วิธีการเปลี่ยนแปลง หรือเอาโปรแกรมใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 307895 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือ'เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก' เพื่อเปลี่ยนแปลง หรือลบโปรแกรมที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการเปลี่ยนโปรแกรมติดตั้ง

หมายเหตุ:คุณไม่สามารถใช้คุณลักษณะนี้เพื่อปรับเปลี่ยนโปรแกรมทั้งหมด

คุณสามารถใช้คุณลักษณะนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงการติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ Windows Installer เช่น Microsoft Office XP หน้าต่างที่ใช้โปรแกรมติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ รวมถึงตัวเลือกโหมดการบำรุงรักษา ด้วยอ็อพชันนี้ คุณสามารถเพิ่ม หรือเอาคุณลักษณะ เปลี่ยนสถานะการติดตั้งโปรแกรม หรือคอมโพ เนนต์แต่ละ หรือซ่อมแซม และการคืนค่าการติดตั้ง

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก.
  2. ในการโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ในขณะนี้กล่อง คลิกโปรแกรมที่คุณต้อง การเอาออก แล้ว คลิกเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนแปลง/เอาออก.
  3. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

วิธีการเอาโปรแกรมติดตั้ง

เมื่อต้องการเอาโปรแกรมที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก.
  2. ในการโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ในขณะนี้กล่อง คลิกโปรแกรมที่คุณต้อง การเอาออก แล้ว คลิกเอาออก.
  3. ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันการลบโปรแกรม คลิกใช่.

การแก้ไขปัญหา

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โปรแกรมที่คุณคลิกที่เครื่องมือ'เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ' เป็นโปรแกรมที่คุณต้องการเอาออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรแกรมบางโปรแกรมอาจไม่พร้อมท์ให้คุณยืนยันการลบก่อนที่โปรแกรมจะถูกเอาออกจากคอมพิวเตอร์
  • คุณสามารถลบโปรแกรมที่ มีเครื่องมือ'เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก'เท่านั้นหากโปรแกรมถูกเขียนขึ้นสำหรับ Windows ถ้าคุณไม่เห็นโปรแกรมที่คุณต้องการเอาออกในนั้นโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ในขณะนี้กล่อง ดูเอกสารประกอบของโปรแกรมสำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเอาออก

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มโปรแกรม โดยใช้ Add or Remove Programs คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
305548วิธีการเพิ่มคอมโพเนนต์และโปรแกรมไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 307895 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbusage kbenv kbhowtomaster kbmt KB307895 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:307895

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com