Straipsnio ID: 307890 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

Windows XP naudoja programin?s ?rangos produkt? aktyvinimo technologij?. Tod?l nor?dami j? naudoti, turite aktyvinti savo Windows XP kopij?. ?iame straipsnyje apra?oma, kaip aktyvinti Windows XP.

Kaip veikia aktyvinimas

D?l produkto aktyvinimo suma??ja nelegalios programin?s naudojimo atvej?, vadinam? ?neteis?tu kopijavimu?. Paprastas kopijavimas yra bendras programin?s ?rangos naudojimas ir diegimas, neatitinkantis programin?s ?rangos galutinio vartotojo licencijos sutarties (EULA).

Aktyvinant produkt?, u?tikrinama, kad kiekviena Windows XP licencija diegiama pagal EULA, o kompiuteri?, kuriuose ji diegiama, skai?ius nevir?ija licencijos leid?iamo skai?iaus. Windows sukuria unikalius diegimo identifikavimo duomenis (ID) pagal informacij? i? produkto ID ir aparat?ros identifikatoriaus, sukuriam? diegiant Windows XP. Jei norite aktyvinti, naudokite Windows produkt? aktyvinimo vedl?, kad pateiktum?te bendrovei Microsoft diegimo ID internetu ar telefonu. Diegimo ID ?ra?o produkto ID ry?? su j?s? kompiuteriu, o ? j?s? kompiuter? siun?iamas patvirtinimo ID, suaktyvinantis Windows XP.

Aktyvinimas yra anonimi?kas, aktyvinant nereikia pateikti jokios asmenin?s informacijos. Diegimo ID ?ra?o produkto ID ry?? su j?s? kompiuteriu, o ? Microsoft siun?iamas patvirtinimas. Tada galite naudoti produkto rakt?, nor?dami neribot? kart? skai?i? diegti Windows tame kompiuteryje. Ta?iau jei norite diegti Windows kitame kompiuteryje naudodami t? pat? produkto kod?, gali reik?ti susisiekti su Microsoft klient? aptarnavimo tarnybos atstovu.

Aktyvinti reikia per 30 dien? nuo pirmojo Windows XP paleidimo. Jei norite aktyvinti operacin? sistem? Windows diena v?liau, nei j? diegiate, prane?im? srityje bus rodoma piktograma Windows aktyvinimas. ?i piktograma reguliariai rodys prane?imus, primenan?ius, kiek laiko liko iki privalomojo aktyvinimo. Po 30 dien? nor?dami toliau naudoti operacin? sistem? Windows, tur?site j? aktyvinti.

Aktyvindami taip pat galite u?registruoti savo Windows kopij?. Produkto aktyvinimas skiriasi nuo produkto registravimo, nes aktyvinti b?tina, o registruoti neprivaloma. Jei norite registruoti Windows XP ir pateikti savo pavard?, el. pa?to adres? ir kit? kontaktin? informacij?, taip pat galite pasirinkti, ar norite gauti informacij? apie produkt? atnaujinimus ir kitus specialius pasi?lymus.

Pastaba: kai kuri originali gamintoj? ?ranga (OEM) ir tam tikri Windows XP diegimai, naudojantys bendrosios licencijos sutart?, b?na i? anksto suaktyvinti, tod?l nereikia atlikti joki? papildom? veiksm? jiems aktyvinti. Nor?dami patikrinti aktyvinimo b?sen?, spustel?kite Prad?ti, pereikite prie Visos programos, Reikmenys, Sistemos ?rankiai ir spustel?kite Aktyvinti Windows.

Aktyvinimo metodai

Galite aktyvinti savo Windows XP kopij? naudodami vien? i? ?i? metod?:
 • Windows XP aktyvinimas naudojantis internetu

  Jei norite naudoti ?? metod?, Windows produkt? aktyvinimo vedlys u?megs ry?? su aktyvinimo serveriu, i?si?s j?s? diegimo ID ir apdoros aktyvinimo u?klaus?.
 • Windows XP aktyvinimas naudojantis modemu

  Jei turite modem?, bet neturite interneto ry?io, vedlys aptiks j?s? modem? ir u?megs ry?? su aktyvinimo serveriu naudodamas j?s? telefono linij?.
 • Windows XP aktyvinimas telefonu

  Jei neturite modemo ar interneto ry?io, galite aktyvinti Windows XP skambindami Microsoft klient? aptarnavimo tarnybos atstovui. Aktyvinimo vedlys rodo nemokam? numer?, kuriuo galite skambinti.

Vaizdo ?ra?as: Kaip aktyvinti Windows kompiuteryje

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video1
uuid=e42db73d-f794-4d5c-a626-0dd7da610ea1 VideoUrl=http://aka.ms/nlmzbv
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video2


Tolesniuose ?io straipsnio skyriuose apra?oma, kaip naudoti kiekvien? i? ?i? metod?.

Kaip aktyvinti Windows XP naudojantis internetu

Jei norite aktyvinti Windows XP naudodami interneto ry??, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, pereikite prie Visos programos, Reikmenys, Sistemos ?rankiai ir spustel?kite Aktyvinti Windows.

