Použitie Editora politiky skupiny na spravovanie politiky lokálneho počítača v systéme Windows XP

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 307882 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

Súhrn

V tomto článku sa opisuje používanie Editora politiky skupiny na zmenu nastavenia lokálnej politiky pre počítač alebo pre používateľov počítača.Ďalšie informácie

Spôsoby použitia politiky skupiny

V systéme Microsoft Windows XP slúži politika skupiny na definovanie konfigurácii počítačov a používateľov pre skupiny počítačov a používateľov. Konfiguráciu počítača vzťahujúcu sa na konkrétnu skupinu používateľov alebo počítačov možno konfigurovať pomocou doplnku Group Policy Microsoft Management Console (MMC). Nastavenie politiky skupiny, ktoré vytvoríte, je obsiahnuté v objekte Group Policy Object (GPO), ktorý je priradený vybratým kontajnerom služby Active Directory, akými sú napr. lokality, domény alebo organizačné jednotky. Pomocou doplnku Politika skupiny môžete zadať nastavenie politiky pre:
 • Politiky založené na databáze Registry.
  Medzi tieto patrí politika skupiny pre operačný systém Windows XP a jeho súčasti a pre programy. Ak chcete upraviť toto nastavenie, použite uzol Šablóny na správu doplnku Politika skupiny.
 • Možnosti zabezpečenia.
  Tieto možnosti zahŕňajú možnosti nastavenia zabezpečenia pre lokálny počítač, doménu a zabezpečenie siete.
 • Možnosti údržby a inštalácie softvéru.
  Tieto sa používajú na centrálne spravovanie inštalovania, aktualizovania a odstraňovania programov.
 • Možnosti skriptovania.
  Medzi tieto patria skripty pre spustenie a vypnutie počítača a pre prihlásenie a odhlásenie používateľa.
 • Možnosti presmerovania priečinkov.
  Tieto priečinky umožňujú správcom presmerovať špeciálne priečinky používateľa na sieť.
Pomocou politiky skupiny môžete definovať stav pracovného prostredia používateľov a spoľahnúť sa na systém pri uplatňovaní politík, ktoré ste definovali.

Spustenie Editora politiky skupiny

Pri spustení Editora politiky skupiny postupujte nasledovne.

POZNÁMKA: Ak chcete použiť Editor politiky skupiny, musíte sa do počítača prihlásiť pomocou konta, ktoré má oprávnenia správcu.
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na príkaz Spustiť.
 2. Do poľa Otvoriť zadajte mmc a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. V ponuke Súbor kliknite na položku Pridať alebo odstrániť modul.
 4. Kliknite na tlačidlo Pridať.
 5. V zozname Dostupné samostatné moduly kliknite na položku Politika skupiny a potom kliknite na tlačidlo Pridať.
 6. Ak nechcete upraviť politiku lokálneho počítača, kliknutím na tlačidlo Prehľadávať vyhľadajte požadovaný objekt politiky skupiny. Ak sa zobrazí výzva, zadajte svoje meno používateľa a heslo, a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť, keď prejdete späť do dialógového okna Výber objektu politiky skupiny.

  POZNÁMKA: Na vyhľadanie objektov politiky skupiny prepojených s lokalitami, doménami, organizačnými jednotkami alebo počítačmi môžete použiť tlačidlo Prehľadávať. Ak chcete upraviť nastavenie na lokálnom počítači, použite predvolený objekt Group Policy Object (GPO) (Local Computer).
 7. Kliknite na tlačidlo Zavrieť a potom v dialógovom okne Pridať alebo odstrániť modul kliknite na tlačidlo OK.

  Vybratý objekt GPO sa zobrazí na koreňovej úrovni konzoly.

