วิธีปิดการใช้งานการแชร์แฟ้มอย่างง่ายและวิธีการตั้งค่าการอนุญาตในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 307874 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้เหมาะสมหรับบุคคลที่ใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย หรือสำหรับบุคคลที่ใช้คอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวแต่มีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งราย

ตามค่าเริ่มต้น การแชร์แฟ้มอย่างง่ายจะถูกเปิดใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP หากเปิดใช้งานการแชร์แฟ้มอย่างง่าย ทุกๆ คนในเวิร์กกรุ๊ปของคุณจะสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ที่คุณอนุญาตให้ใช้งานร่วมกันได้ หากปิดใช้งานการแชร์แฟ้มอย่างง่าย ผู้ใช้อื่นๆ ในเวิร์กกรุ๊ปของคุณจะไม่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ที่คุณอนุญาตให้ใช้งานร่วมกันได้ จนกว่าคุณจะยอมให้มีการใช้งานโฟลเดอร์หรือไดรฟ์ร่วมกับผู้ใช้หรือเวิร์กกรุ๊ปที่คุณเลือกไว้

หากเปิดใช้งานการแชร์แฟ้มอย่างง่าย ส่วนติดต่อผู้ใช้ของการแชร์แฟ้มอย่างง่ายจะปรากฏขึ้นแทนที่จะเป็นแท็บ Security and Sharing โดยค่าเริ่มต้น ส่วนติดต่อผู้ใช้ใหม่นี้มีการใช้งานใน Windows XP Home Edition และ Windows XP Professional หากคุณกำลังทำงานในเวิร์กกรุ๊ป หากคุณปิดใช้งานการแชร์แฟ้มอย่างง่าย แท็บ Security and Sharing แบบเก่าจะปรากฏขึ้น และคุณจะสามารถระบุว่าผู้ใช้และกลุ่มใดที่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ที่ยอมให้ใช้งานร่วมกันได้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ คุณไม่สามารถปิดใช้งานการแชร์แฟ้มอย่างง่ายได้ใน Windows XP Home Edition

การปิดใช้งานการแชร์แฟ้มอย่างง่าย

หากคุณต้องการให้เราปิดใช้งานการแชร์แฟ้มอย่างง่าย ให้ไปที่หัวข้อ "แก้ไขปัญหาให้ฉัน (Fix it for me)" หากคุณต้องการทำด้วยตนเอง ให้ไปที่หัวข้อ "ให้ฉันแก้ไขปัญหาเอง (Let me fix it myself)"

แก้ไขปัญหาให้ฉัน (Fix it for me)

ในการปิดใช้งานการแชร์แฟ้มอย่างง่าย ให้คลิกที่การเชื่อมโยง แก้ไขปัญหานี้ (Fix this problem) ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม ที่ปรากฏขึ้น ให้คลิก เรียกใช้ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยนี้

Fix this problem
Microsoft Fix it 50053


หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้จะแสดงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่รายการแก้ไขอัตโนมัติสามารถทำงานใน Windows รุ่นที่เป็นภาษาอื่นๆ ได้

หมายเหตุ หากคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกรายการแก้ไขอัตโนมัติลงในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหาได้

วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ หากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุน
 • เราขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการแสดงความคิดเห็นหรือรายงานปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นกับการแก้ปัญหานี้ โปรดเขียนแสดงความคิดเห็นลงใน บล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน (Fix it for me)" หรือส่งข้อความอีเมลมาหาเรา

ให้ฉันแก้ไขปัญหาเอง (Let me fix it myself)

ในการปิดใช้งานการแชร์แฟ้มอย่างง่ายด้วยตนเอง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกที่ Start และคลิกที่ My Computer
 2. บนเมนู เครื่องมือ คลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์
 3. คลิกที่แท็บ มุมมอง
 4. ในหัวข้อ การตั้งค่าขั้นสูง ให้คลิกยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย Use simple file sharing (Recommended)
 5. คลิก ตกลง

วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่ (Did this fix the problem)

ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ หากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุน

การกำหนดสิทธิ์การใช้งานในโฟลเดอร์ที่ใช้งานร่วมกัน

ในการใช้งานโฟลเดอร์หรือไดรฟ์ร่วมกับผู้ใช้หรือกลุ่มที่กำหนด

หมายเหตุ ในการใช้งานโฟลเดอร์หรือไดรฟ์ร่วมกัน คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะสมาชิกของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้:
 • Administrators
 • Server Operators
 • Power Users
ในการใช้โฟลเดอร์หรือไดรฟ์ร่วมกับผู้ใช้หรือกลุ่มที่กำหนด ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกขวาที่ เริ่ม คลิก สำรวจ และระบุตำแหน่งของโฟลเดอร์หรือไดรฟ์ที่คุณต้องการใช้งานร่วมกัน
 2. คลิกขวาที่โฟลเดอร์หรือไดรฟ์ แล้วคลิก Sharing and Security
 3. ที่แท็บ Sharing ให้คลิก Share this folder

  หมายเหตุ
  • หากมีการใช้งานโฟลเดอร์นั้นร่วมกันอยู่แล้ว ให้คลิก New Share แล้วพิมพ์ชื่อการใช้ร่วมกันใหม่
  • หากมองไม่เห็นแท็บ Sharing ให้ดูที่หัวข้อ "วิธีการแก้ไขปัญหา"
 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อที่แชร์ของโฟลเดอร์หรือไดรฟ์ที่แชร์ ให้พิมพ์ชื่อใหม่ในช่อง Share name ผู้ใช้อื่นๆ จะเห็นชื่อที่ใช้ร่วมกันใหม่เมื่อพวกเขาเชื่อมต่อกับโฟลเดอร์หรือไดรฟ์ทีุ่ใช้งานร่วมกันนี้ ชื่อจริงของโฟลเดอร์หรือไดรฟ์จะไม่เปลี่ยนแปลง

  หมายเหตุ ในการซ่อนโฟลเดอร์ทีุ่ใช้งานร่วมกัน ให้พิมพ์ $ เป็นตัวอักขระสุดท้ายของชื่อที่ใช้ร่วมกัน เมื่อคุณทำรายการดังกล่าว ผู้ใช้อื่นๆ จะไม่สามารถมองเห็นโฟลเดอร์ทีุ่ใช้งานร่วมกันนี้ได้ เมื่อพวกเขาทำการค้นหาโดยใช้ My Computer หรือ Windows Explorer อย่างไรก็ตาม พวกเขายังคงสามารถไปยังโฟลเดอร์ทีุ่ใช้งานร่วมกันนี้ได้
 5. การเพิ่มความคิดเห็นเกี่ยวกับชื่อของโฟลเดอร์หรือไดรฟ์ที่แชร์ ให้พิมพ์ชื่อใหม่ลงในช่อง Comment
 6. การจำกัดจำนวนผู้ใช้ที่สามารถเชื่อมต่อกับโฟลเดอร์หรือไดรฟ์ทีุ่ใช้งานร่วมกันภายในเวลาเดียวกัน ให้คลิก อนุญาตให้มีผู้ใช้ได้ตามจำนวนนี้ ภายใต้ การจำกัดผู้ใช้ แล้วเลือกหรือพิมพ์จำนวนของผู้ใช้

