ID článku: 307844 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

Súhrn

V tejto časti sa nachádzajú informácie o tom, ako priradiť, zmeniť alebo odstrániť písmená jednotky, oblasti alebo zväzku pomocou modulu Správa diskov v systéme Microsoft Windows XP.

Modul Správa diskov je nástroj na správu a slúži na správu pevných diskov a zväzkov alebo oblastí, ktoré obsahujú. Modul Správa diskov sa používa vtedy, ak chcete pridať, zmeniť alebo odstrániť písmená jednotiek, oblastí alebo zväzkov na pevných diskoch, jednotkách CD-ROM a iných zariadeniach pre vymeniteľné médiá.

Počítač môže použiť až 26 písmen od A po Z. Pre jednotky pevných diskov použite písmená od C po Z. Písmená jednotiek A a B sa používajú na označenie disketových jednotiek. Ak však počítač nemá disketovú jednotku, tieto písmená môžete priradiť k vymeniteľným jednotkám.

Skôr, ako zmeníte priradenie písmen k jednotkám, prečítajte si nasledujúce položky:
 • Zmena písmena jednotky systémového zväzku alebo zavádzacieho zväzku nie je vstavaná funkcia modulu Správa diskov.
 • Mnoho programov systému MS DOS alebo Microsoft Windows odkazuje na špecifické písmená jednotiek pre premenné prostredia alebo iné premenné. Ak upravíte písmeno jednotky, tieto programy nemusia fungovať správne.

Ako priradiť písmeno k jednotke

Ak chcete priradiť písmeno jednotky k jednotke, oblasti alebo zväzku, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Prihláste sa ako správca alebo ako člen skupiny Administrators.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart, potom kliknite na položku Ovládací panel a potom kliknite na položku Výkon a údržba.

  Poznámka Ak nevidíte položku Výkon a údržba, prejdite na krok 3. Položka Výkon a údržba sa objaví v dialógovom okne Ovládací panel iba vtedy, ak používate zobrazenie kategórií. Ak použijete klasické zobrazenie, položka Výkon a údržba sa nezobrazí.
 3. Kliknite na položku Nástroje na správu, dvakrát kliknite na položku Správa počítača a potom kliknite na položku Správa diskov v ľavej časti okna.
 4. Pravým tlačidlom myši kliknite na jednotku, oblasť, logickú jednotku alebo zväzok, ku ktorému chcete priradiť písmeno jednotky a kliknite na položku Zmeniť písmeno jednotky a cesty.
 5. Kliknite na tlačidlo Pridať.
 6. Kliknite na položku Priradiť písmeno jednotky, ak už nie je vybratá, a potom ponechajte predvolené písmeno jednotky alebo kliknite na písmeno jednotky, ktorú chcete použiť.
 7. Kliknite na tlačidlo OK.
Písmeno jednotky je priradené k určenej jednotke, oblasti alebo k zväzku. Písmeno sa potom zobrazí pri zodpovedajúcej jednotke, oblasti alebo zväzku v nástroji Správa diskov.

Ako zmeniť písmeno jednotky

Ak chcete zmeniť písmeno jednotky, oblasti alebo zväzku, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Prihláste sa ako správca alebo ako člen skupiny Administrators.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Ovládací panel a potom kliknite na položku Výkon a údržba.
 3. Kliknite na položku Nástroje na správu, dvakrát kliknite na položku Správa počítača a potom kliknite na položku Správa diskov na ľavej table.
 4. Pravým tlačidlom myši kliknite na jednotku, oblasť, logickú jednotku alebo zväzok, ku ktorému chcete priradiť písmeno jednotky, a kliknite na položku Zmeniť písmeno jednotky a cesty.
 5. Kliknite na tlačidlo Zmeniť.
 6. Kliknite na položku Priradiť písmeno jednotky, ak už nie je vybratá, kliknite na písmeno jednotky, ktorú chcete použiť, a kliknite na tlačidlo OK.
 7. Po zobrazení výzvy kliknutím na tlačidlo Áno potvrďte zmenu.
Určené písmeno jednotky, oblasti alebo zväzku sa zmenilo. Nové písmeno sa potom zobrazí pri zodpovedajúcej jednotke, oblasti alebo zväzku v nástroji Správa diskov.

