Synchronizácia času so službou času systému Windows v systéme Windows XP

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 307897 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

Súhrn

V tomto článku sa opisuje ako synchronizovať čas na počítačoch pomocou služby času systému Windows.

V systéme Microsoft Windows XP služba času systému Windows automaticky synchronizuje interné hodiny počítača s ostatnými hodinami v sieti. Zdroj času pre túto synchronizáciu sa rôzni v závislosti od toho, či je počítač začlenený do domény so službou Active Directory alebo do pracovnej skupiny.

Ak sú počítače súčasťou pracovnej skupiny, nastavenie synchronizácie času je nutné vykonať manuálne. Nakonfigurovaním služby času systému Windows je možné nastaviť počítač ako lokálne spoľahlivý zdroj času, ak službu času nastavíte na používanie známeho presného zdroja času, a to buď špeciálneho hardvéru alebo zdroja času, ktorý je dostupný na Internete. Všetky ostatné počítače v pracovnej skupine môžete manuálne nakonfigurovať na synchronizáciu ich času s týmto lokálnym zdrojom času.

Ak sú počítače začlenené do domény so službou Active Directory, služba času systému Windows sa sama automaticky nakonfiguruje na používanie služby času systému Windows, ktorá je k dispozícii na doménových radičoch. Služba času systému Windows použije doménový radič vo svojej doméne ako spoľahlivý zdroj času a pravidelne sa s týmto zdrojom synchronizuje. Tieto nastavenia môžete v prípade potreby upraviť v závislosti od konkrétnych požiadaviek.

Synchronizácia času na členskom počítači v doméne so službou Active Directory

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Všetky programy, ukážte na položku Príslušenstvo a potom kliknite na položku Príkazový riadok.
 2. Zadajte príkaz w32tm /resync a stlačte kláves ENTER.

Synchronizácia servera s interným časom s externým zdrojom

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Všetky programy, ukážte na položku Príslušenstvo a potom kliknite na položku Príkazový riadok.
 2. Zadajte nasledujúci riadok, kde reťazec zoznamzdrojov predstavuje zoznam obsahujúci názvy Domain Name System (DNS) alebo adresy IP príslušných zdrojov času oddelené medzerou a potom stlačte kláves ENTER:
  w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:zoznamzdrojov
 3. Zadajte príkaz w32tm /config /update a stlačte kláves ENTER.
Poznámky
 • Najbežnejšie sa tento postup používa na synchronizáciu primárneho zdroja času internej siete s veľmi presným externým zdrojom času. Tento postup sa však dá vykonať na počítači so systémom Windows XP.
 • Ak počítač nemá prístup na servery, postup zlyhá a do denníka udalostí sa zapíše príslušná položka.
 • Na poskytnutie informácie o presnom čase môžete použiť počítače na Internete. Použite napríklad službu NIST Network Time, ktorú poskytuje inštitút National Institute of Standards and Technology (NIST).

Konfigurovanie služieb

Spustenie, zastavenie, pozastavenie, opätovné spustenie a reštartovanie služby

Poznámka. Na úspešné dokončenie tohto postupu sa musíte prihlásiť ako správca alebo člen skupiny Administrators. Ak je počítač pripojený k sieti, vykonaniu tohto postupu môže tiež brániť nastavenie sieťovej politiky.
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Ovládací panel, kliknite na položku Výkon a údržba, na položku Nástroje na správu a potom dvakrát kliknite na položku Služby.
 2. Na table Podrobnosti kliknite na službu.
 3. V ponuke Akcia kliknite na položku Spustiť, Zastaviť, Pozastaviť, Obnoviť alebo Reštartovať.
 4. Ak chcete konfigurovať spúšťacie parametre služby, kliknite pravým tlačidlom na službu, kliknite na položku Vlastnosti a zadajte parametre do poľa Parametre spustenia. Potom kliknite na položku Spustiť. Toto nastavenie sa použije len raz a neukladá sa. Znak opačnej lomky (\) sa spracováva ako znak escape. Ak sa má v parametri použiť opačná lomka, použite dva znaky opačnej lomky.
Poznámky
 • Ak zastavíte, spustíte alebo reštartujete službu, ovplyvnené sú aj závislé služby.
 • Zmena predvolených nastavení služby môže brániť v správnom spustení kľúčových služieb. Pri zmene nastavenia Typ spustenia a Prihlásenie služby alebo služieb konfigurovaných na automatické spustenie postupujte uvážlivo.

