, Prestanda och underhåll och Administrationsverktyg och dubbelklicka på Tjänster.
 2. Högerklicka på tjänsten du vill konfigurera, och klicka sedan på Egenskaper.
 3. Klicka på fliken Allmänt. I rutan Startmetod klickar du på Automatiskt, Manuellt eller Inaktiverad.
 4. Så här anger du vilket användarkonto som tjänsten kan använda för att logga in: klicka på fliken Inloggning och använd sedan någon av följande metoder:
  • Om du vill att det lokala systemkontot ska användas klickar du på Lokalt systemkonto.
  • Om du vill att kontot Lokal tjänst ska användas klickar du på Det här kontot och skriver NT AUTHORITY\LocalService.
  • Om du vill att kontot Network Service ska användas klickar du på Det här kontot och skriver NT AUTHORITY\NetworkService.
  • Om du vill ange ett annat konto klickar du på Det här kontot och Bläddra samt anger ett användarkonto i dialogrutan Välj användare. Klicka på OK när du är klar.
 5. Skriv lösenordet för användarkontot i rutorna Lösenord och Bekräfta lösenord och klicka på OK.
Obs!
 • Om du ändrar standardinställningarna för tjänster kan det medföra att viktiga tjänster inte körs på rätt sätt. Var försiktig när du ändrar inställningarna för Startmetod och Logga in som för tjänster som är konfigurerade för automatisk start.
 • Om du aktiverar eller inaktiverar en tjänst och får problem med att starta datorn, kan du kanske starta datorn i felsäkert läge. Sedan kan du ändra konfigurationen för tjänsten eller återställa standardkonfigurationen.
 • Om du markerar kryssrutan Tillåt att tjänsten fungerar interaktivt med skrivbordet konfigureras tjänsten så att ett användargränssnitt på ett skrivbord tillhandahålls. För att funktionen ska vara tillgänglig måste du klicka på Lokalt systemkonto, och tjänsten måste vara konfigurerad för interaktion med skrivbordet.

Felsökning

Det kan hända att klienter inte är synkroniserade med servrar om Windows tidstjänst har stoppats manuellt. Lös problemet genom att starta Windows tidstjänst

så här:
 1. Klicka på Start, peka på Alla program, peka på Tillbehör och klicka på Kommandotolken.
 2. Skriv net start w32time och tryck på RETUR.
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH?-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.

Egenskaper

Artikel-id: 307897 - Senaste granskning: den 26 februari 2014 - Revision: 1.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Nyckelord: 
kbresolve kbhowto kbhowtomaster KB307897

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com