  Arba spustel?kite prane?im? srityje esan?i? piktogram? Windows aktyvinimas.
 2. Spustel?kite Taip, aktyvinti Windows internetu dabar.
 3. Spustel?kite Skaityti Windows produkt? aktyvinimo privatumo patvirtinim?, spustel?kite Atgal, tada spustel?kite Pirmyn.
 4. Naudokite vien? i? ?i? metod?:
  • Jei norite tuo pat metu registruoti ir aktyvinti Windows, spustel?kite Taip, a? noriu registruoti ir aktyvinti Windows tuo pat metu, spustel?kite Skaityti Windows registracijos privatumo patvirtinim?, spustel?kite Atgal, spustel?kite Pirmyn, ?veskite savo kontaktin? informacij? ? atitinkamus registracijos formos laukus ir spustel?kite Pirmyn. Informacija, kuri? ?vesti privaloma, ?ymima ?vaig?dute (*).
  • Jei norite tik aktyvinti Windows, spustel?kite Ne, a? nenoriu registruoti dabar, noriu tik aktyvinti Windows, tada spustel?kite Pirmyn.
  Vedlys u?megs ry?? su aktyvinimo serveriu ir apdoros aktyvinimo u?klaus?.
 5. Baig? aktyvinti ir gav? ?? prane?im? spustel?kite Gerai:
  J?s? Windows kopija s?kmingai suaktyvinta.

Kaip aktyvinti Windows XP naudojant modem?

Jei norite aktyvinti Windows XP naudodami modem?, atlikite ?iuos veiksmus:

Pastaba: toliau apra?omi veiksmai yra tokie patys, kaip naudojami norint aktyvinti Windows internetu, apra?yti skyriuje ?Kaip aktyvinti Windows XP naudojantis internetu?. Jei turite interneto ry?? ir norite aktyvinti naudodami modem?, nutraukite interneto ry?? prie? atlikdami ?iuos veiksmus.
 1. Spustel?kite Prad?ti, pereikite prie Visos programos, Reikmenys, Sistemos ?rankiai ir spustel?kite Aktyvinti Windows.

  Arba spustel?kite prane?im? srityje esan?i? piktogram? Windows aktyvinimas.
 2. Spustel?kite Taip, aktyvinti Windows internetu dabar.
 3. Spustel?kite Skaityti Windows produkt? aktyvinimo privatumo patvirtinim?, spustel?kite Atgal, tada spustel?kite Pirmyn.
 4. Naudokite vien? i? ?i? metod?:
  • Jei norite tuo pat metu registruoti ir aktyvinti Windows, spustel?kite Taip, a? noriu registruoti ir aktyvinti Windows tuo pat metu, spustel?kite Skaityti Windows registracijos privatumo patvirtinim?, spustel?kite Atgal, spustel?kite Pirmyn, ?veskite savo kontaktin? informacij? ? atitinkamus registracijos formos laukus ir spustel?kite Pirmyn. Informacija, kuri? ?vesti privaloma, ?ymima ?vaig?dute (*).
  • Jei norite tik aktyvinti Windows, spustel?kite Ne, a? nenoriu registruoti dabar, noriu tik aktyvinti Windows, tada spustel?kite Pirmyn.
  Vedlys u?megs ry?? su aktyvinimo serveriu ir apdoros aktyvinimo u?klaus?.
 5. Baig? aktyvinti ir gav? ?? prane?im? spustel?kite Gerai:
  J?s? Windows kopija s?kmingai suaktyvinta.

Kaip aktyvinti Windows XP telefonu

Nor?dami susisiekti su Microsoft klient? aptarnavimo tarnybos atstovu ir aktyvinti Windows telefonu, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, pereikite prie Visos programos, Reikmenys, Sistemos ?rankiai ir spustel?kite Aktyvinti Windows.

  Arba spustel?kite prane?im? srityje esan?i? piktogram? Windows aktyvinimas.
 2. Spustel?kite Taip, a? noriu skambinti klient? aptarnavimo tarnybos atstovui ir aktyvinti Windows dabar.
 3. Spustel?kite Skaityti Windows produkt? aktyvinimo privatumo patvirtinim?, spustel?kite Atgal, tada spustel?kite Pirmyn.
 4. Atlikite veiksmus, apra?ytus dialogo lange Aktyvinti Windows telefonu, ir spustel?kite Pirmyn.

  Pastaba: dabar rodomas numeris skirsis pagal j?s? pasirinkt? vietov?.
 5. Baig? aktyvinti ir gav? ?? prane?im? spustel?kite Gerai.
  J?s? Windows kopija s?kmingai suaktyvinta.

Trik?i? ?alinimas

Jei nepavyksta u?megzti ry?io naudojant modem? ar interneto ry??, vedlys paragins susisiekti su klient? aptarnavimo tarnybos atstovu ir aktyvinti Windows XP telefonu.Nuorodos

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip susisiekti su ?Microsoft? produkt? aktyvinimo centru telefonu, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
Kaip susisiekti su ?Microsoft? produkt? aktyvinimo centru telefonu

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie Windows produkt? aktyvinim?, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.microsoft.com/howtotell/content.aspx?pg=mpa&displaylang=lt
Nor?dami gauti da?niausiai u?duodam? klausim? apie Windows produkt? aktyvinim? s?ra?? (DUK), apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.microsoft.com/howtotell/content.aspx?displaylang=lt&pg=faq
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie Windows XP aktyvinim?, spustel?kite toliau esan?i? straipsni? numerius ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsnius:
306555 Turite aktyvinti Windows XP per 30 dien? po pl?tojimo nuo Windows XP vertinimo versijos iki Windows XP ma?menin?s versijos (angl? k.)
291983 Prievadai, kuriuos naudoja Windows produkt? aktyvinimas (angl? k.)
291997 Kaip aktyvinti Windows XP naudojant rinkmen? Unattend.txt (angl? k.)

Savyb?s

Straipsnio ID: 307890 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. kovo 8 d. - Per?i?ra: 4.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbhowtomaster kbhowto kbenv kbsetup kbcip kbvideocontent KB307890

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com