Kako da iskoristite Driver Roll Back alat da biste vratili prethodnu verziju drajvera nekog ure?aja u Windows XP-u

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 306546 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj korak po korak vodi? opisuje kako da vratite prethodnu verziju drajvera nekog ure?aja ako novoinstalirani drajver prouzrokuje nestabilnost sistema. Ovaj proces je poznat kao "rolling back" drajvera na prethodnu verziju.

Kako da vratite prethodnu verziju drajvera nekog ure?aja

Roll Back drajvera nekog ure?aja reinstalira drajver koji ste prethodno koristili i vra?a pode?avanja za drajver koja su eventualno bila promenjena dodavanjem novog drajvera. Ovaj alata ne mo?ete iskoristiti da biste povratili drajvere za ?tampa?e. Da biste vratili drajver nekog ure?aja na prethodnu verziju:
 1. Prijavite se na ra?unar koriste?i nalog sa administrativnim privilegijama.
 2. Kliknite na Start, a zatim kliknite na Control Panel.
 3. U okviru Pick a category, kliknite na Performance and Maintenance.
 4. U okviru or pick a Control Panel icon, kliknite na System.
 5. Na Hardware kartici, kliknite na Device Manager.
 6. Na listi ure?aja, ra?irite granu vrste ure?aja sa kojom ?elite da radite. Na primer, Display adapters.
 7. Kliknite desnim tasterom mi?a na ure?aj sa kojim ?elite da radite, a zatim kliknite Properties.
 8. Na Driver kartici, kliknite na Roll Back Driver. Kliknite na Yes kada se pojavi slede?a poruka: Are you sure you would like to roll back to the previous driver? :
  Are you sure you would like to roll back to the previous driver?
 9. The previous device driver is restored. Kliknite na Close.
 10. Zatvorite Device Manager, a zatim kliknite OK.REFERENCE

Za dodatne informacije o tome kako da povratite Windows XP, kliknite na Start, a zatim na Help and Support. U Search boxu, ukucajte repair overview, a zatim kliknite Start searching. Pod Suggested Topics, kliknite Repair overview.

Za dodatne informacije o tome kako da vratite Windows XP na prethodno stanje, kliknite na broj ?lanka ispod kako biste pogledali tekst u Microsoft Knowledge Base:
306084 HOW TO: Restore the Operating System to a Previous State in Windows XP

Svojstva

Identifikator ?lanka: 306546 - Poslednji pregled: 15. jul 2006. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Klju?ne re?i: 
kbenv kbhowto kbhowtomaster KB306546

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com