Použití editoru zásad skupiny pro správu zásad místního počítače v systému Windows XP

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 307882 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Článek popisuje použití editoru zásad skupiny ke změně nastavení místních zásad počítače nebo uživatelů počítače.Další informace

Použití zásad skupiny

Zásady skupiny v systému Microsoft Windows XP slouží k definici konfigurací uživatele a počítače pro skupiny uživatelů a počítačů. Můžete vytvořit specifické konfigurace pracovních stanic pro určitou skupinu uživatelů a počítačů pomocí modulu snap-in Zásady skupiny v konzole MMC (Microsoft Management Console). Vytvořené nastavení zásad skupiny je uloženo v objektu zásad skupiny (GPO), který je následně přidružen k vybraným kontejnerům služby Active Directory, například k lokalitám, doménám nebo organizačním jednotkám. Modul snap-in Zásady skupiny dovoluje určit nastavení zásad následovně:
 • Zásady založené na registru
  Zahrnuty jsou zásady skupiny pro operační systém Windows XP včetně jeho součástí a pro programy. Tato nastavení je možné spravovat pomocí uzlu Šablony pro správu v modulu snap-in Zásady skupiny.
 • Možnosti zabezpečení
  Zahrnuty jsou možnosti nastavení zabezpečení místního počítače, domény a sítě.
 • Možnosti instalace a údržby softwaru
  Jsou použity pro centrální správu instalace, aktualizací a odebrání programu.
 • Možnosti skriptů
  Zahrnuje spouštěcí a ukončovací skripty pro počítač a přihlašovací a odhlašovací skripty pro uživatele.
 • Možnosti přesměrování složky
  Umožňují správci přesměrovat speciální složky uživatele do síťového umístění.
Zásady skupiny umožňují jednou nadefinovat stav pracovního prostředí uživatele a spolehnout se na to, že systém tyto vámi definované zásady vynutí.

Spuštění editoru zásad skupiny

Editor zásad skupiny lze spustit pomocí následujícího postupu.

POZNÁMKA: Editor zásad skupiny může používat pouze uživatel, který je k počítači přihlášen pomocí účtu s oprávněními správce.
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte příkaz mmc a klepněte na tlačítko OK.
 3. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Přidat nebo odebrat modul snap-in.
 4. Klepněte na tlačítko Přidat.
 5. V seznamu Samostatné moduly snap-in k dispozici klepněte na položku Zásady skupiny a potom klepněte na tlačítko Přidat.
 6. Pokud nechcete upravit objekt Zásady místního počítače, klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte požadovaný objekt zásad skupiny. Zadejte uživatelské jméno a heslo (pokud budete vyzváni) a po návratu do dialogového okna Vyberte objekt zásad skupiny klepněte na tlačítko Dokončit.

  POZNÁMKA: Chcete-li vyhledat objekty zásad skupiny, které jsou propojeny s lokalitami, doménami, organizačními jednotkami a počítači, použijte tlačítko Procházet. Nastavení místního počítače můžete upravit pomocí výchozího objektu zásady skupiny (GPO) (Místní počítač).
 7. Klepněte na tlačítko Zavřít a v dialogovém okně Přidat nebo odebrat modul snap-in klepněte na tlačítko OK.

  Zvolený objekt GPO je zobrazen v kořenovém adresáři konzoly.

