Artikkel-ID: 307844 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.
Vis alt | Skjul alt

På denne siden

Sammendrag

Denne artikkelen inneholder en beskrivelse av hvordan stasjonsbokstaver tilordnes, endres eller fjernes på stasjoner, partisjoner eller volumer ved å bruke snapin-modulen Diskbehandling i Microsoft Windows XP.

Snapin-modulen Diskbehandling er et administrativt verktøy for håndtering av harddisker og volumene og partisjonene de inneholder. Bruk snapin-modulen Diskbehandling når du vil legge til, endre eller fjerne stasjonsbokstaver på stasjoner, partisjoner eller volumer på harddisken, CD-ROM-stasjonene og andre flyttbare medieenheter.

Datamaskinen kan bruke opptil 26 stasjonsbokstaver, fra A til Z. Bruk stasjonsbokstavene C til Z for harddisker. Stasjonsbokstavene A og B er reservert for diskettstasjoner. Hvis datamaskinen din ikke har diskettstasjon, kan du imidlertid tilordne disse bokstavene til flyttbare stasjoner.

Før du endrer stasjonsbokstavtilordninger, bør du merke deg følgende:
 • Endring av stasjonsbokstav for system- eller oppstartsvolumet er ikke en innebygd funksjon i snapin-modulen Diskbehandling.
 • Mange MS-DOS- og Microsoft Windows-baserte programmer refererer til bestemte stasjonsbokstaver for miljøvariabler og andre variabler. Hvis du endrer stasjonsbokstav, kan det hende at disse programmene ikke fungerer som de skal.

Tilordne en stasjonsbokstav

Følg denne fremgangsmåten for å tilordne en stasjonsbokstav til stasjoner, partisjoner eller volumer:
 1. Logg på som administrator eller som medlem i administratorgruppen.
 2. Klikk Start, Kontrollpanel og deretter Ytelse og vedlikehold.

  Obs!  Hvis du ikke ser Ytelse og vedlikehold, går du til trinn 3. Ytelse og vedlikehold vises bare i Kontrollpanel hvis du bruker kategorivisning. Hvis du bruker klassisk visning, vil ikke Ytelse og vedlikehold vises.
 3. Klikk Administrative verktøy, dobbeltklikk Datamaskinbehandling, og klikk deretter Diskbehandling i venstre rute.
 4. Høyreklikk stasjonen, partisjonen, den logiske stasjonen eller volumet du vil tilordne en stasjonsbokstav til, og klikk deretter Endre stasjonsbokstav og -baner.
 5. Klikk Legg til.
 6. Klikk Tilordne følgende stasjonsbokstav (hvis den ikke allerede er valgt), og godta deretter standard stasjonsbokstav eller klikk stasjonsbokstaven du vil bruke.
 7. Klikk OK.
Stasjonsbokstaven tilordnes stasjonen, partisjonen eller volumet du angav, og vises på gjeldende stasjon, partisjon eller volum i diskbehandlingsverktøyet.

Endre en stasjonsbokstav

Følg denne fremgangsmåten for å endre en eksisterende stasjonsbokstav på en stasjon, partisjon eller et volum:
 1. Logg på som administrator eller som medlem i administratorgruppen.
 2. Klikk Start, Kontrollpanel og deretter Ytelse og vedlikehold.
 3. Klikk Administrative verktøy, dobbeltklikk Datamaskinbehandling, og klikk deretter Diskbehandling i venstre rute.
 4. Høyreklikk stasjonen, partisjonen, den logiske stasjonen eller volumet du vil tilordne en stasjonsbokstav til, og klikk deretter Endre stasjonsbokstav og -baner.
 5. Klikk Endre.
 6. Klikk Tilordne følgende stasjonsbokstav hvis den ikke allerede er valgt, klikk stasjonsbokstaven du vil bruke, og klikk deretter OK.
 7. Klikk Ja når du blir bedt om å bekrefte endringen av stasjonsbokstaven.
Stasjonsbokstaven for stasjonen, partisjonen eller volumet du angav, er endret, og den nye stasjonsbokstaven vises på gjeldende stasjon, partisjon eller volum i diskbehandlingsverktøyet.

