วิธีการเปลี่ยนหรือเลือกว่าจะให้โปรแกรมใดเริ่มต้นเมื่อคุณดับเบิลคลิกแฟ้มใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 307859 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

เมื่อคุณดับเบิลคลิกแฟ้มเพื่อเปิดใช้งาน Windows XP จะตรวจสอบนามสกุลของชื่อแฟ้ม หาก Windows XP รู้จักนามสกุลของชื่อแฟ้ม มันจะเปิดแฟ้มในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับนามสกุลของชื่อแฟ้มนั้น

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับนามสกุลของชื่อแฟ้มเพื่อให้ Windows XP เปิดแฟ้มทั้งหมดที่มีนามสกุลนี้ในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องใหม่ บทความนี้จะอธิบายถึงวิธีการเปลี่ยนแฟ้มที่เกี่ยวข้องเหล่านี้

และบทความนี้ยังอธิบายถึงวิธีการเชื่อมโยงนามสกุลของชื่อแฟ้มที่ Windows XP ไม่รู้จักกับโปรแกรมที่กำหนด เมื่อ Windows XP ไม่รู้จักนามสกุลของชื่อแฟ้ม คุณจะได้รับข้อความต่อไปนี้:
Windows ไม่สามารถเปิดแฟ้มนี้:

ชื่อแฟ้ม
ในการเปิดแฟ้มนี้ Windows จำเป็นต้องทราบว่าโปรแกรมใดที่คุณต้องการใช้เปิด

หากคุณได้รับข้อความนี้ คุณสามาถข้ามไปยังหัวข้อ " การสร้างความเชื่อมโยงของแฟ้มสำหรับประเภทแฟ้มที่ไม่เกี่ยวข้อง" ได้โดยตรงเพื่อแก้ปัญหานี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ให้ตรวจสอบว่าคุณสามารถมองเห็นนามสกุลของชื่อแฟ้มสำหรับแฟ้มของคุณใน Windows Explorer หากคุณมองไม่เห็นนามสกุลของชื่อแฟ้ม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในหัวข้อ "การแสดงนามสกุลของชื่อแฟ้ม"

การแสดงนามสกุลของชื่อแฟ้ม

นามสกุลของชื่อแฟ้มสำหรับแฟ้มของคุณอาจมองไม่เห็น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณ ในการแสดงนามสกุลของชื่อแฟ้มสำหรับแฟ้มของคุณ ในกรณีที่มองไม่เห็น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เปิด My Computer หรือ Windows Explorer
 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์
 3. คลิกที่แท็บ มุมมอง
 4. ในช่อง การตั้งค่าขั้นสูง ให้คลิกเพื่อเอาเครื่องหมายออกจากช่อง ซ่อนนามสกุลสำหรับประเภทแฟ้มที่รู้จัก
 5. คลิก ตกลง

ในการเปลี่ยนว่าจะให้โปรแกรมใดเริ่มต้นเมื่อคุณดับเบิลคลิกที่แฟ้ม

บันทึก
 • คุณไม่สามารถใช้วิธีการนี้สำหรับแฟ้มที่ไม่มีนามสกุลของชื่อแฟ้ม หรือสำหรับแฟ้มที่มีนามสกุลเป็น .exe, .com หรือ .bat
 • หากคุณเปลี่ยนโปรแกรมที่ Windows ใช้เพื่อเปิดแฟ้มบางประเภท และโปรแกรมนั้นไม่ได้ออกแบบขึ้นสำหรับประเภทของข้อมูลที่อยู่ในแฟ้มนั้น แฟ้มดังกล่าวอาจแสดงในโปรแกรมอย่างไม่ถูกต้อง เพื่อให้ปลอดภัย ให้จดบันทึกชื่อของโปรแกรมที่ Windows เคยใช้เปิดแฟ้มประเภทที่ต้องการก่อนหน้านี้เพื่อให้คุณสามารถรักษาการตั้งค่าของคุณ ในกรณีที่จำเป็น
ในการเปลี่ยนว่าจะให้โปรแกรมใดเริ่มต้นเมื่อคุณดับเบิลคลิกที่แฟ้ม ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เปิด Windows Explorer โดยการคลิกขวาที่ปุ่ม เริ่มต้น แล้วคลิก สำรวจ
 2. คลิกโฟลเดอร์ที่มีแฟ้มประเภทที่คุณต้องการให้ Windows เปิดในโปรแกรมที่คุณเลือกไว้
 3. คลิกขวาที่แฟ้ม ให้ปฏิบัติตามหนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ:
  • คลิก เปิดด้วย เพื่อเลือกโปรแกรมที่คุณต้องการ
  • ชี้ไปที่ เปิดด้วย แล้วคลิก เลือกโปรแกรม เพื่อเลือกโปรแกรมที่คุณต้องการ
 4. กล่องโต้ตอบ เปิดด้วย จะปรากฏขึ้น ใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้เพื่อเลือกโปรแกรมที่คุณต้องการใช้สำหรับแฟ้มประเภทนี้:
  • ในรายการ โปรแกรม ให้คลิกโปรแกรมที่คุณต้องการใช้
  • คลิก เรียกดู ค้นหาตำแหน่งและ ให้คลิกโปรแกรมที่คุณต้องการใช้ จากนั้นคลิก เปิด
  • คลิก ค้นหาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องบนเว็บ เพื่อเรียกดูอินเทอร์เน็ตสำหรับโปรแกรมที่คุณต้องการใช้
 5. คลิกเพื่อเลือกช่องกาเครื่องหมาย ใช้โปรแกรมที่เลือกไว้เพื่อเปิดแฟ้มประเภทนี้เสมอ หากไม่มีการเลือกไว้
 6. คลิก ตกลง

