วิธีการเพิ่ม หรือเอาคอมโพเนนต์ของ Windows ใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 307894 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการเพิ่ม หรือเอาคอมโพเนนต์ของ Windows ใน Windows XP

หลังจากที่มีการติดตั้ง Windows XP บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถใช้เครื่องมือ'เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกใน'แผงควบคุม' เพื่อเพิ่มคอมโพเนนต์ของ Windows ที่ไม่ได้ถูกรวมในการติดตั้งต้นฉบับ หรือเอาองค์ประกอบของ Windows อยู่ที่คุณไม่จำเป็นต้อง


เมื่อต้องการเพิ่มคอมโพเนนต์ของ Windows XP

 1. เข้าสู่ระบบใน ฐานะผู้ดูแลระบบ หรือ เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบ
 2. คลิก เริ่มคลิก 'แผงควบคุม'แล้ว คลิกสองครั้ง เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก.
 3. คลิก เพิ่ม/ลบคอมโพเนนต์ของ Windows. ตัวช่วยสร้างคอมโพเนนต์ของ Windows เริ่มทำงาน
 4. ในการ คอมโพเนนต์ รายการ คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากคอมโพเนนต์ที่คุณต้องการเพิ่ม ถ้ากล่องกาเครื่องหมายสำหรับคอมโพเนนต์มีการแรเงา เฉพาะบางส่วนของคอมโพเนนต์ย่อยจะถูกเลือกสำหรับการติดตั้ง

  เมื่อต้องการดูรายการของคอมโพเนนต์ย่อยที่ คลิก รายละเอียด. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากคอมโพเนนต์ย่อยที่คุณต้องการเพิ่ม และจากนั้น คลิก ตกลง. ถ้าการ รายละเอียด ปุ่มจะไม่พร้อมใช้งาน ส่วนประกอบไม่ประกอบด้วยส่วนประกอบย่อย
 5. คลิก ถัดไป.
 6. ถ้าการ ใส่แผ่นดิสก์ กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
  • ใส่ซีดีรอมใน Windows XP ของคุณลงในไดรฟ์ซีดีรอมหรือดีวีดีรอมของคุณ และจากนั้น คลิก ตกลง.
  • คลิก ตกลง เมื่อต้องการค้นหาแฟ้มการติดตั้ง Windows XP ของคุณ ในการ แฟ้มที่จำเป็น กล่องโต้ตอบ คลิก เรียกดูการค้นหาแฟ้มการติดตั้ง Windows XP ของคุณ และจากนั้น คลิก เปิด. ตัวอย่างเช่น แฟ้มการติดตั้งอาจอยู่ในโฟลเดอร์ D:\I386
 7. ใน Completing หน้าจอของตัวช่วยสร้างคอมโพเนนต์ของ Windows คลิก เสร็จสิ้น.

เมื่อต้องการเอาคอมโพเนนต์ของ Windows XP

 1. เข้าสู่ระบบใน ฐานะผู้ดูแลระบบ หรือ เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบ
 2. คลิก เริ่มคลิก 'แผงควบคุม'แล้ว คลิกสองครั้ง เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก.
 3. คลิก เพิ่ม/ลบคอมโพเนนต์ของ Windows. ตัวช่วยสร้างคอมโพเนนต์ของ Windows เริ่มทำงาน
 4. ในการ คอมโพเนนต์ รายการ คลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากคอมโพเนนต์ที่คุณต้องการเอาออก โปรดสังเกตว่า กล่องกาเครื่องหมายที่แรเงาที่อยู่ถัดจากคอมโพเนนต์บ่งชี้ว่า คอมโพเนนต์ย่อยเพียงบางส่วนมีการติดตั้ง

  ถ้าคุณต้องการเอาคอมโพเนนต์ย่อย รายละเอียด. แล้วคลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากคอมโพเนนต์ย่อยที่คุณต้องการเอาออก และจากนั้น คลิก ตกลง.
 5. คลิก ถัดไป.
 6. ใน Completing หน้าจอของตัวช่วยสร้างคอมโพเนนต์ของ Windows คลิก เสร็จสิ้น.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 307894 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 มิถุนายน 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB307894 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:307894

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com