บันทึกย่อประจำรุ่นสำหรับโปรแกมติดตั้ง Windows XP มีอยู่ในแฟ้ม Home.txt

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 306824 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

**********************************************************************

บันทึกย่อประจำรุ่นสำหรับโปรแกรมติดตั้ง
Microsoft Windows XP Home Edition

**********************************************************************
(c) 2001 Microsoft Corporation สงวนลิขสิทธิ์

เมื่อต้องการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ คุณจำเป็นเพื่อทำให้ severalchoices ตัวช่วยสร้างการติดตั้ง Windows XP และเหล่านี้ปล่อย notesguide คุณผ่านตัวเลือกเหล่านี้

สิ่งสำคัญ: ก่อนที่คุณเริ่ม คุณควรจะอ่านแฟ้ม Read1st.txt ซึ่งก็คือ Windows XP Home Edition ซีดี แฟ้มนี้ประกอบด้วยข้อมูลล่าสุดที่ไม่พร้อมใช้งานเมื่อเหล่านี้ออกบันทึกย่อและเอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์ถูกเขียน รวมทั้งความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของการติดตั้งติดตั้งพร้อมเครื่องบันทึกย่อ

เหล่านี้บันทึกย่อประจำรุ่นที่อธิบายวิธีการเรียกใช้การติดตั้ง Windows XP Home Edition Wizardand ติดตั้ง XP Windows บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน

======================================================================
เนื้อหา
======================================================================

ข้อมูลเพิ่มเติม


======================================================================
1.0 ก่อนที่คุณเริ่ม
======================================================================

เมื่อคุณติดตั้ง Windows XP Home Edition คุณจำเป็นต้อง provideinformation เกี่ยวกับวิธีที่คุณต้องการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Theprocedures ในเหล่านี้ช่วยให้คุณใส่ necessaryinformation บันทึกย่อประจำรุ่น เพื่อให้แน่ใจว่าการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว สมบูรณ์ thefollowing ซึ่งอธิบายไว้ในส่วนที่ทำตาม ก่อนที่คุณติดตั้ง Windows XP:

* ทำให้แน่ใจว่า คอมโพเนนต์ของฮาร์ดแวร์ของคุณตรงตามความต้องการขั้นต่ำ

* รับเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เช่นชุดปรับรุ่นโปรแกรมควบคุมใหม่

* สำรองแฟ้มปัจจุบันของคุณในกรณีที่คุณต้องการคืนค่าระบบปฏิบัติการปัจจุบันของคุณ

* ตรวจสอบว่า คุณต้องการทำการอัปเกรด หรือติดตั้งสำเนาใหม่ของ Windows XP Home Edition หรือไม่
1.1 ข้อกำหนดฮาร์ดแวร์
======================================================================

ก่อนที่คุณติดตั้ง Windows XP Home Edition ตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์ของคุณมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการขั้นต่ำของฮาร์ดแวร์ต่อไปนี้:

* 233 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) Pentium หรือสูงกว่าไมโครโพรเซสเซอร์ (หรือเทียบเท่ากับ)
* 128 เมกะไบต์ (MB ที่แนะนำ) (64 เมกะไบต์ของ RAM ต่ำ RAM ได้สูงสุด 4 กิกะไบต์ (GB))
* 1.5 GB ของเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ของคุณ
* จอภาพ VGA
* แป้นพิมพ์
* เมาส์ หรืออุปกรณ์ชี้ตำแหน่งที่เข้ากันได้
* ซีดีรอมหรือดีวีดีไดรฟ์
1.2 ตรวจสอบฮาร์ดแวร์และความเข้ากันได้ของซอฟต์แวร์
======================================================================

ตัวช่วยสร้างการติดตั้ง Windows XP ตรวจสอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ และรายงานข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าเป็น successfulinstallation อย่างไรก็ตาม คุณควรตรวจสอบว่า computerhardware ของคุณเข้ากันได้กับ Windows XP Home Edition ก่อนที่คุณเรียกใช้ thewizard

คุณสามารถดูฮาร์ดแวร์เข้ากันได้รายการ (HCL) ที่ไซต์ MicrosoftWeb:

http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx/

สิ่งสำคัญ: Windows XP Home Edition สนับสนุนเฉพาะอุปกรณ์ที่แสดงอยู่ในรายชื่อ HCL ถ้าฮาร์ดแวร์ของคุณไม่อยู่ในรายการ ติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ และโปรแกรมควบคุม Windows XP สำหรับคอมโพเนนต์ร้องขอ เพื่อให้แน่ใจว่า โปรแกรมโดยใช้ไดรเวอร์ 16 บิตทำงานอย่างถูกต้องหลังจากนี้ ขอโปรแกรมควบคุม 32 บิตจากผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์

