Návod na vypnutie jednoduchého zdieľania súborov a nastavenie povolení pre zdieľaný priečinok v systéme Windows XP

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 307874 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

Úvod

Tento článok je určený pre používateľov používajúcich počítač, ktorý je súčasťou siete, alebo pre používateľov používajúcich jeden počítač, v ktorom sú viaceré používateľské kontá.

Jednoduché zdieľanie súborov je v predvolenom nastavení zapnuté na väčšine počítačov so systémom Windows XP. Ak je jednoduché zdieľanie súborov zapnuté, prístup do vašich zdieľaných priečinkov majú všetci používatelia v pracovnej skupine. Ak je jednoduché zdieľanie súborov vypnuté, členovia pracovnej skupiny nemôžu získať prístup do vašich zdieľaných priečinkov, kým nenastavíte zdieľanie konkrétnych priečinkov alebo jednotiek s používateľmi alebo skupinami, ktoré vyberiete.

Ak je jednoduché zdieľanie súborov zapnuté, zobrazí sa namiesto kariet Zabezpečenie a Zdieľanie používateľské rozhranie jednoduchého zdieľania súborov. Ak pracujete v pracovnej skupine, toto nové používateľské rozhranie je v predvolenom nastavení implementované v operačnom systéme Windows XP Home Edition aj Windows XP Professional. Ak jednoduché zdieľanie súborov vypnete, zobrazia sa štandardné karty Zabezpečenie a Zdieľanie a môžete určiť, ktorí používatelia a skupiny budú mať prístup do zdieľaných priečinkov v počítači.

Poznámka: V systéme Windows XP Home Edition nie je možné jednoduché zdieľanie súborov vypnúť.

Vypnutie jednoduchého zdieľania súborov

Ak chcete, aby sme za vás vypli jednoduché zdieľanie súborov, prejdite na časť Opravte to za mňa. Ak ho chcete vypnúť sami, prejdite na časť Vyriešim problém sám.

Opravte to za mňa

Na vypnutie jednoduchého zdieľania súborov kliknite na nasledujúce prepojenie Opraviť tento problém. V dialógovom okne Prevzatie súboru kliknite na položku Spustiťa postupujte podľa pokynov tohto sprievodcu.

Opraviť tento problém
Microsoft Fix it 50053


Poznámka: Tento sprievodca môže byť iba v angličtine, automatická oprava však funguje tiež v ostatných jazykových verziách systému Windows.

Poznámka: Ak nepracujete na počítači, na ktorom sa vyskytol problém, môžete si automatickú opravu uložiť na disk flash alebo na disk CD a potom ju môžete spustiť na problémovom počítači.

Vyriešil sa problém?

 • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa nepodarilo problém odstrániť, môžete sa obrátiť na technickú podporu.
 • Veľmi si ceníme vašu odozvu. Ak chcete poskytnúť pripomienky alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, použite na to blog Opravte to za mňa. Alebo nám pošlite e-mailovú správu.

Vyriešim problém sám

Ak chcete sami vypnúť jednoduché zdieľanie súborov, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Tento počítač.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti priečinka.
 3. Kliknite na kartu Zobrazenie.
 4. V časti Rozšírené nastavenia zrušte začiarknutie políčka Použiť jednoduché zdieľanie súborov (odporúča sa).
 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Vyriešil sa problém?

Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa nepodarilo problém odstrániť, môžete sa obrátiť na technickú podporu.

Nastavenie povolení pre zdieľaný priečinok

Zdieľanie priečinka alebo jednotky s vybratými používateľmi alebo skupinami

Poznámka: Ak chcete zdieľať priečinky a jednotky, musíte sa prihlásiť ako člen jednej z nasledujúcich skupín:
 • Administrators,
 • Server Operators,
 • Power Users.
Ak chcete zdieľať priečinok alebo jednotku s vybratými používateľmi alebo skupinami, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart, potom na položku Preskúmať a vyhľadajte priečinok alebo jednotku, ktorú chcete zdieľať.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok alebo jednotku a potom kliknite na položku Zdieľanie a zabezpečenie.
 3. Na karte Zdieľanie kliknite na prepínač Zdieľať tento priečinok.

  Poznámky
  • Ak sa už priečinok zdieľa, kliknite na tlačidlo Nové zdieľanie a potom zadajte nový názov zdieľaného priečinka.
  • Ak nie je karta Zdieľanie zobrazená, prečítajte si časť Riešenie problémov
 4. Ak chcete zmeniť názov zdieľaného priečinka alebo jednotky, zadajte nový názov do poľa Názov zdieľaného prostriedku. Ostatní používatelia uvidia nový názov zdieľanej položky, keď sa pripoja k danému zdieľanému priečinku alebo jednotke. Skutočný názov priečinka alebo jednotky sa nezmení.

