วิธีการแก้ไขปัญหาของไฟร์วอลล์ MS dtc ใหม่

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 306843 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยให้คุณเปิดการใช้งาน Microsoft แจกจ่ายธุรกรรม Coordinator (MS DTC) สามารถสื่อสารผ่านไฟร์วอลล์ด้วย MS DTC อื่น รายการต่อไปนี้แสดงบางปัญหาที่คุณอาจพบเมื่อคุณใช้ MS DTC ผ่านไฟร์วอลล์:
 • ฟังก์ชันของโปรแกรมประยุกต์ของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อคอมโพเนนต์ใน MTS หรือ COM + มีของตนเองฝ่ายสนับสนุนของธุรกรรมคุณสมบัติที่กำหนดไม่ได้รับการสนับสนุนหรือได้รับการสนับสนุนแต่มันทำไม่เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อมีการตั้งค่าคุณสมบัติต้องการหรือต้องการใหม่.
 • คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ธุรกรรมใหม่ไม่ enlist ใน coordinator ธุรกรรมที่ระบุ
 • คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ข้อผิดพลาด 8004d00a ข้อผิดพลาดของทรานแซคชันแบบกระจาย
แม้ว่าเอกสาร Microsoft อื่น ๆ หลายอธิบายถึงวิธีการแก้ปัญหานี้ บทความนี้ summarizes ส่วนใหญ่เหล่านั้น

หมายเหตุ:ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่ทำตามจะได้รับการออกแบบสำหรับใช้กับ Microsoft Windows NT และ Microsoft Windows 2000 ระบบปฏิบัติเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. ตรวจสอบว่า มีการเริ่มต้นบริการ MS dtc ใหม่บนเซิร์ฟเวอร์ทั้งสอง
 2. นำไปใช้หากเซิร์ฟเวอร์ของคุณกำลังเรียกใช้ Windows NT 4.0 คุณต้องใหม่ Windows NT 4.0 Service Pack 6 (SP6) หลังจากที่คุณติดตั้งชุดตัวเลือก 4.0 ของ Windows NT (NTOP) ตรวจสอบรุ่นของแฟ้มที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่า มีการ reapplied Windows NT 4.0 SP6 หลังจากการติดตั้งตัวเลือกชุดการ Windows NT 4.0:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  ชื่อแฟ้มรุ่นหลังจากคุณติดตั้ง NTOPรุ่นหลังจากที่คุณติดตั้ง SP6
  Msdtcprx.dll1997.11.5321999.6.854.0
  Msdtctm.dll1997.11.5321999.6.854.0
  Xolehlp.dll1997.11.5321998.08.762
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกของ Windows NT 4.0 Pack ติดตั้ง ดูสีขาวกระดาษดังต่อไปนี้ของ Microsoft:
  iis 4.0 กระบวนการติดตั้งที่แนะนำ
  http://support.microsoft.com/support/iis/install/install_iis4.asp
 3. การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ทั้งสองเพื่อให้การสื่อสาร MS DTC flows ระหว่างไฟร์วอลล์ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อควบคุมการปันส่วนไดนามิกพอร์ต RPC

  หมายเหตุ:คุณต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้บนคอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่อง

  หมายเหตุ:ไฟร์วอลล์ต้องเปิดอยู่ในทั้งสองคำแนะนำสำหรับพอร์ตที่ระบุ
  1. เมื่อต้องการเริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regedt32แล้ว คลิกตกลง.

