Kortkommandon i Internet Explorer

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 306832 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

Den här artikeln innehåller kortkommandon för Internet Explorer 5.5.

Mer Information

Du kan använda kortkommandon för att visa och utforska webbsidor, förhandsgranska sidor före utskrift, använda rutan Adress, arbeta med favoriter och redigera.

Visa och utforska webbsidor med kortkommandon

Så här visar och utforskar du webbsidor med kortkommandon:
Om du vill                Trycker du på
----------------------------------------------------------------------
Visa hjälpen för Internet Explorer eller   F1
visa sammanhangsberoende hjälp om
ett objekt i en dialogruta

Växla mellan helskärm och andra   F11
lägen i webbläsaren

Flytta framåt bland objekten på en    TAB 
webbsida, i adressfältet eller
i länkfältet

Flytta genom objekt på en webbsida,   SKIFT+TAB
adressfältet eller länkfältet

Gå till startsidan           ALT+HOME

Gå till nästa sida            ALT+HÖGERPIL

Gå till föregående sida          ALT+VÄNSTERPIL eller BACKSTEG

Visa snabbmenyn för en länk    SKIFT+F10

Flytta framåt mellan ramar        CTRL+TAB eller F6

Flytta bakåt mellan ramar         SKIFT+CTRL+TAB

Bläddra mot dokumentets     UPPIL
början

Bläddra mot dokumentets slut   NEDPIL

Bläddra mot dokumentets början     PGUP
i stora steg

Bläddra mot dokumentets slut    PGDN
i stora steg

Flytta till dokumentets början    HOME

Flytta till dokumentets slut       END

Söka på den här sidan             CTRL+F

Uppdatera den aktuella webbsidan       F5 eller CTRL+R

Uppdatera den aktuella webbsidan, även om  CTRL+F5
tidsstämplarna för webbversionen och
den lokalt lagrade versionen är desamma

Avbryta överföringen av en sida          ESC

Gå till en ny plats           CTRL+O eller CTRL+L

Öppna ett nytt fönster             CTRL+N

Stänga aktuellt fönster         CTRL+W

Spara den aktuella sidan           CTRL+S

Skriva ut aktuellt sida eller aktiv ram  CTRL+P

Aktivera en markerad länk         RETUR

Öppna fältet Sök            CTRL+E

Öppna fältet Favoriter          CTRL+I

Öppna fältet Tidigare           CTRL+H

Öppna flera mappar i fälten    CTRL+klickning
Tidigare eller Favoriter
					

Förhandsgranska med kortkommandon

Så här förhandsgranskar du webbsidor med kortkommandon:
Om du vill                Trycker du på
----------------------------------------------------------
Ange utskriftsalternativ och skriva ut sidan  ALT+P

Ändra pappersstorlek, sidhuvud och sidfot,    ALT+U
orientering och marginaler för sidan

Visa den första sidan som ska skrivas ut   ALT+HOME

Visa föregående sida som ska skrivas ut  ALT+VÄNSTERPIL

Skriva numret på sidan du vill   ALT+A
visa

Visa nästa sida som ska skrivas ut  ALT+HÖGERPIL

Visa den sista sidan som ska skrivas ut   ALT+END

Zooma ut                 ALT+MINUS

Zooma in                  ALT+PLUS

Visa förstoringen i procent    ALT+Z

Stänga förhandsgranskningsfönstret            ALT+C

					

Använda adressfältet med kortkommandon

Så här använder du Adress-fältet med kortkommandon:
Om du vill                Trycker du på
-----------------------------------------------------------
Markera texten i adressfältet    ALT+D

Visa en lista över tidigare skrivna   F4
adresser

Flytta markören åt vänster i adressfältet till nästa logiska CTRL+VÄNSTERPIL
avbrott i adressen (punkt eller
snedstreck)

Flytta markören åt höger i adressfältet till nästa logiska CTRL+HÖGERPIL
avbrott i adressen (punkt eller
snedstreck)

Lägga till "www." i början och ".com"  CTRL+RETUR
i slutet av texten du skriver in i 
adressfältet

Flytta framåt i listan över     UPPIL
matchningar för Komplettera automatiskt

Flytta bakåt i listan över     NEDPIL
matchningar för Komplettera automatiskt
					

Arbeta med Favoriter med hjälp av kortkommandon

Så här arbetar du med Favoriter med hjälp av kortkommandon:
Om du vill                Trycker du på
---------------------------------------------------------
Lägga till aktuell sida bland favoriterna  CTRL+D

Öppna dialogrutan Ordna Favoriter  CTRL+B

Flytta ett markerat objekt uppåt i listan  ALT+UPPIL
Favoriter i dialogrutan Ordna
favoriter

Flytta ett markerat objekt nedåt i      ALT+NEDPIL
listan Favoriter i dialogrutan Ordna
favoriter
					

Redigera med kortkommandon

Så här redigerar du med kortkommandon:
Om du vill                Trycker du på
--------------------------------------------------------
Ta bort markerade objekt och kopiera dem  CTRL+X
till Urklipp

Kopiera markerade objekt till Urklipp CTRL+C

Infoga innehållet i Urklipp på  CTRL+V
markerad plats

Markera alla objekt på den aktuella webbsidan CTRL+A
					

Egenskaper

Artikel-id: 306832 - Senaste granskning: den 14 december 2004 - Revision: 2.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
Nyckelord: 
kbenv kbinfo KB306832
Ansvarsfriskrivning för KB-innehåll som inte uppdateras
This article was written about products for which Microsoft no longer offers support. Therefore, this article is offered "as is" and will no longer be updated.

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com