ในระหว่างกระบวนการติดตั้ง คุณสามารถใช้ชุดการปรับรุ่นเพื่อทำให้ซอฟต์แวร์ของคุณที่มีอยู่เข้ากันได้กับ Windows XP Home Edition Upgradepacks จะพร้อมใช้งานจากบริษัทผู้ผลิตซอฟท์แวร์ที่เหมาะสม
1.3 สำรองแฟ้มของคุณ
======================================================================

ถ้าคุณกำลังปรับรุ่นจากรุ่นก่อนหน้าของ Windows, shouldback คุณสำรองแฟ้มของคุณปัจจุบันไปยังดิสก์หรือเทปไดรฟ์

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังเรียกใช้ Microsoft Windows 95 หรือ Windows 98 คุณอาจต้องติดตั้งโปรแกรมสำรองข้อมูลของ Windows สำหรับเกี่ยวกับการติดตั้ง หรือการใช้ยูทิลิตี Backup ใน Windows โปรดดูที่วิธีใช้ orWindows ของ Windows 95 981.4 การปรับรุ่นเปรียบเทียบกับการติดตั้งโปรแกรมใหม่
======================================================================

หลังจากที่คุณเริ่มต้นตัวช่วยสร้างการติดตั้ง Windows XP, firstdecisions คุณจำเป็นต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งได้ว่าจะอัพเกรดระบบ currentoperating ของคุณ หรือทำการติดตั้งใหม่ทั้งหมด (เป็น "cleaninstall")

ในระหว่างการอัพเกรด ตัวช่วยสร้างแทนไฟล์ Windows ที่มีอยู่ แต่เก็บรักษาค่าที่มีอยู่และโปรแกรมประยุกต์ของคุณ โปรแกรมประยุกต์บางโปรแกรมอาจไม่สามารถเข้ากันได้กับ Windows XP Home Edition และ thereforemight ฟังก์ชันไม่ถูกต้องหลังจากการปรับรุ่น คุณสามารถปรับรุ่น toWindows XP Home Edition จากระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:

* Windows 98 (เวอร์ชันทั้งหมด)
* Windows Millennium Edition

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการที่ไม่สนับสนุนในขณะนี้ คุณต้องติดตั้งสำเนาใหม่ของ Windows XP Home Edition Thewizard ติดตั้ง Windows XP Home Edition ในโฟลเดอร์ใหม่ หลังจากที่ theinstallation เสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจะต้องติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ andreset กำหนดลักษณะของคุณ

You should UPGRADE if all      You should INSTALL a new copy 
of the following are true:     if any of the following are true:
===========================     ==============================

You're already using an earlier   Your hard disk is blank.
version of Windows that 
supports upgrading.
   
- and -               - or - 

You want to replace your      Your current operating system 
previous Windows operating     doesn't support an upgrade to 
system with Windows XP.       Windows XP. 

- and -               - or - 

You want to keep your existing   You already use an operating 
files and preferences.       system, but you don't want to 
                  keep your existing files and 
                  preferences, so that you
                  can cleanly install.
				

ถ้าคุณต้องการปรับเปลี่ยนวิธีตัวช่วยสร้างการติดตั้ง Windows XP HomeEdition คุณสามารถคลิกตัวเลือกขั้นสูง และจากนั้น ทำดำเนินงาน thefollowing:

* เปลี่ยนตำแหน่งเริ่มต้นของแฟ้มการติดตั้ง
* เก็บแฟ้มระบบไว้ในโฟลเดอร์อื่นนอกเหนือจากโฟลเดอร์เริ่มต้น (\Windows)
* คัดลอกแฟ้มการติดตั้งจากซีดีลงบนฮาร์ดดิสก์
* เลือกพาร์ติชันที่จะติดตั้ง Windows XP Home Edition

ถ้าคุณเป็นผู้ใช้ขั้นสูง ขอแนะนำให้ คุณใช้การตั้งค่า thedefault

======================================================================
2.0 ติดตั้ง Windows XP กำลังทำงานอยู่
======================================================================