  Poznámka: Ak chcete skryť zdieľaný priečinok, ako posledný znak názvu zdieľanej položky zadajte znak $. Keď ho zadáte, ostatní používatelia tento zdieľaný priečinok neuvidia pri hľadaní pomocou okna Tento počítač alebo programu Windows Prieskumník. Stále však môžu do tohto priečinka prejsť.
 5. Ak chcete k zdieľanému priečinku alebo jednotke pridať komentár, zadajte požadovaný text do poľa Poznámka.
 6. Ak chcete obmedziť počet osôb, ktoré sa budú môcť súčasne pripojiť k zdieľanému priečinku alebo jednotke, kliknite v časti Obmedzenie počtu používateľov na položku Povoliť nasledujúci počet používateľov a potom vyberte alebo zadajte požadovaný počet používateľov.

  Poznámka: V systéme Windows XP Professional je maximálny možný počet používateľov 10.
 7. Ak chcete pre zdieľaný priečinok alebo jednotku nastaviť povolenia, kliknite na tlačidlo Povolenia. Kliknutím na položku Pridať alebo Odstrániť pridajte alebo odstráňte skupiny alebo používateľov a potom pomocou začiarkavacích políčok povoľte alebo odmietnite povolenia pre používateľov alebo skupiny.
 8. Ak chcete nakonfigurovať nastavenie prístupu offline, kliknite na položku Vyrovnávacia pamäť.
 9. Kliknite na tlačidlo OK.
Poznámka: Ak budete chcieť po vypnutí jednoduchého zdieľania súborov povoliť prístup konkrétnych používateľov k zdieľanému priečinku, mali by ste nakonfigurovať povolenia NTFS na karte Zabezpečenie a povolenia pre zdieľanie na karte Zdieľanie daného zdieľaného priečinka. Povolenia NTFS možno nastaviť na oblasti len s použitím systému súborov NTFS. Ak z povolení NTFS odstránite všetky skupiny, nebudete môcť cez sieť získať prístup do zdieľaného priečinka.

Spravovanie všetkých zdieľaných priečinkov z jedného miesta

Tento postup je určený pre pokročilých používateľov počítača. Ak sa nechcete púšťať do pokročilého riešenia problémov, môžete požiadať o pomoc niekoho známeho, prípadne sa obráťte na technickú podporu. Informácie o tom, ako to urobiť, nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus
Na prácu so zdieľanými priečinkami môžete používať modul Shared Folders. Pomocou tohto modulu môžete vytvoriť a spravovať zdieľané priečinky, zobraziť zoznam všetkých používateľov pripojených cez sieť k zdieľanému priečinku, môžete odpojiť jedného alebo všetkých používateľov, zobraziť zoznam súborov otvorených vzdialenými používateľmi a zatvoriť jeden alebo všetky otvorené súbory. Ak chcete spustiť modul Zdieľané priečinky, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite pravým tlačidlom myši na položku Tento počítač.
 2. Kliknite na príkaz Spravovať a potom kliknite na položku Zdieľané priečinky v časti Systémové nástroje.

Riešenie problémov

Ak nie je karta Zdieľanie zobrazená

Pomocou modulu Služby spustite službu Server. Postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.
 2. Kliknite na položku Výkon a údržba, kliknite na položku Nástroje na správu a potom dvakrát kliknite na položku Služby.

  Poznámka: Ak je ovládací panel prepnutý na klasické zobrazenie, kliknite na položku Nástroje na správu a potom dvakrát kliknite na položku Služby.
 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na službu Server a potom kliknite na príkaz Spustiť.

Ďalšie kroky

Ak vám tieto postupy nepomohli, môžete požiadať o pomoc niekoho známeho, prípadne sa obrátiť na poskytovateľa internetových služieb (ISP) alebo správcu siete. Na vyhľadanie iných riešení problému môžete použiť tiež webovú lokalitu služieb technickej podpory spoločnosti Microsoft. Niektoré zo služieb, ktoré sú k dispozícii na webovej lokalite služieb technickej podpory spoločnosti Microsoft, sú:
 • Prehľadávateľná vedomostná databáza: Vyhľadávanie informácií technickej podpory a svojpomocných nástrojov pre produkty spoločnosti Microsoft.
 • Centrá riešení: Najčastejšie otázky k jednotlivým produktom a tipy služby technickej podpory.
 • Diskusné skupiny technickej podpory spoločnosti Microsoft: Diskusie s ostatnými používateľmi a odborníkmi MVP (Microsoft Most Valuable Professional).
 • Ďalšie možnosti získania podpory: Možnosť zadania otázok prostredníctvom webu, kontaktovania služby technickej podpory spoločnosti Microsoft alebo poslania pripomienok.
Ak máte otázky aj po návšteve týchto webových lokalít spoločnosti Microsoft, alebo ak ste nenašli riešenie problému na webovej lokalite služieb technickej podpory spoločnosti Microsoft, kontaktujte technickú podporu kliknutím na nasledujúce prepojenie.
http://support.microsoft.com/contactus

Vlastnosti

ID článku: 307874 - Posledná kontrola: 6. júna 2013 - Revízia: 10.1
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Kľúčové slová: 
kbmsifixme kbfixme kbacwsurvey kbhowtomaster KB307874

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com