Používanie Editora politiky skupiny

Doplnok Politika skupiny obsahuje nasledujúce hlavné vetvy:
 • Konfigurácia počítača
  Správcovia môžu použiť vetvu Konfigurácia počítača na nastavenie politík, ktoré sa aplikujú na počítač, bez ohľadu na to, kto sa do počítača prihlási. Konfigurácia počítača zvyčajne obsahuje podpoložky na nastavenie softvéru, nastavenie systému Windows a šablóny na správu.
 • Konfigurácia používateľa
  Správcovia môžu použiť vetvu Konfigurácia používateľa na nastavenie politík, ktoré sa aplikujú na používateľov, bez ohľadu na to, do ktorého počítača sa prihlásia. Konfigurácia používateľa zvyčajne obsahuje podpoložky na nastavenie softvéru, nastavenie systému Windows a šablóny na správu.
Ak chcete použiť Editor politiky skupiny, postupujte nasledovne:
 1. Rozbaľte požadovaný objekt GPO. Napríklad Politika lokálneho počítača.
 2. Rozbaľte požadovanú položku konfigurácie. Napríklad Konfigurácia počítača.
 3. Rozbaľte požadovanú podpoložku. Napríklad Nastavenie systému Windows.
 4. Prejdite na priečinok, ktorý obsahuje požadované nastavenie politiky. Položky politík sú zobrazené v pravej časti okna doplnku Editor politiky skupiny.

  POZNÁMKA: Ak nie je pre vybratú položku definovaná žiadna politika, kliknite pravým tlačidlom na požadovaný priečinok a v zobrazenej kontextovej ponuke ukážte na položku Všetky úlohy a potom kliknite na požadovaný príkaz. Príkazy, ktoré sú zobrazené v podponuke Všetky úlohy, rozlišujú kontext. V ponuke sa zobrazia len tie príkazy, ktoré sa vzťahujú na vybratý priečinok politiky.
 5. V zozname Nastavenie dvakrát kliknite na požadovanú položku politiky.

  POZNÁMKA: Keď pracujete s položkami politík v priečinku Šablóny na správu, kliknite na kartu Rozšírené v pravej časti konzoly MMC, ak chcete zobraziť ďalšie informácie o vybratej položke politiky.
 6. Upravte nastavenie politiky v dialógovom okne, ktoré sa zobrazí, a potom kliknite na tlačidlo OK.
 7. Keď skončíte, ukončite konzolu MMC.

Príklad.

V nasledujúcom príklade sa opisuje spôsob použitia Editora politiky skupiny na prispôsobenie používateľského rozhrania systému Windows XP. V tomto príklade použijeme Editor politiky skupiny na dočasné odstránenie tlačidla Vypnúť počítač z ponuky Štart. Postupujte nasledovne:
 1. Spustite Editor politiky skupiny a otvorte politiku lokálneho počítača vykonaním krokov uvedených v tomto článku v časti Spustenie Editora politiky skupiny.

  POZNÁMKA: Editor politiky skupiny je možné spustiť z príkazového riadka. Týmto sa automaticky načíta objekt Local Computer GPO. Postupujte nasledovne:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na príkaz Spustiť.
  2. Do políčka Otvoriť zadajte príkaz Gpedit.msc a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Rozbaľte uzol Konfigurácia používateľa (ak už nie je rozbalený).
 3. V časti Konfigurácia používateľa rozbaľte uzol Šablóny na správu.
 4. Kliknite na položku Ponuka Štart a panel úloh.
 5. V pravej časti okna dvakrát kliknite na položku Odstrániť a zakázať tlačidlo Vypnúť počítač.
 6. Kliknite na položku Zapnuté a potom na položku Použiť.
 7. Kliknite na tlačidlo Spustiť.

  Všimnite si, že tlačidlo Vypnúť počítač sa už nezobrazuje.
 8. Otvorte dialógové okno Odstránenie a zakázanie tlačidla Vypnúť počítač - vlastnosti.
 9. Kliknite na položku Nenakonfigurované, potom na položku Použiť a potom na tlačidlo OK.
 10. Kliknite na tlačidlo Spustiť.

  Všimnite si, že sa tlačidlo Vypnúť počítač v ponuke Štart znovu zobrazuje.
 11. Ukončite doplnok Editor politiky skupiny.


Odkazy

Ďalšie informácie o používaní funkcií na správu počítača v systéme Microsoft Windows XP získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
308423 Používanie nástroja na správu počítača (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
Ďalšie informácie o možnostiach využitia politík skupiny nájdete na nasledujúcich webových lokalitách spoločnosti Microsoft:
http://technet.microsoft.com/sk-sk/library/Bb742376.aspx

http://technet.microsoft.com/sk-sk/library/cc706993.aspx

http://technet.microsoft.com/sk-sk/library/cc706993(WS.10).aspx

Vlastnosti

ID článku: 307882 - Posledná kontrola: 26. februára 2014 - Revízia: 4.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Kľúčové slová: 
kbhowtomaster kbenv kbhowto KB307882

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com