ตัวช่วยสร้างการติดตั้ง Windows XP รวบรวมข้อมูล รวม ถึงการตั้งค่าภูมิภาค ตัวช่วยสร้างแล้วคัดลอกแบบ appropriatefiles บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ ตรวจสอบฮาร์ดแวร์ และคุณสามารถกำหนดค่าการติดตั้ง เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณก็พร้อมที่เข้าสู่ระบบ Windows XP Home Edition หมายเหตุว่า เวลา restartsseveral คอมพิวเตอร์ของคุณในระหว่างกระบวนการ

วิธีการเริ่มต้นตัวช่วยสร้างการติดตั้ง Windows XP ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังปรับรุ่น หรือติดตั้งสำเนาใหม่ของ Windows XP Home Edition.Determine วิธีการติดตั้งของคุณ ค้นหาบันทึกย่อประจำรุ่น inthese ในส่วนที่เหมาะสม และจากนั้น ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ สำหรับสถานการณ์ของคุณ

2.1 ถ้าคุณกำลังติดตั้งสำเนาใหม่ (การติดตั้งใหม่ทั้งหมด)

======================================================================

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีฮาร์ดดิสก์ว่างเปล่า หรือไม่ได้รับการสนับสนุนระบบปฏิบัติการปัจจุบันของคุณ คุณจำเป็นต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ โดยใช้ Windows XP Home Edition ซีดี ไดรฟ์ซีดีรอมบางรุ่นสามารถเริ่ม theinstallation จากแผ่นซีดี และเรียกใช้ตัวช่วยสร้าง XPSetup ของ Windows โดยอัตโนมัติ

>>> การติดตั้งสำเนาใหม่ โดยใช้แผ่นซีดี:

1เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ โดยใช้ระบบปฏิบัติการปัจจุบันของคุณ และแทรก Windows XP Home Edition ซีดีลงในไดรฟ์ซีดีรอม

2. ถ้า Windows ตรวจพบซีดีโดยอัตโนมัติ คลิกติดตั้ง Windows ตัวช่วยสร้างการติดตั้ง Windows XP ปรากฏขึ้น

หาก Windows ไม่ตรวจหาซีดีโดยอัตโนมัติ คลิกเริ่มต้น แล้ว คลิ กเรียกใช้ พิมพ์เส้นทางไปยังแฟ้มการตั้งค่า แทนที่มี ' ถ้าจำเป็น ด้วยตัวอักษรของไดรฟ์ซีดีรอมของคุณ:

d:\setup.exe

3. กด ENTER

4. เมื่อได้รับพร้อมท์ให้เลือกชนิดการติดตั้ง เลือกติดตั้งใหม่ และจากนั้น คลิก'ถัดไป'

5. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอของคุณ
2.2 ถ้าคุณกำลังปรับรุ่น
======================================================================
กระบวนการอัพเกรดเป็นอย่างง่าย ตัวช่วยสร้างการติดตั้ง Windows XP ตรวจพบโปรแกรมควบคุมที่เหมาะสม andinstalls หรือจะสร้างรายงานที่แสดงรายการอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการอัพเกรด เพื่อให้คุณได้แน่ใจว่า ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของคุณเข้ากันได้กับ Windows XP Home Edition

>>> การปรับรุ่นจากซีดี:

1เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ โดยใช้ระบบปฏิบัติการปัจจุบันของคุณ และแทรก Windows XP Home Edition ซีดีลงในไดรฟ์ซีดีรอม

2. ถ้า Windows ตรวจพบซีดีโดยอัตโนมัติ Windows XP Home Edition ซีดีกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น เมื่อต้องการเริ่มการปรับรุ่น คลิกติดตั้ง Windows

หาก Windows ไม่ตรวจหาซีดีโดยอัตโนมัติ คลิกเริ่มต้น แล้ว คลิ กเรียกใช้ พิมพ์เส้นทางไปยังแฟ้มโปรแกรมติดตั้งแล้ว แทนที่มี ' ถ้าจำเป็น ด้วยตัวอักษรของไดรฟ์ซีดีรอมของคุณ:

d:\setup.exe

3. กด ENTER

4. เมื่อได้รับพร้อมท์ให้เลือกชนิดการติดตั้ง เลือกปรับรุ่น และจากนั้น คลิก'ถัดไป'

5. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอของคุณ

2.3 รวบรวมผู้ใช้และข้อมูลในคอมพิวเตอร์
======================================================================

