Straipsnio ID: 307873 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Jei esate smulkaus verslo klientas, rasti papildom? problem? ir mokymosi i?tekli?, Paramos smulkiajam verslui svetain?je.

Toliau gauti Windows saugos naujinimus, ?sitikinkite, kad j?s naudojate Windows XP Service Pack 3 (SP3). Daugiau informacijos ie?kokite ?iame Microsoft tinklalapyje: Nutraukiamas kai kuri? Windows versij? palaikymas

I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame nuosekliame straipsnyje apra?oma, kaip konfig?ruoti ir naudoti kelis monitorius, Windows XP.

Windows XP leid?ia jums padidinti savo produktyvum? naudodami kelis monitorius pl?sti savo darbalaukio dydis. Naudojant iki de?imties atskir? monitoriai prie vieno kompiuterio, galite sukurti kompiuteryje, kuri yra pakankamai didelis, kad tur?ti daug program? arba lang?. J?s lengvai gali dirbti daugiau nei vien? u?duot? vienu metu preki? perk?limas i? vieno monitoriaus ? kit? arba i?si?akojusios j? per daug monitori?. Galite redaguoti nuotraukas ar tekst? ant vieno monitoriaus kol ?i?rite veikla ?iniatinklyje steb?ti kitame monitoriuje. Ar galite atidaryti kelis puslapius vienintelio, ilg? dokument?, ir tada vilkite juos per keli? monitori? lengvai per?i?r?ti maket? teksto ir grafikos. Galite taip pat ruo?as Microsoft Excel skai?iuokl? per du monitorius, kad j?s galite per?i?r?ti daug stulpeli? be nemirksi.

Organizuoti keli? monitori?

Click here to show/hide solution

Keisti monitori?

Click here to show/hide solution

Rodyti paties darbalauk? ? kelis monitorius

Click here to show/hide solution

Perkelti prekes tarp monitoriai

Click here to show/hide solution

Naudojant Dualview

Click here to show/hide solution


Savyb?s

Straipsnio ID: 307873 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
  • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Rakta?od?iai: 
kbenv kbhowtomaster kbmt KB307873 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 307873

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com