  หมายเหตุ ใน Windows XP Professional จำนวนของผู้ใช้จะจำกัดไม่เกิน 10 คน
 7. การกำหนดสิทธิ์การใช้งานในโฟลเดอร์หรือไดรฟ์ที่ใช้งานร่วมกัน คลิก สิทธิ์การใช้งาน คลิก เพิ่ม หรือ ลบ เพื่อเพิ่มหรือลบกลุ่มหรือผู้ใช้ แล้วเลือกช่องกาเครื่องหมายเพื่ออนุญาตหรือปฏิเสธสิทธิ์ในการใช้งานของผู้ใช้หรือกลุ่มต่างๆ
 8. ในการกำหนดค่าคอนฟิกสำหรับการเข้าถึงแบบออฟไลน์ ให้คลิก Caching
 9. คลิก ตกลง
หมายเหตุ ในการอนุญาตให้ผู้ใช้ที่กำหนดเข้าถึงโฟลเดอร์ทีุ่ใช้งานร่วมกันหลังจากปิดการใช้การแชร์แฟ้มอย่างง่าย คุณควรกำหนดค่าทั้งการกำหนดสิทธิ์การใช้งาน NTFS ในแท็บ Security และสิทธิ์การใช้งานร่วมกันในแท็บ Sharing ของโฟลเดอร์ทีุ่ใช้งานร่วมกัน คุณสามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งาน NTFS ได้เฉพาะในพาร์ติชันที่ใช้ระบบแฟ้ม NTFS เท่านั้น หากคุณลบทุกกลุ่มออกจากสิทธิ์การใช้งาน NTFS คุณจะไม่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ทีุ่ใช้งานร่วมกันผ่านเครือข่าย

การจัดการโฟลเดอร์ทีุ่ใช้งานร่วมกันทั้งหมดจากจุดเดียว

วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูง หากคุณกังวลกับวิธีการแก้ไขปัญหาขั้นสูง คุณอาจต้องการความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นหรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อ โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus?ln=th#tab3
คุณสามารถใช้ Shared Folders snap-in เพื่อทำงานร่วมกับโฟลเดอร์ที่ใช้งานร่วมกันของคุณ สแนปอินนี้จะช่วยให้คุณสร้างและจัดการโฟลเดอร์ที่ใช้งานร่วมกัน ดูรายการของผู้ใช้ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับโฟลเดอร์ทีุ่ใช้งานร่วมกันผ่านเครือข่าย ตัดการเชื่อมต่อผู้ใช้รายใดรายหนึ่งหรือทั้งหมด ดูรายการของแฟ้มที่เปิดโดยผู้ใช้ทางไกล หรือปิดแฟ้มใดแฟ้มหนึ่งหรือทุกแฟ้มที่เปิดอยู่ การเริ่ม Shared Folders snap-in ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกที่ Start และคลิกขวาที่ My Computer
 2. คลิก จัดการ แล้วคลิก โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ภายใต้ เครื่องมือระบบ

วิธีการแก้ไขปัญหา

หากมองไม่เห็นแท็บ Sharing

ใช้สแนปอินของเซอร์วิส เพื่อเริ่มต้นเซอร์วิสของเิซิร์ฟเวอร์ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก Start แล้วคลิก Control Panel
 2. คลิก ประสิทธิภาพและการบำรุงรักษา คลิก เครื่องมือในการดูแล และคลิกสองครั้งที่ บริการ

  หมายเหตุ หาก แผงควบคุม เปิดในมุมมองคลาสสิก ให้คลิก เครื่องมือในการดูแล และคลิกสองครั้งที่ บริการ
 3. คลิกขวาที่เซอร์วิส Server แล้วคลิก Start

ขั้นตอนต่อไป

หากไม่มีวิธีการใดที่ได้ผล คุณอาจขอให้บุคคลอื่นช่วยเหลือ หรือคุณอาจต้องติดต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หรือผู้ดูระบบเครือข่ายเพื่อขอความช่วยเหลือ และคุณยังสามารถใช้เว็บไซต์ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อค้นหาวิธีการแก้ไขอื่นๆ สำหรับปัญหาของคุณ บริการส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ได้แก่ หากคุณยังคงพบกับปัญหาหลังจากใช้งานเว็บไซต์ของ Microsoft เหล่านี้ หรือคุณไม่พบวิธีการแก้ไขปัญหาจากเว็บไซต์ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ให้คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้เืพื่อติดต่อฝ่ายสนับสนุน
http://support.microsoft.com/contactus?ln=th#tab3

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 307874 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มิถุนายน 2556 - Revision: 12.1
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbmsifixme kbfixme kbacwsurvey kbhowtomaster KB307874

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com