Jak zakázat zjednodušené sdílení souborů a nastavit oprávnění u sdílené složky v systému Windows XP

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 307874 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Úvod

Tento článek je určen uživatelům počítačů, které jsou součástí sítě, nebo uživatelům jednoho počítače s více uživatelskými účty.

Ve výchozím nastavení je ve většině počítačů se systémem Windows XP zjednodušené sdílení souborů povoleno. Pokud je zjednodušené sdílení souborů povoleno, všichni ve vaší pracovní skupině mají přístup k vašim sdíleným složkám. Pokud je zjednodušené sdílení souborů zakázáno, členové vaší pracovní skupiny nemají přístup k vašim sdíleným složkám, dokud nepovolíte sdílení určitých složek či jednotek s vybranými uživateli nebo skupinami.

Je-li zjednodušené sdílení souborů povoleno, místo karet Zabezpečení a Sdílení se zobrazuje uživatelské rozhraní zjednodušeného sdílení souborů. Pracujete-li v pracovní skupině, je nové uživatelské rozhraní ve výchozím nastavení implementováno v operačních systémech Windows XP Home Edition i Windows XP Professional. Pokud zjednodušené sdílení souborů zakážete, zobrazí se standardní karty Zabezpečení a Sdílení a můžete určit, kteří uživatelé a skupiny budou mít přístup ke sdíleným složkám ve vašem počítači.

Poznámka:V systému Windows XP Home Edition nelze zakázat zjednodušené sdílení souborů.

Zakázání zjednodušeného sdílení souborů

Chcete-li, abychom zjednodušené sdílení souborů zakázali za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická oprava

Chcete-li zakázat zjednodušené sdílení souborů, klikněte na následující odkaz Opravit tyto potíže. V zobrazeném dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a potom postupujte podle pokynů průvodce.

Opravit tyto potíže
Microsoft Fix it 50053


Poznámka: Je možné, že tento průvodce bude k dispozici pouze v angličtině, tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.

Poznámka: Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete automatickou opravu uložit na jednotku USB flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Byly potíže vyřešeny?

 • Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny. Pokud ne, můžete kontaktovat podporu.
 • Uvítáme vaše názory. Chcete-li nám sdělit svůj názor nebo nahlásit potíže s tímto řešením, uveďte poznámky v blogu Fix it for me (Automatická oprava). Případně nám můžete poslat e-mail.

Manuální oprava

Chcete-li zjednodušené sdílení souborů zakázat sami, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start a potom na možnost Tento počítač.
 2. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti složky.
 3. Klikněte na kartu Zobrazení.
 4. V části Upřesnit zrušte zaškrtnutí políčka Používat zjednodušené sdílení souborů (doporučeno).
 5. Klikněte na tlačítko OK.

Byly potíže vyřešeny?

Zkontrolujte, zda se potíže vyřešily. Pokud ne, můžete kontaktovat podporu.

Nastavení oprávnění u sdílené složky

Sdílení složky nebo jednotky s určitými uživateli či skupinami

Poznámka: Chcete-li sdílet složky a jednotky, musíte být přihlášeni jako člen některé z následujících skupin:
 • Administrators
 • Server Operators
 • Power Users
Chcete-li sdílet složku nebo jednotku s určitými uživateli nebo skupinami, postupujte takto:
 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Start, klikněte na možnost Prozkoumat a vyhledejte složku nebo jednotku, kterou chcete sdílet.
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na tuto složku nebo jednotku a potom klikněte na možnost Sdílení a zabezpečení.
 3. Na kartě Sdílení klikněte na možnost Sdílet složku.

  Poznámky:
  • Pokud je již složka sdílená, klikněte na možnost Nová sdílená položka poté zadejte nový název sdílené složky.
  • Pokud není karta Sdílení viditelná, přejděte k části Poradce při potížích.
 4. Chcete-li změnit název sdílené složky nebo jednotky, zadejte nový název do pole Název sdílené položky. Ostatní uživatelé uvidí nový název sdílené položky, jakmile se ke sdílené složce nebo jednotce připojí. Skutečný název složky nebo jednotky se nezmění.

  Poznámka: Chcete-li sdílenou složku skrýt, zadejte jako poslední znak názvu sdílené položky znak $. Pokud tak učiníte, ostatním uživatelům se tato sdílená složka nezobrazí při hledání pomocí okna Tento počítač nebo Průzkumníka Windows. Stále však mohou na tuto sdílenou složku přejít.
 5. Chcete-li přidat komentář týkající se sdílené složky nebo jednotky, zadejte jej do pole Komentář.
 6. Pokud chcete omezit počet osob, které se mohou ke sdílené složce nebo jednotce současně připojit, klikněte v části Omezení počtu uživatelů na možnost Omezit počet uživatelů na: a vyberte nebo zadejte požadovaný počet uživatelů.

