วิธีการใช้รูปแบบแป้นพิมพ์ของสหรัฐอเมริกาสากล ใน Windows 7 ใน Windows Vista และ ใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 306560 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

คำแนะนำทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการใช้รูปแบบแป้นพิมพ์ของสหรัฐอเมริกาสากล ใน Windows 7 ใน Windows Vista และ ใน Windows XP

โดยใช้เค้าโครงของสหรัฐอเมริกาสากล คุณสามารถพิมพ์อักขระนานาชาติ และพิเศษ โดยใช้ชุดคีย์

วิธีการใช้แป้นพิมพ์ของสหรัฐอเมริกาสากล

การเพิ่มรูปแบบแป้นพิมพ์ของสหรัฐอเมริกาสากล

เมื่อต้องการให้เราในการเพิ่มรูปแบบแป้นพิมพ์ของสหรัฐอเมริกาสากลคุณ ไป "แก้ไขปัญหาให้กับฉัน"ส่วน ถ้าคุณต้องการเพิ่มโปรแกรมดังกล่าวด้วยตนเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขปัญหาให้กับฉันเมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกการแก้ไขได้ปุ่มหรือการเชื่อมโยง คลิกเรียกใช้ในการดาวน์โหลดแฟ้มกล่องโต้ตอบกล่อง และทำตามขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว wizard

เพิ่มรูปแบบแป้นพิมพ์ของสหรัฐอเมริกาสากล
Microsoft Fix it 50558


หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษ แต่การแก้ไขปัญหาแบบอัตโนมัติจะทำงานใน Windows รุ่นที่ใช้ภาษาอื่นเช่นกัน
 • ถ้าคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา บันทึกการแก้ไขปัญหาจะแก้ไขแฟลชไดรฟ์หรือซีดีแล้ว รันบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

แล้ว ไป "สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ส่วนให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการเพิ่มรูปแบบแป้นพิมพ์ของสหรัฐอเมริกาสากล ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 • windows 7 หรือ Windows Vista
  1. คลิกเริ่มการทำงาน
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   เริ่มการทำงานของปุ่ม
   ประเภท:intl.cplในการเริ่มการค้นหากล่อง และกด enter
  2. ในการแป้นพิมพ์และภาษาแท็บ คลิกการเปลี่ยนแปลงแป้นพิมพ์.
  3. คลิกadd.
  4. ขยายภาษาที่คุณต้องการ ตัวอย่าง:English (United States).
  5. ขยายแป้นพิมพ์รายการ การเลือกนั้นสหรัฐอเมริกาสากลกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
  6. ในการภาษาสำหรับการป้อนค่าเริ่มต้นรายการ คลิกชื่อภาษา-สหรัฐอเมริกาสากล(ตำแหน่งชื่อภาษาคือภาษาที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 4), แล้ว คลิกตกลงสองครั้ง
  7. ในการภูมิภาค และตัวเลือกภาษากล่องโต้ตอบ คลิกตกลง.

   สังเกตว่า การภาษาแถบงานที่ปรากฏบนแถบงาน เมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์เหนือนั้น คำแนะนำเครื่องมือปรากฏขึ้นซึ่งอธิบายถึงรูปแบบแป้นพิมพ์ที่ใช้งานอยู่
  8. คลิกการภาษาแถบ แล้วคลิกสหรัฐอเมริกาสากลบนเมนูทางลัดที่ปรากฏ

   มีเลือกรูปแบบแป้นพิมพ์ของสหรัฐอเมริกาสากล
 • Windows XP:
  1. คลิกเริ่มการทำงานประเภท:intl.cplในการเรียกใช้กล่อง และกด enter
  2. ในการภาษาแท็บ คลิกรายละเอียด.
  3. ภายใต้บริการติดตั้งคลิกadd.
  4. ในการภาษาสำหรับการป้อนค่ารายการ คลิกภาษาที่คุณต้องการ ตัวอย่าง:English (United States).
  5. ในการเค้าโครงแป้น พิมพ์/IMEรายการ คลิกสหรัฐอเมริกาสากลแล้ว คลิกตกลง.
  6. ในการเลือกภาษาสำหรับการป้อนค่าถูกติดตั้งจะใช้เมื่อคุณเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างใดอย่างหนึ่งรายการ คลิกชื่อภาษา-สหรัฐอเมริกาสากล(ตำแหน่งชื่อภาษาคือภาษาที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 6), แล้ว คลิกตกลง.
  7. ในการภูมิภาค และตัวเลือกภาษากล่องโต้ตอบ คลิกตกลง.