Ako odstrániť písmeno jednotky

Ak chcete odstrániť existujúce písmeno jednotky, oblasti alebo zväzku, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Prihláste sa ako správca alebo ako člen skupiny Administrators.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart, potom kliknite na položku Ovládací panel a potom kliknite na položku Výkon a údržba.
 3. Kliknite na položku Nástroje na správu, dvakrát kliknite na položku Správa počítača a potom kliknite na položku Správa diskov na ľavej table.
 4. Pravým tlačidlom myši kliknite na jednotku, oblasť, logickú jednotku alebo zväzok, ku ktorému chcete priradiť písmeno jednotky, a kliknite na položku Zmeniť písmeno jednotky a cesty.
 5. Kliknite na tlačidlo Odstrániť.
 6. Po zobrazení výzvy kliknutím na tlačidlo Áno potvrďte odstránenie.
Určené písmeno jednotky, oblasti alebo zväzku je odstránené.

Riešenie problémov

 • Pri pokuse o zmenu existujúceho písmena jednotky sa môže zobraziť nasledovné chybové hlásenie:
  Zväzokoznačenie_zväzku písmeno_jednotky sa momentálne používa.
  Ak budete pokračovať, k jednotke sa priradí nové písmeno, ale až do reštartovania počítača budete mať prístup k jednotke aj pod starým písmenom jednotky. Po reštartovaní už nebude k dispozícii staré písmeno jednotky.

  Upozornenie: Zmena písmena jednotky zväzku môže spôsobiť, že programy nebudú pracovať.
  Ak sa niektoré súbory práve používajú v jednotke, oblasti alebo zväzku, môže sa zobraziť chybové hlásenie. Tieto súbory používate vy alebo iní používatelia v sieti. Ak chcete tento problém odstrániť, použite jednu z nasledujúcich metód:
  • Keď sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie, kliknite na tlačidlo Nie. Ukončite všetky programy, ktoré používajú súbory na zväzku, a potom zmeňte písmeno jednotky. Pravým tlačidlom myši kliknite na zväzok, kliknite na položku Zmeniť písmeno jednotky a cesty a kliknite na tlačidlo Zmeniť.
  • Ak chcete pokračovať v zmene písmena jednotky, kliknite na tlačidlo Áno.
 • Pri pokuse o odstránenie existujúceho písmena jednotky sa môže zobraziť nasledovné chybové hlásenie:
  Zväzok označenie_zväzku písmeno_jednotky sa momentálne používa.
  Ak budete pokračovať, písmeno jednotky sa uvoľní, avšak až do reštartovania počítača bude prístupná.

  Upozornenie: Zmena písmena jednotky môže spôsobiť, že programy nebudú pracovať.
  Toto chybové hlásenie sa zobrazí, ak sa niektoré súbory práve používajú v jednotke, oblasti alebo zväzku. Tieto súbory používate vy alebo iní používatelia na sieti. Ak chcete tento problém vyriešiť, použite jednu z nasledujúcich metód:
  • Keď sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie, kliknite na tlačidlo Nie. Ukončite všetky programy, ktoré používajú súbory na zväzku, a potom odstráňte písmeno jednotky. Pravým tlačidlom myši kliknite na zväzok, kliknite na položku Zmeniť písmeno jednotky a cesty a kliknite na tlačidlo Odstrániť.
  • Kliknutím na tlačidlo Áno odstránite písmeno jednotky pri ďalšom zapnutí počítača.

Odkazy

Ďalšie informácie o používaní pomôcky príkazového riadka Diskpart na správu diskov získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
300415 Popis pomôcky príkazového riadka Diskpart
Ďalšie informácie o vytváraní pripojených jednotiek získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
307889 Ako vytvoriť a používať systémovo pripojené jednotky súborov NTFS v systéme Windows XP
Ďalšie informácie o konfigurácii základných diskov získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
309000 Ako používať nástroj Správa diskov na konfiguráciu základných diskov v systéme Windows XP
Ďalšie informácie o konfigurácii dynamických diskov získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
308424 Ako používať nástroj Správa diskov na konfiguráciu dynamických diskov v systéme Windows XP
Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
326683 Systémová oblasť môže byť priradená k inému písmenu jednotky, ako ste očakávali pri inštalácii systému Windows XP
Poznámka: Toto je článok typu FAST PUBLISH, ktorý bol vytvorený priamo v organizácii technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie uvedené v tomto článku sa poskytujú „tak, ako sú“ v reakcii na naliehavé problémy. V dôsledku rýchlosti, akou boli tieto materiály sprístupnené, môžu obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré je potrebné zohľadniť, získate na stránke Podmienky používania.

Vlastnosti

ID článku: 307844 - Posledná kontrola: 26. februára 2014 - Revízia: 1.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Kľúčové slová: 
kbacwsurvey kbhowtomaster KB307844

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com