ID článku: 307844 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Článek popisuje, jak lze přiřadit, změnit nebo odebrat písmena jednotek u jednotky, oddílu nebo svazku pomocí modulu snap-in Správa disků v systému Microsoft Windows XP.

Modul snap-in Správa disků je nástroj pro správu pevných disků a svazků nebo oddílů, které jsou na discích obsaženy. Modul snap-in Správa disků umožňuje přidat, změnit nebo odebrat písmena jednotek u jednotek, oddílů nebo svazků na pevných discích v počítači, jednotek CD-ROM a dalších zařízení pro vyměnitelná média.

Počítač může pracovat až s 26 písmeny jednotek od A do Z. Pro jednotky pevného disku použijte písmena C až Z. Písmena A a B jsou vyhrazena pro disketové jednotky. Pokud však počítač disketovou jednotku neobsahuje, můžete tato písmena přiřadit vyměnitelným jednotkám.

Před změnou přiřazení písmen k jednotkám je třeba vzít v úvahu následující skutečnosti:
 • Modul snap-in Správa disků neobsahuje integrovanou funkci pro změnu písmena jednotky systémového svazku ani spouštěcího svazku.
 • Mnoho programů pro systém MS-DOS a Microsoft Windows odkazuje na určitá písmena jednotky v proměnných prostředí a jiných proměnných. Pokud písmeno jednotky změníte, nemusí tyto programy pracovat správně.

Jak přiřadit písmeno jednotky

Přiřazení písmena jednotky k jednotce, oddílu nebo svazku provedete následujícím postupem:
 1. Přihlaste se jako správce nebo jako člen skupiny Administrators.
 2. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Ovládací panely a poté klepněte na položku Výkon a údržba.

  Poznámka: Pokud se nezobrazí položka Výkon a údržba, přejděte ke kroku 3. Položka Výkon a údržba se v Ovládacích panelech zobrazí pouze v případě, že používáte zobrazení podle kategorií. V klasickém zobrazení se položka Výkon a údržba nezobrazí.
 3. Klepněte na položku Nástroje pro správu, poklepejte na ikonu Správa počítače a v levém podokně klepněte na položku Správa disků.
 4. Pravým tlačítkem myši klepněte na jednotku, oddíl, logickou jednotku nebo svazek, k němuž chcete přiřadit písmeno jednotky, a potom klepněte na příkaz Změnit písmeno jednotky a cestu.
 5. Klepněte na tlačítko Přidat.
 6. Klepněte na přepínač Přiřadit písmeno jednotky (není-li již vybrán) a potvrďte výchozí písmeno jednotky, které chcete použít, nebo klepněte na požadované písmeno jednotky.
 7. Klepněte na tlačítko OK.
Písmeno jednotky je přiřazeno k zadané jednotce, oddílu nebo svazku a je u příslušné jednotky, oddílu nebo svazku zobrazeno v nástroji Správa disků.

Jak změnit písmeno jednotky

Změnu existujícího písmena u jednotky, oddílu nebo svazku provedete následujícím postupem:
 1. Přihlaste se jako správce nebo jako člen skupiny Administrators.
 2. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Ovládací panely a poté klepněte na položku Výkon a údržba.
 3. Klepněte na položku Nástroje pro správu, poklepejte na ikonu Správa počítače a v levém podokně klepněte na položku Správa disků.
 4. Pravým tlačítkem myši klepněte na jednotku, oddíl, logickou jednotku nebo svazek, k němuž chcete přiřadit písmeno jednotky, a potom klepněte na příkaz Změnit písmeno jednotky a cestu.
 5. Klepněte na tlačítko Změnit.
 6. Klepněte na přepínač Přiřadit písmeno jednotky (není-li již vybrán), klepněte na písmeno jednotky, které chcete použít, a potom klepněte na tlačítko OK.
 7. Po zobrazení výzvy k potvrzení změny písmena jednotky klepněte na tlačítko Ano.
Písmeno jednotky u zadané jednotky, oddílu nebo svazku je změněno a u příslušné jednotky, oddílu nebo svazku je v nástroji Správa disků zobrazeno nové písmeno.