  Poznámka: V systému Windows XP Professional je počet uživatelů omezen na 10 nebo méně.
 7. Chcete-li nastavit oprávnění ke sdílení u sdílené složky nebo jednotky, klikněte na položku Oprávnění. Pomocí položek Přidat a Odebrat přidejte či odeberte jednotky nebo uživatele a poté zaškrtnutím příslušných políček těmto uživatelům či skupinám udělte nebo odepřete oprávnění.
 8. Chcete-li konfigurovat nastavení pro přístup v režimu offline, klikněte na položku Mezipaměť.
 9. Klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Chcete-li po zakázání zjednodušeného sdílení souborů umožnit určitým uživatelům přístup ke sdílené složce, je třeba konfigurovat oprávnění NTFS na kartě Zabezpečení a oprávnění ke sdílení na kartě Sdílení této sdílené složky. Oprávnění NTFS lze nastavit v oddílu pouze pomocí systému souborů NTFS. Pokud odeberete všechny skupiny z oprávnění NTFS, nebudete mít ke sdílené složce přístup přes síť.

Správa všech sdílených složek z jednoho umístění

Tato metoda určena pro pokročilé uživatele počítače. Pokud si netroufáte na postupy řešení potíží pro pokročilé uživatele, požádejte někoho o pomoc nebo se obraťte na podporu. Informace o příslušném postupu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus
K práci se sdílenými složkami můžete použít modul snap-in Sdílené složky. Tento modul snap-in umožňuje vytváření a správu sdílených složek, zobrazení seznamu všech uživatelů připojených ke sdílené složce přes síť, odpojení jednoho nebo všech uživatelů, zobrazení seznamu souborů otevřených vzdálenými uživateli a zavření jednoho nebo všech otevřených souborů. Spusťte modul snap-in Sdílené složky a postupujte následujícím způsobem:
 1. Klikněte na tlačítko Start a potom klikněte pravým tlačítkem myši na položku Tento počítač.
 2. Klikněte na možnost Spravovat a na položku Sdílené složky v části Systémové nástroje.

Poradce při potížích

Není zobrazena karta Sdílení

Pomocí modulu snap-in Služby spusťte službu Server. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Klikněte na tlačítko Start a potom klikněte na příkaz Ovládací panely.
 2. Klikněte na možnost Výkon a údržba, na možnost Nástroje pro správu a pak dvakrát klikněte na položku Služby.

  Poznámka: Pokud se okno Ovládací panely otevře v klasickém zobrazení, klikněte na ikonu Nástroje pro správu a dvakrát klikněte na položku Služby.
 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na službu Server a poté klikněte na příkaz Spustit.

Další postup

Pokud nebyly potíže vyřešeny pomocí žádné z těchto metod, můžete požádat o pomoc někoho ze svého okolí nebo se obrátit na poskytovatele internetových služeb nebo správce sítě. K nalezení dalších řešení můžete rovněž použít web služeb podpory zákazníků společnosti Microsoft. Mezi služby poskytované na webu služeb podpory zákazníků společnosti Microsoft patří například následující služby:
 • Znalostní báze Knowledge Base s možností prohledávání: Slouží k hledání v informacích o technické podpoře a nástrojích samoobslužné podpory pro produkty společnosti Microsoft.
 • Centra řešení: Slouží k zobrazení nejčastějších dotazů k jednotlivým produktům a problémů řešených službami podpory.
 • Diskusní skupiny na téma podpory zákazníků společnosti Microsoft: Slouží ke konzultacím s jinými uživateli nebo odborníky MVP (Most Valuable Professional) společnosti Microsoft.
 • Další možnosti podpory: Tento web umožňuje klást dotazy související s podporou, obrátit se na služby podpory zákazníků společnosti Microsoft nebo zaslat svůj názor.
Budete-li mít potíže i po použití těchto webů společnosti Microsoft nebo nemůžete-li na webu služeb podpory společnosti Microsoft nalézt požadované řešení, kliknutím na následující odkaz kontaktujte podporu.
http://support.microsoft.com/contactus

Vlastnosti

ID článku: 307874 - Poslední aktualizace: 6. června 2013 - Revize: 12.1
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Professional
Klíčová slova: 
kbmsifixme kbfixme kbacwsurvey kbhowtomaster KB307874

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com