Kako da pokrenete ra?unar koriste?i Last Known Good Configuration opciju u Windowsu XP

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 307852 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

U ovom ?lanku je opisano kori??enje Last Known Good Configuration opcije u Windowsu XP. Last Known Good Configuration je opcija za oporavljane koju mo?ete koristiti da biste pokrenuli ra?unar koriste?i poslednja pode?avanja koja su radila. Last Known Good Configuration vra?a podatke iz registra i pode?avanja drajvera koja su bila va?e?a prilikom poslednjeg uspe?nog pokretanja ra?unara. Koristite Last Known Good Configuration opciju kada ne mo?ete da pokrenete Windows XP posle izvr?ene promene na ra?unaru ili sumnjate da je promena koju ste napravili uzrok problema. Na primer, mo?ete da koristite ovu opciju ako ne mo?ete da pokrenete Windows XP posle instaliranja novog drajvera za video adapter ili ste instalirali pogre?an drajver i niste jo? restartovali ra?unar.

Kada pokrenete ra?unar koriste?i Last Known Good Configuration opciju, Windows XP obnavlja informaciju u slede?em klju?u registra::
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet
Npaomena Sve promene koje su napravljene u drugim klju?evima registra ostaju.DODATNE INFORMACIJE

Kako pokrenuti ra?unar koriste?i Last Known Good Configuration opciju

Da biste pokrenuli ra?unar koriste?i Last Known Good Configuration opciju, pratite sled?e korake:
  1. Upalite ra?unar.
  2. Kada vidite poruku "Please select the operating system to start", pritisnite F8 taster.
  3. Kada se pojavi Windows Advanced Options meni, koristite strelice na tastaturi da biste izabrali Last Known Good Configuration (your most recent settings that worked), a onda pritisnite ENTER.
  4. Ako koristite jo? neki operativni sistem na ra?unaru, upotrebite strelice na tastaturi da izaberete Microsoft Windows XP, a onda pritisnite ENTER.

Re?avanje problema

  • Uz pomo? Last Known Good Configuration opcije, mo?ete oporaviti sistem od problema sa konfiguracijom, kao ?to su novi instalirani drajveri koji mogu biti neodgovaraju?i za hardware u ra?unaru. Ovom opcijom se ne re?avaju problemi prouzrokovani drajverima ili datotekama koji nedostaju ili su o?te?eni.
  • Last Known Good Configuration opcija koristi informaciju koja je sa?uvana kada ste poslednji put isklju?ili ra?unar da bi povratila pode?avanja registra i drajvere. Prema tome, ovu opciju mo?ete koristiti samo ako ste mogli uspe?no da upalite ra?unar pre oporavka ra?unara uz pomo? Last Known Good Configuration.
  • Po?to pokrenete ra?unar koriste?i Last Known Good Configuration opciju, promene koje su napravljene od poslednjeg uspe?nog podizanja su izgubljene.


REFERENCE

For additional information about how to restore Windows XP, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
306084 How to restore Windows XP to a previous state
306546 How to use the Driver Roll Back feature to restore a previous version of a device driver in Windows XP

Svojstva

Identifikator ?lanka: 307852 - Poslednji pregled: 15. jul 2006. - Revizija: 2.3
ODNOSI SE NA
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbhowto kbhowtomaster KB307852

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com