ตัวช่วยสร้างการติดตั้ง Windows XP ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ andyour คอมพิวเตอร์ของคุณ ถึงแม้ว่าการติดตั้งนี้ส่วนใหญ่ประมวลผล isautomatic คุณอาจต้องให้ข้อมูล หรือเลือกการตั้งค่าในหน้าจอต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคอนฟิกปัจจุบันของ yourcomputer:

* ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ถ้าคุณยอมรับเงื่อนไข และต้องการดำเนินการกระบวนการตั้งค่า เลือก ฉันยอมรับข้อตกลงนี้

* ระบบแฟ้มเลือก Windows XP Home Edition โดยอัตโนมัติสามารถแปลงพาร์ติชันบนฮาร์ดดิสก์ของคุณเป็น NTFS ระบบไฟล์ที่แนะนำสำหรับ Windows XP Home Edition หรือคุณสามารถเลือกที่จะทำให้ระบบแฟ้มของคุณที่มีอยู่ ถ้าคุณกำลังปรับรุ่น ตัวช่วยสร้างใช้ระบบแฟ้มปัจจุบันของคุณ

* การตั้งค่าภูมิภาค เปลี่ยนการตั้งค่าภาษาของระบบและผู้ใช้สำหรับภูมิภาคและภาษา

* ปรับซอฟต์แวร์ของคุณ พิมพ์ชื่อเต็มของบุคคลและ หรือองค์กรนี้สำเนาของ Windows XP Home Edition มีสิทธิบัตร

* ชื่อคอมพิวเตอร์ พิมพ์ชื่อคอมพิวเตอร์ที่ไม่ซ้ำกัน ตัวช่วยสร้างแนะนำชื่อคอมพิวเตอร์ แต่คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ

* วัน และเวลาตั้งค่า ตรวจสอบวันและเวลาสำหรับภูมิภาคของคุณ เลือกโซนเวลาที่เหมาะสม และจากนั้น เลือกว่าคุณต้องการให้ Windows XP Home Edition การปรับเวลาตามฤดูกาลโดยอัตโนมัติ

======================================================================
3.0 Start Windows XP Home Edition
======================================================================

หลังจากรวบรวมข้อมูล ตัวช่วยสร้างการติดตั้ง Windows XP เสร็จสมบูรณ์ theinstallation คอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มระบบใหม่หลายครั้ง และจากนั้น Windows XP Home Edition พร้อมท์ให้คุณเข้าสู่ระบบ หลังจากที่คุณเข้าสู่ระบบ youcan เปิดใช้งานสำเนาของ Windows XP Home Edition บัญชี createuser การลงทะเบียน และกำหนดค่าการตั้งค่าใด ๆ ที่คุณได้ป้อนขั้นตอนการติดตั้ง duringthe

สิ่งสำคัญ: คุณต้องมีบัญชีผู้ใช้ "ผู้ดูแลคอมพิวเตอร์" เพื่อเปิดใช้งาน และการลงทะเบียน Windows XP Home Edition รวมทั้งการสร้างบัญชีผู้ใช้ และเปลี่ยนการตั้งค่าของคอมพิวเตอร์ของคุณ

การตรวจสอบชนิดบัญชีของคุณ คลิกเริ่ม คลิกแผงควบคุม แล้ว คลิกบัญชีผู้ใช้

3.1 การล็อกออนเข้าสู่ Windows XP Home Edition
======================================================================

เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มระบบใหม่หลังจากติดตั้ง เข้าสู่ระบบ Windows XP Home Edition เป็นครั้งแรก ถ้าคุณปรับรุ่นจาก Windows รุ่นที่เก่ากว่า และมีบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่แล้ว คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีและรหัสผ่านนั้น
3.2 การสร้างบัญชีผู้ใช้
======================================================================

บัญชีผู้ใช้ของคุณระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของคุณส่วนบุคคล และแฟ้มการตั้งค่า แต่ละคนที่ใช้ thecomputer เป็นประจำควรมีบัญชีผู้ใช้ บัญชีผู้ใช้จะถูกระบุ ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ทั้งสองอย่างที่ผู้ใช้พิมพ์เมื่อเข้าสู่ระบบไปยังคอมพิวเตอร์ คุณสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้แต่ละถ้าคุณเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบ

>>> การสร้างบัญชีผู้ใช้:

1. คลิกเริ่ม และจากนั้น คลิก'แผงควบคุม'

2. คลิกสองครั้งที่บัญชีผู้ใช้

3. คลิกสร้างบัญชีใหม่

4. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอของคุณ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 306824 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 2 เมษายน 2557 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB306824 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:306824

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com