   คุณต้องใช้แฟ้ม Regedt32.exe แทนของแฟ้ม Regedit.exe แฟ้ม Regedit.exe ไม่สนับสนุนชนิดข้อมูลแบบ REG_MULTI_SZ ที่จำเป็นสำหรับค่าพอร์ต
  2. ใน Registry Editor ขยายคีย์ต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Rpc
  3. คลิกการrpcโฟลเดอร์ แล้วคลิกเพิ่มคีย์ในการแก้ไขเมนู
  4. ในการเพิ่มคีย์กล่องโต้ตอบ ชนิดInternetในการชื่อคีย์กล่อง แล้วคลิกตกลง.
  5. คลิกการInternetโฟลเดอร์ แล้วคลิกเพิ่มค่าในการแก้ไขเมนู
  6. ในการเพิ่มค่ากล่องโต้ตอบ ชนิดพอร์ตในการชื่อค่า:กล่อง
  7. ในการชนิดข้อมูล:กล่อง การเลือกReg_Multi_SZ:แล้ว คลิกตกลง.
  8. ในการตัวแก้ไข multi-Stringกล่องโต้ตอบกล่อง ระบุพอร์ตหรือพอร์ตที่คุณต้องการให้ RPC จะใช้สำหรับการปันส่วนการพอร์ตแบบไดนามิกใน นั้นข้อมูลกล่อง แล้วคลิกตกลง.

   แต่ละค่าสายอักขระที่คุณพิมพ์ระบุพอร์ตเดียวหรือช่วงที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นของพอร์ต ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเปิดพอร์ต 5000 ระบุ "5000" หรือไม่ เมื่อต้องการเปิดพอร์ต 5000 พอร์ต 5020 รวม ระบุ "5000 5020" คุณสามารถระบุหลายพอร์ตหรือช่วงพอร์ต โดยระบุหนึ่งพอร์ตหรือช่วงพอร์ตแต่ละบรรทัด พอร์ตต่าง ๆ ทั้งหมดต้องอยู่ในช่วงของ 1024 กับ 65535 ถ้าพอร์ตต่าง ๆ ที่อยู่นอกช่วงนี้ หรือถ้าสายอักขระไม่ถูกต้อง RPC ใช้การกำหนดค่าทั้งหมดเป็นไม่ถูกต้อง

   เราขอแนะนำให้ คุณเปิดพอร์ต จาก 5000 และยิ่ง และที่ คุณเปิดอย่างน้อย 15 ถึง 20 พอร์ต
  9. ทำตามขั้นตอน e ผ่าน h ขั้นตอนการเพิ่มคีย์อื่น ใช้ค่าต่อไปนี้:
   • ค่า: PortsInternetAvailable
   • ชนิดข้อมูล: REG_SZ
   • ข้อมูล: Y
   นี่ signifies ว่า พอร์ตต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ค่าพอร์ตจะสามารถทำให้มีอินเทอร์เน็ต
  10. การตั้งค่าคอนฟิกไฟร์วอลล์ของคุณเพื่อให้สามารถเข้าถึงขาเข้า กับพอร์ตแบบไดนามิกที่ระบุ และพอร์ต 135 (พอร์ต RPC แมปเปอร์การปลายทาง)
  11. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ หลังจากที่มีการรีสตาร์ท RPC กำหนดพอร์ตขาเข้าแบบไดนามิก ขึ้นอยู่กับค่ารีจิสทรีที่คุณระบุ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเปิดพอร์ต 5000 ผ่าน 5020 รวม สร้างชื่อค่าต่อไปนี้:
   • พอร์ต: REG_MULTI-SZ: 5000 5020
   • PortsInternetAvailable: REG_SZ: Y
   • UseInternetPorts: REG_SZ: Y
  dtc ยังต้องให้คุณสามารถแก้ไขชื่อของคอมพิวเตอร์ โดยใช้ NetBIOS หรือ DNS คุณสามารถทดสอบว่า NetBIOS สามารถแก้ไขชื่อ โดยใช้โพรโทคอล PING และชื่อของเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ต้องสามารถแก้ไขชื่อของเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้ เซิร์ฟเวอร์ต้องสามารถแก้ไขชื่อของไคลเอ็นต์ ถ้า NetBIOS ไม่สามารถแก้ไขชื่อ คุณสามารถเพิ่มรายการลงในแฟ้ม Lmhosts บนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าพอร์ต TCP บน Windows 2000 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  300083วิธีการจำกัดพอร์ต TCP/IP ใน Windows 2000 และ Windows XP
 4. ถ้า MS DTC ยังคงไม่ทำงานผ่านไฟร์วอลล์ ดาวน์โหลดเครื่องมือ DTCPing.exe และติดตั้งเครื่องมือนี้บนเซิร์ฟเวอร์ทั้งเกี่ยวข้องแฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  http://download.microsoft.com/download/
  Download DTCPing.exe now
  The DTCPing.exe file contains the following files:
    Date     Time  Version Size   Filename
    ----------------------------------------------------------
    29-Oct-2003 22:56 1.8.0.1 274,490 Dtcping.exe
    15-Dec-2003 22:05       1,618 Eula.txt
    24-Nov-2003 20:59       1,560 Machinea_failure.log
    24-Nov-2003 20:21       1,901 Machinea_success.log
    24-Nov-2003 20:55        999 Machineb_failure.log
    24-Nov-2003 20:31       1,750 Machineb_success.log
    24-Nov-2003 20:15       2,325 Readme.txt
  Release Date: November 24, 2003

  หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
  119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
  Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต
 5. Use the Readme.txt file that is included in the DTCPing.exe download to test Remote Procedure Call (RPC) and Distributed Transaction Coordinator (DTC) communication from Server1 to Server2. If this test is successful, run the test from Server2 to Server1.

  Note that if RPC cannot flow in either direction, MS DTC communication fails in both directions. If RPC communication fails, the DTCPing window (on either server) displays this failure, which is also saved in the associated dtcping.log file. See the Readme.txt file for more information. If the test fails in either direction and the log indicates the failure is in RPC communication, continue to the next step. If the test fails in either direction and the log indicates the failure is in DTC communication, continue to step 9 below.
 6. If RPC has failed in at least one direction (for example, from Server1 to Server2), direct your firewall administrator to make sure that the Internet Control Message Protocol (ICMP) is open in both directions.

  หมายเหตุ:You can typically determine if RPC has failed by reading the dtcping.log file.

  By default, ICMP is port1. You can verify this in your protocol file, which is located in the %windir%\WinNT\System32\Drivers\ folder. Ping Server2 by NetBios name from Server1. If the ping fails, continue to the next step. Otherwise, continue to step 8.
 7. Ping Server2 by IP address from Server1 to make sure that the correct port is open for a ping on the firewall. A Network Monitor trace can verify this. If the IP address ping succeeds and the NetBios name ping fails, there is a name resolution problem.

  หมายเหตุ:คุณสามารถใช้ได้ipconfig/ทั้ง หมดคำสั่งเพื่อดึงข้อมูลอยู่ IP หรือ ip แอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์

  วิธีรวดเร็วเพื่อทดสอบการจำแนกชื่อมีการ สร้างรายการในแฟ้มโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์ไคลเอนต์ เซิร์ฟเวอร์ที่ NetBios ชื่อล้มเหลว ping อยู่ คุณสามารถรุ่นรายการของคุณหลังจากรายการตัวอย่างที่รวมอยู่ในแฟ้ม

  หมายเหตุ:คุณต้องทำรายการในแฟ้มโฮสต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาเท่านั้น ถ้ารายการใหม่แก้ไขปัญหาการแก้ปัญหาชื่อ การเอารายการออกจากแฟ้ม Hosts และทำรายการที่คุณต้องการใน DNS, WINS เซิร์ฟเวอร์ หรือแฟ้ม LmHosts

