Lm th? no ? thm ho?c lo?i b? c?u ph?n Windows trong Windows XP

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 307894 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

Bi vi?t ny m t? cch thm ho?c lo?i b? c?u ph?n Windows trong Windows XP.

Sau khi Windows XP ?c ci ?t trn my tnh c?a b?n, b?n c th? s? d?ng cng c? thm/lo?i b? chng tr?nh trong Pa-nen i?u khi?n ? thm m?t c?u ph?n Windows ? khng ?c bao g?m trong ti?n tr?nh ci ?t ban ?u, ho?c ? lo?i b? m?t c?u ph?n Windows hi?n t?i b?n khng c?n yu c?u.


? thm m?t thnh ph?n Windows XP

 1. ng nh?p nh ng?i qu?n tr? ho?c nh thnh vin c?a nhm ng?i qu?n tr?.
 2. Nh?p vo B?t ?u, b?m B?ng i?u khi?n, v sau b?m p chu?t Thm ho?c lo?i b? chng tr?nh.
 3. Nh?p vo Thm/lo?i b? c?u ph?n Windows. Thu?t s? c?u ph?n Windows b?t ?u.
 4. Trong cc Thanh phn danh sch, nh?n vo y ? ch?n h?p ki?m l bn c?nh cc thnh ph?n b?n mu?n thm. N?u h?p ki?m cho m?t thnh ph?n bng m?, ch? c m?t s? subcomponents c?a n ?c l?a ch?n ? ci ?t.

  ? xem danh sch cc subcomponents, b?m Thng tin chi ti?t. Nh?n vo y ? ch?n h?p ki?m bn c?nh subcomponents b?n mu?n thm v b?m Ok. Nu Thng tin chi ti?t nt khng c s?n, cc thnh ph?n khng ch?a subcomponents.
 5. Nh?p vo Ti?p theo.
 6. Nu a ?a h?p tho?i xu?t hi?n, s? d?ng m?t trong nh?ng phng php sau y:
  • a CD-ROM c?a Windows XP vo ? ?a CD-ROM hay DVD-ROM, v b?m Ok.
  • Nh?p vo Ok xc ?nh v? tr c?a b?n t?p tin ci ?t Windows XP. Trong cc T?p tin c?n thi?t h?p tho?i h?p, b?m vo Tr?nh duy?t, xc ?nh v? tr t?p ci ?t Windows XP c?a b?n, v sau nh?p vo M?. V d?, t?p tin ci ?t c th? trong th m?c D:\I386.
 7. Trong hon mn h?nh thu?t s? c?u ph?n Windows, b?m vo K?t thc.

? lo?i b? m?t c?u ph?n Windows XP

 1. ng nh?p nh ng?i qu?n tr? ho?c nh thnh vin c?a nhm ng?i qu?n tr?.
 2. Nh?p vo B?t ?u, b?m B?ng i?u khi?n, v sau b?m p chu?t Thm ho?c lo?i b? chng tr?nh.
 3. Nh?p vo Thm/lo?i b? c?u ph?n Windows. Thu?t s? c?u ph?n Windows b?t ?u.
 4. Trong cc Thanh phn danh sch, nh?n vo y ? b? ch?n h?p ki?m bn c?nh ? cc thnh ph?n b?n mu?n lo?i b?. Lu ? r?ng m?t bng m? h?p ki?m bn c?nh m?t thnh ph?n ch? ra r?ng ch? c m?t s? subcomponents c?a n ?c ci ?t.

  N?u b?n mu?n lo?i b? m?t subcomponent, h?y nh?p vo Thng tin chi ti?t. Sau , nh?p vo Xo h?p ki?m bn c?nh subcomponents b?n mu?n lo?i b?, v sau nh?p vo Ok.
 5. Nh?p vo Ti?p theo.
 6. Trong hon mn h?nh thu?t s? c?u ph?n Windows, b?m vo K?t thc.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 307894 - L?n xem xt sau cng: 27 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? kha:
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB307894 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:307894

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com