  หมายเหตุ จากนี้ไป Windows XP จะเปิดแฟ้มทั้งหมดที่มีนามสกุลของชื่อแฟ้มในโปรแกรมที่คุณเลือกไว้ หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่านี้ คุณต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้อีกครั้งและเชื่อมโยงโปรแกรมอื่นเข้ากับนามสกุลของชื่อแฟ้มนี้

การสร้างแฟ้มที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทแฟ้มที่ไม่เกี่ยวข้อง

หากคุณได้รับข้อความว่า Windows ต้องการทราบว่าโปรแกรมใดที่คุณต้องการใช้เปิดแฟ้ม ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างนามสกุลของชื่อแฟ้มที่ไม่รู้จักและโปรแกรมที่จะใช้เปิดแฟ้ม:
 1. คลิกขวาแฟ้มที่มีนามสกุลที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นคลิก เปิด

  หมายเหตุ หากคำสั่ง เปิด ไม่สามารถใช้งานได้ ให้คลิก เปิดด้วย หรือดับเบิลคลิกที่แฟ้ม
 2. Windows XP จะแสดงกล่องโต้ตอบที่กล่าวว่า Windows ไม่สามารถเปิดแฟ้มนี้ กล่องโต้ตอบจะมีตัวเลือกสำหรับการเลือกโปรแกรมสองตัวเลือก:
  • Use the Web service to find the appropriate program
  • Select the program from a list
  นอกจากคุณต้องการค้นหาและดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ที่เปิดประเภทแฟ้มนี้ ตัวเลือกที่ดีที่สุดคือการเลือกโปรแกรมจากรายชื่อ
 3. คลิก เลือกโปรแกรมจากรายการ แล้วคลิก ตกลง
 4. กล่องโต้ตอบ เปิดด้วย จะปรากฏขึ้น ใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้เพื่อเลือกโปรแกรมที่คุณต้องการใช้สำหรับแฟ้มประเภทนี้:
  • ในรายการ โปรแกรม ให้คลิกที่โปรแกรมที่คุณต้องการ
  • คลิก เรียกดู ค้นหาตำแหน่งและ ให้คลิกโปรแกรมที่คุณต้องการใช้ จากนั้นคลิก เปิด
  • คลิก ค้นหาโปรแกรมที่เหมาะสมบนเว็บ เพื่อเรียกดูอินเทอร์เน็ตสำหรับค้นหาโปรแกรมที่คุณต้องการ
 5. คลิกเพื่อเลือกช่องกาเครื่องหมาย ใช้โปรแกรมที่เลือกไว้เพื่อเปิดแฟ้มประเภทนี้เสมอ หากไม่มีการเลือกไว้
 6. คลิก ตกลง

ในการเปลี่ยนหรือสร้างการเชื่อมโยงแฟ้มจากรายการประเภทแฟ้ม

หากคำสั่ง เปิดด้วย ไม่สามารถใช้งานได้  ให้ลองใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม
 2. คลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์
 3. คลิกแท็บ ประเภทแฟ้ม ในหน้าต่าง ตัวเลือกโฟลเดอร์ จากนั้นประเภทแฟ้มและสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะปรากฏขึ้น
 4. คลิก สร้างใหม่ และพิมพ์ นามสกุลแฟ้ม ในช่อง จากนั้นคลิก ขั้นสูง
 5. เลือกความเชื่อมโยงสำหรับประเภทแฟ้ม
 6. คลิก ตกลง จากนั้นคลิก ปิด
 7. เปิดแฟ้มอีกครั้งหนึ่ง
หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 307859 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มิถุนายน 2556 - Revision: 1.1
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbresolve kbhowtomaster kbcip KB307859

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com