Artikel-id: 307873 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs steg för steg hur du konfigurerar och använder flera bildskärmar i Windows XP.

I Windows XP kan du öka din produktivitet genom att använda flera bildskärmar för att få ett större skrivbord. Eftersom upp till tio bildskärmar kan anslutas till en enda dator kan du skapa ett skrivbord som rymmer ett stort antal program eller fönster. Du kan enkelt arbeta med mer än en uppgift i taget genom att flytta objekt mellan bildskärmarna eller dra ut dem över flera bildskärmar. Du kan redigera bilder eller text på en bildskärm medan du visar webbaktivitet på en annan bildskärm. Du kan också öppna flera sidor i ett långt dokument och sedan dra ut dem över flera bildskärmar och enkelt se text- och grafiklayouten. Du kan också dra ut ett Microsoft Excel-kalkylblad över två bildskärmar och se många kolumner utan rullning.

Ordna flera bildskärmar

En bildskärm är primär, och på denna visas dialogrutan för inloggning när du startar datorn. Dessutom visas de flesta programfönster på den primära bildskärmen när programmet först öppnas. Du kan välja olika upplösningar och färgkvaliteter på alla bildskärmar. Flera bildskärmar kan anslutas till olika grafikkort eller till ett enda grafikkort som stöder flera utgångar. Så här ställer du in användningen av flera bildskärmar:
 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Utseende och teman och sedan på Bildskärm.
 3. Klicka på Identifiera på fliken Inställningar, så visas ett högt tal på varje bildskärm. Detta visar vilken bildskärm som motsvarar vilken ikon.
 4. Klicka på bildskärmsikonerna och dra dem till positioner som motsvarar hur du vill flytta objekt mellan bildskärmarna. Visa sedan ändringarna genom att klicka på OK eller Verkställ.
Obs! Ikonpositionerna avgör hur du flyttar objekten mellan bildskärmarna. Om du till exempel använder två bildskärmar och vill flytta objekt mellan bildskärmarna genom att dra åt vänster eller höger placerar du ikonerna sida vid sida. Om du vill flytta objekt mellan bildskärmar genom att dra uppåt och nedåt placerar du ikonerna ovanför varandra. Ikonpositionerna behöver inte motsvara bildskärmarnas fysiska positioner. Du kan placera ikonerna ovanför varandra även om bildskärmarna står sida vid sida.

Byta primär bildskärm

 1. På fliken Inställningar i dialogrutan Egenskaper för bildskärm klickar du på bildskärmsikonen som motsvarar bildskärmen du vill använda som primär bildskärm.
 2. Markera kryssrutan Använd den här enheten som primär bildskärm. Observera att kryssrutan inte är tillgänglig när du väljer bildskärmsikonen som för tillfället är primär bildskärm.

Visa samma skrivbord på flera bildskärmar

 1. På fliken Inställningar i dialogrutan Egenskaper för bildskärm klickar du på bildskärmsikonen som motsvarar bildskärmen du vill använda förutom den primära bildskärmen.
 2. Markera kryssrutan Utöka Windows-skrivbordet till denna bildskärm. När du har aktiverat den här funktionen kan du dra objekt över skärmen till olika bildskärmar. Du kan också dra ut ett fönster över mer än en bildskärm.

Flytta objekt mellan bildskärmar

 1. Klicka på Identifiera på fliken Inställningar i dialogrutan Egenskaper för Bildskärm, så visas ett högt nummer på varje bildskärm. Detta visar vilken bildskärm som motsvarar vilken ikon.
 2. Klicka på bildskärmsikonerna och dra dem till positioner som visar hur du vill flytta objekt mellan bildskärmarna. Klicka sedan på OK eller Verkställ.
 3. Dra ett objekt på skrivbordet över skärmen tills det syns på den andra bildskärmen. Du kan också dra ut ett fönster över mer än en bildskärm.

Använda flerskärmsfunktionen

På många bärbara datorer och vissa stationära (sådana med två grafikportar på ett grafikkort) kan du utöka visningen till en andra bildskärm med hjälp av flerskärmsfunktionen. Flerskärmsfunktionen liknar stöd för flera bildskärmar, utom att du inte kan välja primär bildskärm. På en bärbar dator är den primära bildskärmen alltid LCD-bildskärmen. På en stationär dator är det bildskärmen som är ansluten till den första grafikutgången. När du har anslutit den andra bildskärmen och satt på datorn använder du verktyget Bildskärm på Kontrollpanelen för att konfigurera inställningarna, precis som med flera bildskärmar. Flerskärmsfunktionen kan användas med dockade eller odockade bärbara datorer.

Egenskaper

Artikel-id: 307873 - Senaste granskning: den 4 februari 2005 - Revision: 2.3
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Nyckelord: 
kbenv kbhowtomaster KB307873

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com