Použití editoru zásad skupiny

Modul snap-in Zásady skupiny obsahuje tyto dvě hlavní větve:
 • Konfigurace počítače
  Správci mohou použít větev Konfigurace počítače k nastavení zásad, které se vztahují na počítač, nezávisle na tom, kdo se k počítači přihlašuje. Větev Konfigurace počítače typicky obsahuje podřízené položky nastavení softwaru, nastavení systému Windows a šablony pro správu.
 • Konfigurace uživatele
  Správci mohou použít větev Konfigurace uživatele k nastavení zásad, které se vztahují na uživatele, nezávisle na tom, ke kterému počítači se přihlašují. Větev Konfigurace uživatele typicky obsahuje podřízené položky nastavení softwaru, nastavení systému Windows a šablony pro správu.
Používání editoru zásad skupiny:
 1. Rozbalte požadovaný objekt zásad skupiny (GPO). Například Zásady místního počítače.
 2. Rozbalte požadovanou položku konfigurace. Například Konfigurace počítače.
 3. Rozbalte požadovanou podřízenou položku. Například Nastavení systému Windows.
 4. Přejděte do složky, která obsahuje požadovaná nastavení zásady. Položky zásady jsou zobrazeny v pravém podokně editoru modulu snap-in Zásady skupiny.

  POZNÁMKA: Není-li pro vybranou položku definována žádná zásada, klepněte pravým tlačítkem myši na požadovanou složku, v místní nabídce přejděte na příkaz Všechny úkoly a klepněte na požadovaný příkaz. Příkazy, které jsou zobrazeny v místní nabídce Všechny úkoly, jsou závislé na kontextu. V nabídce se zobrazí pouze příkazy, které jsou použitelné pro vybranou složku zásad.
 5. V seznamu Nastavení poklepejte na požadovanou položku zásady.

  POZNÁMKA: Pokud pracujete s položkami zásady ve složce Šablony pro správu a chcete zobrazit informace o zvolené položce zásady, v pravém podokně konzoly MMC klepněte na kartu Rozšířený.
 6. Upravte nastavení zásady v zobrazeném dialogovém okně a potom klepněte na tlačítko OK.
 7. Po dokončení ukončete konzolu MMC.

Příklad

Následující příklad znázorňuje přizpůsobení uživatelského rozhraní systému Windows XP pomocí editoru zásad skupiny. V tomto příkladu dočasně odstraníme pomocí editoru zásad skupiny tlačítko Vypnout počítač, které se nachází v nabídce Start. Postupujte takto:
 1. Podle pokynů v části Spuštění editoru zásad skupiny tohoto článku spusťte editor zásad skupiny a otevřete Zásady místního počítače.

  POZNÁMKA: Modul snap-in Zásady skupiny můžete spustit z příkazového řádku. Tím dojde k automatickému načtení objektu GPO Místní počítač. Postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
  2. Do pole Otevřít zadejte příkaz Gpedit.msc a klepněte na tlačítko OK.
 2. Rozbalte uzel Konfigurace uživatele (pokud ještě není rozbalen).
 3. V uzlu Konfigurace uživatele rozbalte uzel Šablony pro správu.
 4. Klepněte na položku Nabídka Start a Hlavní panel.
 5. V pravém podokně poklepejte na položku Odebrat a zakázat použití tlačítka Vypnout počítač.
 6. Klepněte na možnost Povoleno a potom klepněte na tlačítko Použít.
 7. Klepněte na tlačítko Start.

  Tlačítko Vypnout počítač se již nezobrazí.
 8. Vyberte dialogové okno Odebrat a zakázat použití tlačítka Vypnout počítač.
 9. Klepněte na položku Není nakonfigurováno, klepněte na tlačítko Použít a potom klepněte na tlačítko OK.
 10. Klepněte na tlačítko Start.

  V nabídce Start se opět zobrazilo tlačítko Vypnout počítač.
 11. Ukončete modul snap-in Zásady skupiny.


Odkazy

Další informace o správě počítače v systému Microsoft Windows XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
308423 Použití okna Správa počítače
Další informace o zásadách skupiny naleznete na následujících webech společnosti Microsoft:
http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/Bb742376.aspx

http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/cc706993.aspx

http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/cc706993(WS.10).aspx

Vlastnosti

ID článku: 307882 - Poslední aktualizace: 9. března 2014 - Revize: 5.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klíčová slova: 
kbhowtomaster kbenv kbhowto KB307882

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com