Jak odebrat písmeno jednotky

Odebrání existujícího písmena u jednotky, oddílu nebo svazku provedete následujícím postupem:
 1. Přihlaste se jako správce nebo jako člen skupiny Administrators.
 2. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Ovládací panely a poté klepněte na položku Výkon a údržba.
 3. Klepněte na položku Nástroje pro správu, poklepejte na ikonu Správa počítače a v levém podokně klepněte na položku Správa disků.
 4. Pravým tlačítkem myši klepněte na jednotku, oddíl, logickou jednotku nebo svazek, k němuž chcete přiřadit písmeno jednotky, a potom klepněte na příkaz Změnit písmeno jednotky a cestu.
 5. Klepněte na tlačítko Odebrat.
 6. Zobrazí se výzva k potvrzení odebrání. Klepněte na tlačítko Ano.
Písmeno jednotky je odebráno ze zadané jednotky, oddílu nebo svazku.

Odstraňování potíží

 • Při pokusu o změnu existujícího písmena jednotky se zobrazí následující chybová zpráva:
  Svazek jmenovka_svazku písmeno_jednotky je právě používán.
  Budete-li pokračovat, nové písmeno jednotky bude přiřazeno. Staré písmeno však bude možné použít k přístupu ke svazku, dokud nerestartujete počítač. Staré písmeno nebude dostupné pro přiřazení, dokud nerestartujete systém.

  Upozornění: Změna písmene jednotky svazku může způsobit, že programy přestanou fungovat.
  Tato chybová zpráva se může zobrazit, jestliže jsou soubory na jednotce, oddílu nebo svazku používány. Tyto soubory mohou být používány vámi nebo jinými osobami v síti. Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jednu z následujících metod:
  • Po zobrazení chybové zprávy klepněte na tlačítko Ne. Ukončete všechny programy, které používají soubory na svazku a potom změňte písmeno jednotky. Postupujte takto: Pravým tlačítkem myši klepněte na svazek, klepněte na příkaz Změnit písmeno jednotky a cestu a potom klepněte na tlačítko Změnit.
  • Klepnutím na tlačítko Ano pokračujte ve změně písmena jednotky.
 • Při pokusu o odebrání existujícího písmena jednotky se zobrazí následující chybová zpráva:
  Svazek jmenovka_svazku písmeno_jednotky je právě používán.
  Budete-li pokračovat, písmeno jednotky bude uvolněno. Bude však stále dostupné pro použití, dokud nerestartujete systém.

  Upozornění: Změna písmene jednotky svazku může způsobit, že programy přestanou fungovat.
  Tato chybová zpráva se může zobrazit, jestliže jsou používány soubory na jednotce, oddílu nebo svazku. Tyto soubory mohou být používány vámi nebo jinými osobami v síti. Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jednu z následujících metod:
  • Po zobrazení chybové zprávy klepněte na tlačítko Ne. Ukončete všechny programy které používají soubory na svazku a potom odeberte písmeno jednotky. Postupujte takto: Pravým tlačítkem myši klepněte na svazek, klepněte na příkaz Změnit písmeno jednotky a cestu a potom klepněte na tlačítko Odebrat.
  • Po klepnutí na tlačítko Ano bude písmeno jednotky odebráno při příštím spuštění počítače.

Odkazy

Další informace o použití nástroje příkazového řádku Diskpart ke správě disků získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
300415 Popis nástroje příkazového řádku Diskpart (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o způsobu vytváření připojených jednotek získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
307889 Postup vytvoření a použití připojených jednotek souborového systému NTFS v systému Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o postupu při konfiguraci základních disků získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
309000 Použití modulu Správa disků ke konfiguraci základních disků v systému Windows XP
Další informace o postupu při konfiguraci dynamických disků získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
308424 Použití modulu Správa disků ke konfiguraci dynamických disků v systému Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
326683 Po instalaci systému Windows XP se neočekávaně změnila písmena jednotek

Vlastnosti

ID článku: 307844 - Poslední aktualizace: 6. června 2013 - Revize: 4.4
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klíčová slova: 
kbacwsurvey kbhowtomaster KB307844

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com