วิธีการจัดการชื่อผู้ใช้ที่เก็บไว้และรหัสผ่านบนคอมพิวเตอร์ในโดเมนใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 306992 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการจัดการชื่อผู้ใช้ที่เก็บไว้และรหัสผ่านบนคอมพิวเตอร์ที่เป็นสมาชิกของโดเมน

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่เก็บไว้ถูกจัดเก็บที่มีความปลอดภัยสำหรับรายละเอียดของรหัสผ่าน ด้วยคุณลักษณะนี้ คุณสามารถป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับแอปพลิเคชัน (เช่นอีเมล) และทรัพยากรเครือข่ายต่าง ๆ กัน แล้ว ให้ Windows ที่มีใส่ข้อมูลสำหรับ visits ที่ตามมาไปยังทรัพยากรเหล่านั้นโดยไม่ต้องจัดการของคุณโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณเป็นอันดับแรกล็อกอินไปยังเซิร์ฟเวอร์หรือเว็บไซต์ ได้รับพร้อมท์สำหรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ เมื่อคุณพิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับทรัพยากร และคลิกเพื่อเลือกนั้นจำรหัสผ่านของฉันกล่องกาเครื่องหมาย ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณถูกเก็บไว้กับบัญชีผู้ใช้ของคุณ เมื่อคุณเชื่อมต่อต่อไปยังทรัพยากรเดียวกัน ข้อมูลประจำตัวเหล่านี้จัดเก็บไว้ใช้ในการรับรองความถูกอัตโนมัติต้องคุณ

เมื่อบันทึกข้อมูล ด้วยการเลือกนั้นจำรหัสผ่านของฉันกล่องกาเครื่องหมายบนผู้ใช้ชื่อและรหัสผ่านพร้อมท์ที่คุณได้รับเมื่อเชื่อมต่อกับทรัพยากร ข้อมูลประจำตัวจะถูกบันทึกในรูปแบบทั่วไปมากที่สุดที่เป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ที่ระบุในโดเมน ข้อมูลประจำตัวอาจถูกบันทึกเป็น*.โดเมน.com(ตำแหน่งโดเมนคือชื่อของโดเมน) การบันทึกข้อมูลประจำตัวต่าง ๆ สำหรับเซิร์ฟเวอร์อื่นในโดเมนนี้จะไม่บันทึกทับข้อมูลประจำตัวนี้ ข้อมูลประจำตัวใหม่จะถูกบันทึก โดยใช้ข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติม

เมื่อคุณเข้าถึงทรัพยากร การตรวจสอบแพคเกจค้นในที่เก็บไว้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับข้อมูลประจำตัวที่เฉพาะเจาะจงมากที่สุดที่ตรงกับทรัพยากรที่ ถ้าหนึ่งพบ ดังกล่าวจะใช้เป็นแพคเกจการรับรองความถูกต้องโดยไม่มีการโต้ตอบใด ๆ จากที่คุณ หากไม่พบข้อมูลประจำตัวการ ข้อผิดพลาดการรับรองความถูกต้องถูกส่งกลับไปยังโปรแกรมที่พยายามเข้าถึงทรัพยากร จากนั้นได้รับพร้อมท์สำหรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ

คุณสามารถจัดการข้อมูลประจำตัวเก็บไว้ในที่เก็บไว้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน โดยการคลิกด้วยตนเองจัดการรหัสผ่านเครือข่ายของฉันในบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
ในการชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่เก็บไว้กล่องโต้ตอบ คุณสามารถเพิ่มรายการใหม่ ลบรายการที่มีอยู่ หรือเรียกดูคุณสมบัติของการแก้ไขรายการที่มีอยู่ได้

วิธีการจัดการชื่อผู้ใช้ที่เก็บไว้และรหัสผ่าน

หมายเหตุ:ถ้าคุณใช้บัญชีผู้ดูแลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. ใน'แผงควบคุม' คลิกบัญชีผู้ใช้ภายใต้เลือกประเภทเมื่อต้องการเปิดการบัญชีผู้ใช้กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
 3. ในการผู้ใช้แท็บ คลิกผู้ใช้ ที่คุณต้อง แล้ว คลิกการขั้นสูงแท็บ
 4. คลิกการจัดการรหัสผ่านปุ่มเปิดในชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่เก็บไว้กล่องโต้ตอบ รายการของชื่อผู้ใช้ที่เก็บไว้และรหัสผ่านที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้อาจปรากฏขึ้น:
  * . Microsoft.com
  Passport.Net\*(Passport)
ถ้าคุณใช้บัญชีผู้ใช้ที่มีการจำกัดการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:ตัวควบคุม Userpasswords2แล้ว กด ENTER