   สังเกตว่า การภาษาแถบงานที่ปรากฏบนแถบงาน เมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์เหนือนั้น คำแนะนำเครื่องมือปรากฏขึ้นซึ่งอธิบายถึงรูปแบบแป้นพิมพ์ที่ใช้งานอยู่ ตัวอย่าง:สหรัฐอเมริกาสากลปรากฏขึ้น
  8. คลิกการภาษาแถบ แล้วคลิกสหรัฐอเมริกาสากลบนเมนูทางลัดที่ปรากฏ

   มีเลือกรูปแบบแป้นพิมพ์ของสหรัฐอเมริกาสากล
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแถบภาษา คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
306993HOW TO: ใช้แถบภาษาใน Windows XP

การสร้างอักขระที่ขยายเพิ่มเติม

รูปแบบแป้นพิมพ์ของสหรัฐอเมริกาสากลกำหนดฟังก์ชันใหม่ทางขวาแป้น ALT (แป้น ALT ด้านขวาของแป้นพิมพ์) ใช้แป้น ALT ขวาพร้อมกับแป้นอื่นเพื่อสร้างอักขระที่ขยายเพิ่มเติม

ตารางต่อไปนี้แสดงอักขระที่คุณสามารถสร้างขึ้น โดยใช้ชุดข้อมูลของแป้น ALT ด้านขวาพร้อม กับแป้นอื่น เช่นเดียว กับที่คุณสามารถสร้างได้ โดยใช้แป้น ALT ด้านขวาพร้อม กับแป้น SHIFT พร้อมแป้นอื่น:


การสร้างอักขระนานาชาติ

เมื่อคุณกด APOSTROPHE (') คีย์, (เครื่องหมายใบเสนอราคา") คีย์, (GRAVE เน้น`) คีย์ TILDE (~) คีย์ หรือเน้น CIRCUMFLEX, เรียกอีก อย่างว่า(ที่สำคัญ CARET^) คีย์ สิ่งใดที่จะแสดงขึ้นบนหน้าจอจนกระทั่งคุณกดแป้นที่สอง:
 • ถ้าคุณกดตัวอักษรที่กำหนดให้เป็นสิทธิการได้รับข้อความมีเครื่องหมายเน้นอย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวอักษรรุ่น accented ปรากฏขึ้น
 • ถ้าคุณกดแป้นของอักขระที่ไม่มีสิทธิการได้รับข้อความมีเครื่องหมายเน้น อักขระที่แยกต่างหากสองตัวปรากฏขึ้น
 • ถ้าคุณกดแถบว่าง สัญลักษณ์ (apostrophe เครื่องหมายใบเสนอราคา grave เน้น tilde, circumflex เน้น หรือ caret) จะแสดงขึ้น ด้วยตัวเอง
ตารางต่อไปนี้แสดงชุดของแป้นพิมพ์ที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างอักขระที่ต้องการ

หมายเหตุ:ถ้าคุณไม่ต้องการทำงานของแป้นพิมพ์ที่อธิบายไว้ในตารางต่อไป คุณสามารถเพิ่มรูปแบบแป้นพิมพ์อื่น เช่นรูปแบบแป้นพิมพ์ของสหรัฐอเมริกา ดูการเพิ่มรูปแบบแป้นพิมพ์ของสหรัฐอเมริกาสากลส่วนของบทความนี้สำหรับขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มรูปแบบแป้นพิมพ์ ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณควรเลือกแป้นพิมพ์อื่นที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกาสากล.
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
กดคีย์นี้จากนั้น กดคีย์นี้อักขระที่เป็นผลลัพธ์
' (apostrophe)c อี y, u, i, o คำ? ? ? ? ? ? การ?
เสนอ "(ราคาเครื่องหมาย)อี y, u, i, o คำ? ? ? ? ? ?
`(accent grave)อี u, i, o คำ? ? ? ? ?
~(tilde)o, n คำ? ? ?
^(caret)อี u, i, o คำ? ? ? ? ?