Fjerne en stasjonsbokstav

Følg denne fremgangsmåten for å fjerne en eksisterende stasjonsbokstav på en stasjon, partisjon eller et volum:
 1. Logg på som administrator eller som medlem i administratorgruppen.
 2. Klikk Start, Kontrollpanel og deretter Ytelse og vedlikehold.
 3. Klikk Administrative verktøy, dobbeltklikk Datamaskinbehandling, og klikk deretter Diskbehandling i venstre rute.
 4. Høyreklikk stasjonen, partisjonen, den logiske stasjonen eller volumet du vil tilordne en stasjonsbokstav til, og klikk deretter Endre stasjonsbokstav og -baner.
 5. Klikk Fjern.
 6. Klikk Ja når du blir bedt om å bekrefte slettingen.
Stasjonsbokstaven fjernes fra stasjonen, partisjonen eller volumet du angav.

Feilsøking

 • Når du prøver å endre en eksisterende stasjonsbokstav, vises følgende feilmelding:
  Volumet volumnavn stasjonsbokstav er i bruk.
  Hvis du fortsetter, vil den nye stasjonsbokstaven bli tilordnet, men du kan bruke den gamle stasjonsbokstaven inntil du starter maskinen på nytt. Den gamle stasjonsbokstaven vil ikke kunne tilordnes før du starter på nytt.

  Advarsel! Hvis et volums stasjonsbokstav endres, kan programmer slutte å virke.
  Denne feilmeldingen kan vises hvis filer er i bruk på stasjonen, partisjonen eller volumet. Disse filene kan være i bruk av deg eller av andre personer på nettverket. Bruk en av følgende metoder for å løse dette problemet:
  • Klikk Nei når du mottar feilmeldingen. Lukk alle programmer som bruker filer på volumet, og endre deretter stasjonsbokstaven. Du gjør dette ved å høyreklikke volumet, klikke Endre stasjonsbokstav og -baner og deretter klikke Endre.
  • Klikk Ja for å fortsette med stasjonsbokstavendringen.
 • Når du prøver å fjerne en eksisterende stasjonsbokstav, vises følgende feilmelding:
  Volumet volumnavn stasjonsbokstav er i bruk.
  Hvis du fortsetter, vil stasjonsbokstaven bli ledig. Den vil imidlertid fremdeles være tilgjengelig for bruk helt til du starter maskinen på nytt.

  Advarsel! Hvis et volums stasjonsbokstav endres, kan programmer slutte å virke.
  Denne feilmeldingen kan vises hvis filer er i bruk på stasjonen, partisjonen eller volumet. Disse filene kan være i bruk av deg eller av andre personer på nettverket. Bruk en av følgende metoder for å løse dette problemet:
  • Klikk Nei når du mottar feilmeldingen. Lukk alle programmer som bruker filer på volumet, og fjern deretter stasjonsbokstaven. Du gjør dette ved å høyreklikke volumet, klikke Endre stasjonsbokstav og -baner og deretter klikke Fjern.
  • Klikk Ja for å fjerne stasjonsbokstaven neste gang du starter maskinen.

Referanser

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker kommandolinjeverktøyet Diskpart til å behandle disker, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base (Denne artikkelen kan være på engelsk.):
300415 En beskrivelse av kommandolinjeverktøyet Diskpart (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter monterte stasjoner, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base (Denne artikkelen kan være på engelsk.):
307889 Opprette og bruke monterte stasjoner med NTFS-filsystem i Windows XP (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer basisdisker, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base
309000 Slik bruker du Diskbehandling til å konfigurere standarddisker i Windows XP
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer dynamiske disker, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base (Denne artikkelen kan være på engelsk.):
308424 Slik bruker du Diskbehandling til å konfigurere dynamiske disker i Windows XP (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
326683 Stasjonsbokstaver endres uventet når Windows XP installeres

Egenskaper

Artikkel-ID: 307844 - Forrige gjennomgang: 22. august 2005 - Gjennomgang: 4.2
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Nøkkelord: 
kbhowtomaster kbacwsurvey KB307844

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com