  หมายเหตุ:ข้อความต่อไปนี้อาจเกิดขึ้น:
  คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้ คุณเข้าสู่ระบบในฐานะชื่อผู้ใช้:และบัญชีผู้ใช้นี้ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแล
  ในสภาพเช่นนี้ คุณจำเป็นต้องพิมพ์ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านเมื่อระบบพรอมต์ให้กล่องโต้ตอบให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบของคอมพิวเตอร์
 2. คลิกการขั้นสูงแท็บ แล้วคลิกจัดการรหัสผ่าน.

เมื่อต้องการเพิ่มรายการ

 1. ในการชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่เก็บไว้กล่องโต้ตอบ คลิกaddเมื่อต้องการเปิดการคุณสมบัติข้อมูลการเข้าสู่ระบบกล่องโต้ตอบ
 2. ในการเซิร์ฟเวอร์:กล่อง พิมพ์ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ หรือว่า คุณต้องการใช้งานร่วมกัน คุณสามารถใช้เครื่องหมายดอกจันเป็นอักขระ "ตัวแทนที่" รายการตัวอย่างต่อไปนี้มีชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกต้อง:
  * . Microsoft.com
  \\เซิร์ฟเวอร์:\ใช้ร่วมกัน
 3. ในการชื่อผู้ใช้:กล่อง พิมพ์ชื่อของบัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงทรัพยากร พิมพ์ชื่อผู้ใช้ในการเซิร์ฟเวอร์:\ผู้ใช้:หรือผู้ใช้:@โดเมนจัดรูปแบบชื่อ.com ต่อไปนี้คือ ตัวอย่างของรายการชื่อผู้ใช้ที่ถูกต้องที่ใช้งาน:
  Microsoft\ผู้ใช้:
  ผู้ใช้:@microsoft.com
 4. ในการรหัสผ่าน:กล่อง พิมพ์รหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ที่คุณป้อนในขั้นตอนที่ 3 และคลิกตกลง.
 5. ในการชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่เก็บไว้กล่องโต้ตอบ คลิกปิด.

เมื่อต้องการลบรายการ

 1. ในการชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่เก็บไว้กล่องโต้ตอบกล่อง คลิกข้อมูลประจำตัว ที่คุณต้อง แล้ว คลิกเอาออก. แสดงข้อความต่อไปนี้:
  ข้อมูลการเข้าสู่ระบบที่เลือกจะถูกลบ
 2. คลิกตกลง.
 3. ในการชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่เก็บไว้กล่องโต้ตอบ คลิกปิด.

To Edit an Entry

 1. ในการStored User Names and Passwordsdialog box, click the credential that you want, and then clickคุณสมบัติ. กระบวนการLogon Information Propertiesกล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้น
 2. Change the items that you want, and then clickตกลง.

  If you want to change the domain password for the user account that is specified in theชื่อผู้ใช้:กล่อง คลิกเปลี่ยนแปลง. Type the old password and new password into the corresponding boxes, type the new password into theConfirm new passwordกล่อง แล้วคลิกตกลง. The domain password is changed.
 3. ในการStored User Names and Passwordsกล่องโต้ตอบ คลิกปิด.

การแก้ไขปัญหา

When you store user account information for remote resources in this manner, anyone who gains access to your user account may also gain access to these password-protected resources. For this reason, it is highly recommended to use a strong password for your Windows XP account.

ข้อมูลอ้างอิง

For more information about creating strong passwords, clickเริ่มการทำงานแล้ว คลิกบริการช่วยเหลือและวิธีใช้. ในการค้นหากล่อง ชนิดcreating strong passwordsแล้ว คลิกการStart searchingปุ่มFor more information about managing stored user names and passwords, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
306541How to manage stored user names and passwords on a computer that is not in a domain in Windows XP
281660ลักษณะการทำงานของผู้ใช้ที่เก็บชื่อและรหัสผ่าน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 306992 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbmt KB306992 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:306992

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com