การเปลี่ยนแปลงใน Windows 7

ในบางกลางฝั่งต.อ.ยุโรปภาษาของภาษารุ่นและ Windows 7 แป้นพิมพ์ของสหรัฐอเมริกาสากลถูกติดตั้งเป็นรูปแบบแป้นพิมพ์เริ่มต้นแทนของรูปแบบแป้นพิมพ์ของสหรัฐอเมริกา คุณอาจพบอาการที่แตกต่างกันได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนี้ การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากแป้นพิมพ์ของสหรัฐอเมริกาสากลที่มีคีย์ทั้งหมดในแป้นพิมพ์ของสหรัฐอเมริกา และยัง สนับสนุนอักขระ accented เพิ่มเติมที่ใช้บ่อยครั้งในตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณมี ต้องการใช้ในสหรัฐอเมริกา แป้นพิมพ์เค้าโครง ดูการเพิ่มรูปแบบแป้นพิมพ์ของสหรัฐอเมริกาสากลส่วนของบทความนี้สำหรับขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มรูปแบบแป้นพิมพ์
หมายเหตุ:In this scenario, you should selectUSแทนUnited States-International.

How to use StickyKeys

Key combinations require you to press and hold down two or more keys at once. Single-handed typists or users who use a mouth-stick have difficulty doing this. StickyKeys enables you to press a modifier key (CTRL, ALT, or SHIFT), or the Windows logo key, and have it remain active until another key is pressed.

To have us turn on StickyKeys for you, go to the "แก้ไขปัญหาให้กับฉัน"ส่วน ถ้าคุณต้องการเปิดใช้งานบนตัวคุณเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขปัญหาให้กับฉันเมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกการแก้ไขได้ปุ่มหรือการเชื่อมโยง คลิกเรียกใช้ในการดาวน์โหลดแฟ้มกล่องโต้ตอบกล่อง และทำตามขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว wizard


เปิด'แป้นตรึง'
Microsoft Fix it 50559

หมายเหตุ
 • 'แป้นตรึง'ว่ายังคงปิดหลังจากที่คุณเรียกใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโซลูชัน คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ได้
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษ แต่การแก้ไขปัญหาแบบอัตโนมัติจะทำงานใน Windows รุ่นที่ใช้ภาษาอื่นเช่นกัน
 • ถ้าคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา บันทึกการแก้ไขปัญหาจะแก้ไขแฟลชไดรฟ์หรือซีดีแล้ว รันบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

แล้ว ไป "สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ส่วนให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการเปิด'แป้นตรึง' ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 • windows 7 หรือ Windows Vista
  1. คลิกเริ่มการทำงาน
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   เริ่มการทำงานของปุ่ม
   แล้ว คลิกแผงควบคุม.
  2. คลิกความง่ายในการเข้าถึงแล้ว คลิกเปลี่ยนวิธีการทำงานของแป้นพิมพ์ของคุณ.
  3. เลือกการเปิด'แป้นตรึง'กล่อง
  4. คลิกตกลง.
 • Windows XP:
  1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกแผงควบคุม.
  2. ภายใต้เลือกประเภทคลิกตัวเลือกสำหรับการเข้าถึง.
  3. ภายใต้หรือเลือกไอคอน'แผงควบคุม'คลิกตัวเลือกสำหรับการเข้าถึง.

   กระบวนการตัวเลือกสำหรับการเข้าถึงกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
  4. ในการแป้นพิมพ์แท็บ คลิกเพื่อเลือกนั้นใช้'แป้นตรึง'กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.


สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว คุณสามารถสิ้นสุดส่วนนี้ได้ หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุน.
 • เรายินดีรับข้อเสนอแนะของคุณ เมื่อต้อง การให้ผลตอบสนอง หรือ เพื่อรายงานปัญหาใด ๆ ด้วยการแก้ไขปัญหานี้ กรุณาทิ้งข้อคิดเห็น "แก้ไขปัญหาให้กับฉัน"บล็อก หรือส่งเรามีอีเมล.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 306560 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
Keywords: 
kbhowtomaster kbfixme kbmsifaq kbmsifixme kbmt KB306560 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:306560

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com