  มีวิธีแก้ไขปัญหาอื่น ๆ เกี่ยวกับการแก้ปัญหาชื่อ แต่อยู่นอกขอบเขตของบทความนี้
 8. ถ้า Server2 pinging จาก Server1 ตามชื่อ NetBios ล้มเหลว หรือ ถ้า Server2 pinging จาก Server1 ตามชื่อ NetBios สำเร็จแล้ว แต่การทดสอบ DTCPing แสดงการสื่อสาร RPC ล้มเหลว เป็นไปได้ว่า พอร์ต 135 (แมปเปอร์การจุดสิ้นสุด หรือ EPM) ได้ไม่ถูกเปิด bi-directionally ในไฟร์วอลล์ ตรวจสอบไฟร์วอลล์เพื่อให้แน่ใจว่า EPM เปิดอยู่ในทั้งสองคำแนะนำ ณจุดนี้ สืบค้นกลับของการตรวจสอบเครือข่ายอาจช่วยให้คุณ pinpoint ปัญหา
 9. เฉพาะถึงขั้นตอนนี้ถ้าการทดสอบ DTCPing RPC ที่บ่งชี้ว่า การสื่อสารที่ทำงานในคำแนะนำทั้งสอง ถ้า DTCPing บ่งชี้ว่า ไม่มีข้อผิดพลาดในทิศทางอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วการสื่อสาร RPC และ MS dtc ใหม่เป็น flowing อย่างถูกต้อง
 10. ถ้า DTCPing บ่งชี้ว่า การสื่อสาร DTC ล้มเหลวในทิศทางอย่างน้อยหนึ่ง (ตัวอย่างเช่น จาก Server1 ไป Server2), โดยตรงไฟร์วอลล์ผู้ดูแลเพื่อตรวจดูว่า พอร์ตที่เปิดให้นักพัฒนาที่ระบุไว้เมื่อได้ผู้พัฒนาปหรือถึงบทความในการตั้งค่าคอนฟิก MS dtc ใหม่ (ให้ดูที่ขั้นตอนที่ 3) นอกจากนี้ กฎบางอย่างอาจถูกประยุกต์ใช้ไฟร์วอลล์ที่ prohibits RPC callbacks สำหรับเซิร์ฟเวอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง (หรือทั้งสอง) ได้ สืบค้นกลับของการตรวจสอบเครือข่ายอาจช่วยแก้ไขสถานการณ์สมมตินี้เฉพาะ
 11. ถ้า DTCPing กลับข้อผิดพลาดคล้ายกับต่อไปนี้:
  ไม่คาดคิด: guid ของเซสชันของฉันไม่เหมือนกับ guid ของคู่ค้า
  ตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันถูกทำซ้ำ หรือ cloned จากเซิร์ฟเวอร์อื่น ถ้าใช่ ค้นหานี้hkey_classes_root\cidคีย์ในรีจิสทรี ภายใต้คีย์นี้ คุณอาจพบ GUID ที่มากกว่าหนึ่ง GUID ที่มีคีย์คำอธิบายอยู่ภายใต้การค้นหาmsdtc. โปรดสังเกตว่า GUID นี้อยู่ในรายการนอกจากนี้ในหน้าต่างการแสดงผล DTCPing ถ้าเซิร์ฟเวอร์อื่นที่มี GUID ที่แน่นอนเหมือนกันสำหรับ MS dtc ใหม่ในรีจิสทรีของ คุณต้องสร้าง GUID ที่ใหม่สำหรับ MS dtc ใหม่ใน registries การอย่างใดอย่างหนึ่ง คุณสามารถใช้ GuidGen นี้

  หลังจากที่คุณเพิ่ม GUID นี้ใหม่ และนอกจากนี้คีย์อยู่ภายใต้การทั้งหมดhkey_classes_root\cidตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ลบ GUID ที่เก่าที่มีการแทน

  If this step resolves your problem, it is highly recommended that you read the following article to learn more about duplicating (or "ghosting") computers:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  162001ไม่ดิสก์รุ่นที่ติดตั้งสำเนาของ Windows

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 306843 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft COM+ 1.0
 • Microsoft Transaction Services 2.0
Keywords: 
kbproductlink kbdownload kbdtc kbhowto kbmt KB306843 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:306843
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com