Konfigurácia spôsobu spustenia služby

Poznámka. Ak chcete úspešne vykonať tento postup, musíte sa prihlásiť ako správca alebo člen skupiny Administrators. Ak je počítač pripojený k sieti, vykonaniu tohto postupu môže tiež brániť nastavenie sieťovej politiky.
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Ovládací panel, kliknite na položku Výkon a údržba, na položku Nástroje na správu a potom dvakrát kliknite na položku Služby.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na službu, ktorú chcete konfigurovať, a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 3. Kliknite na kartu Všeobecné a potom v poli Typ spustenia kliknite na položku Automatické, Manuálne alebo Zakázané.
 4. Na zadanie používateľského konta, ktoré môže služba použiť na prihlásenie, použite kartu Prihlásenie a vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:
  • Ak chcete zadať, že má služba použiť lokálne systémové konto, kliknite na položku Lokálne systémové konto.
  • Ak chcete zadať, že má služba použiť konto LocalService, kliknite na položku Toto konto a potom zadajte reťazec NT AUTHORITY\LocalService.
  • Ak chcete zadať, že má služba použiť konto NetworkService, kliknite na položku Toto konto a potom zadajte reťazec NT AUTHORITY\NetworkService.
  • Ak chcete zadať iné konto, kliknite na položku Toto konto, kliknite na tlačidlo Prehľadávať a potom v dialógovom okne Výber používateľa zadajte používateľské konto. Keď skončíte, kliknite na tlačidlo OK.
 5. Do poľa Heslo zadajte heslo pre používateľské konto a potvrďte ho zadaním tiež do poľa Potvrdiť heslo a kliknite na tlačidlo OK.
Poznámky
 • Zmena predvolených nastavení služby môže brániť v správnom spustení kľúčových služieb. Pri zmene nastavenia Typ spustenia a Prihlásenie služby alebo služieb konfigurovaných na automatické spustenie postupujte uvážlivo.
 • Ak službu zapnete alebo vypnete a pri spustení počítača sa vyskytnú problémy, počítač sa môže podariť spustiť v núdzovom režime. Potom môžete zmeniť konfiguráciu služby alebo obnoviť jej predvolenú konfiguráciu.
 • Ak začiarknete políčko Povoliť službe používať pracovnú plochu, službu nakonfigurujete na zobrazenie používateľského rozhrania na pracovnej ploche. Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, že kliknete na položku Lokálne systémové konto a že je služba konfigurovaná na používanie pracovnej plochy.

Riešenie problémov

Klientske počítače, ktoré nie sú synchronizované so servermi, sa môžu v sieti vyskytnúť, ak bola služba času systému Windows zastavená manuálne. Problém vyriešite spustením služby času systému Windows.

Spustenie služby času systému Windows:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Všetky programy, ukážte na položku Príslušenstvo a potom kliknite na položku Príkazový riadok.
 2. Zadajte príkaz net start w32time a stlačte kláves ENTER.
Poznámka: Toto je článok typu FAST PUBLISH, ktorý bol vytvorený priamo v organizácii technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie uvedené v tomto článku sa poskytujú „tak, ako sú“ v reakcii na naliehavé problémy. V dôsledku rýchlosti, akou boli tieto materiály sprístupnené, môžu obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré je potrebné zohľadniť, získate na stránke Podmienky používania.

Vlastnosti

ID článku: 307897 - Posledná kontrola: 26. februára 2014 - Revízia: 1.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Kľúčové slová: 
kbresolve kbhowto kbhowtomaster KB307897

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com