Straipsnio ID: 307410 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Kai paleid?iate vien? i? program?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, gali b?ti rodomas toks ar pana?us klaidos prane?imas:
Kompiliavimo klaida pasl?ptame modulyje: AutoExec
Kompiliavimo klaida pasl?ptame modulyje: AutoExecNew
Kompiliavimo klaida pasl?ptame modulyje: DistMon

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 arba Microsoft Windows Millennium Edition (Me) rodomas ?is klaidos prane?imas:
Excel modulyje excel.exe ?vyko klaida, programa bus u?daryta.

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000 arba Microsoft Windows NT rodomas ?is klaidos prane?imas:
Programos pavadinimas susid?r? su problema ir turi b?ti u?daryta. Atsipra?ome u? nepatogumus.
Nor?dami per?i?r?ti klaidos para?o informacij?, klaidos dialogo lange spustel?kite sait? Jei norite per?i?r?ti ?ios klaidos ataskaitos duomenis, spustel?kite ?ia. Kai App.exe yra programos, kurioje ?vyko klaida, vykdomosios rinkmenos pavadinimas, rodomas ?is klaidos para?as. Pavyzd?iui, App.exe gali b?ti ?Winword.exe?:

Pr. pavad.   Pr. versija   Modulio pavad. Modulio versija Poslinkis
------------------------------------------------------------------
<App.exe>  9.0.0.5302  Vbe6.dll   6.0.89.67    0000d799
				
Jei norite gauti papildomos informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
296493 Klaidos prane?imas: Microsoft Word susid?r? su problema ir turi b?ti u?daryta (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

PRIE?ASTIS

?i problema gali atsirasti, jei teisingos ?ios s?lygos:
 • Microsoft Office paleisties aplanke arba Microsoft Excel paleisties aplanke yra abi arba kuri nors i? ?i? Adobe Acrobat PDFMaker priedo ?ablono rinkmen?:
  Pdfmaker.dot
  Pdfmaker.xla
 • ?diegta Norton AntiVirus programin? ?ranga.

SPRENDIMAS

1 metodas: Atsisi?skite naujausi? Adobe Acrobat 5.0 priedo versij?

Nor?dami ?sigyti atnaujint? Adobe Acrobat 5.0 pried?, apsilankykite ?ioje Adobe svetain?je:
http://www.adobe.com/products/acrobat/update.html
Pastaba: Microsoft nepalaiko pried? i? Adobe svetain?s atsisiuntimo ir diegimo. Jei jums reikia pagalbos, turite susisiekti su Adobe technin?s pagalbos skyriumi.

2 metodas: Perkelkite rinkmenas

Perkelkite Pdfmaker.dot rinkmen? ir, jei yra, Pdfmaker.xla rinkmen? i? Office arba Excel paleisties aplanko ? kit? stand?iojo disko aplank?. Pavyzd?iui, galite perkelti rinkmenas ? aplank? Mano dokumentai. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
Pastaba: ?ie veiksmai j?s? kompiuteryje gali skirtis, nes yra kelios Microsoft Windows versijos. Jei jie skiriasi, skaitykite produkto dokumentacij?, kaip ?iuos veiksmus baigti.
 1. Spustel?kite Prad?ti, pereikite prie Ie?ka ir spustel?kite Rinkmen? ar aplank?.
 2. Lange Ie?koti rinkmen? ar aplank?, pavadint? ?veskite pdfmaker.dot pdfmaker.xla.
 3. Lange Ie?koti spustel?kite disk?, kuriame ?diegta operacin? sistema Windows, pvz., C:, tada spustel?kite Ie?koti dabar.

  Rinkmena Pdfmaker.dot yra viename i? ?i? aplank?:
  • C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Startup (Word 2000)
  • C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\Startup (Word 2002)
  • C:\Documents and Settings\Vartotojo vardas\Application Data\Microsoft\Word\Startup

  Rinkmena Pdfmaker.xla yra viename i? ?i? aplank?:
  • C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Xlstart (Excel 2000)
  • C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\Xlstart (Excel 2002)
  • C:\Documents and Settings\Vartotojo vardas\Application Data\Microsoft\Excel\Xlstart
 4. Ie?kos rezultat? lange de?iniuoju pel?s klavi?u spustel?kite kiekvien? rast? rinkmen?, tada spustel?kite I?kirpti.
 5. Darbalaukyje de?iniuoju pel?s klavi?u spustel?kite aplank? Mano dokumentai, tada spustel?kite ?klijuoti.

3 metodas: Nor?dami gauti informacijos apie Norton Antivirus ir produkt? naujinim?, apsilankykite Symantec svetain?je

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, apsilankykite ?ioje Symantec svetain?je, kur rasite daugiau informacijos ir produkt? naujinim?:
http://www.symantec.com/techsupp/

DAUGIAU INFORMACIJOS

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie kit? Pdfmaker.dot pried? trik?i? ?alinim?, spustel?kite toliau esan?i? straipsni? numerius ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsnius:
276001 Tr?ksta Adobe Acrobat mygtuk?, i?pl?tojus iki Word 2002 rodomas klaidos prane?imas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
235326 ?Kompiliavimo klaida pasl?ptame modulyje: RegistrationDB? klaida paleidus program? Excel (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
291214 ?Kompiliavimo klaida pasl?ptame modulyje: RegistrationDB? klaida paleidus program? Excel (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Tre?i?j? ?ali? produktus, apra?ytus ?iame straipsnyje, gamina Microsoft nepriklausan?ios ?mon?s. Microsoft nesuteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 307410 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 19 d. - Per?i?ra: 8.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbstartprogram kberrmsg kbprb KB307410

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com