วิธีการจัดการชื่อผู้ใช้ที่เก็บไว้และรหัสผ่านบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้อยู่ในโดเมนใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 306541 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการจัดการชื่อผู้ใช้ที่เก็บไว้และรหัสผ่านบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่สมาชิกของโดเมน

เมื่อคุณล็อกอินไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP คุณสามารถใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ซึ่งมีบริบทการรักษาความปลอดภัยของคุณเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ บนเครือข่าย และผ่าน ทางอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้อาจไม่มีการเข้าถึงทรัพยากรที่ต้องการทั้งหมด คุณลักษณะที่เก็บไว้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่แสดงวิธีการที่เก็บชื่อผู้ใช้เพิ่มเติมและรหัสผ่านที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรไฟล์ของคุณ

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่เก็บไว้ถูกจัดเก็บที่มีความปลอดภัยสำหรับรายละเอียดของรหัสผ่าน ด้วยคุณลักษณะนี้ คุณสามารถพิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับทรัพยากรของเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ (เช่นอีเมล) ที่แตกต่างกันเพียงครั้ง และจากนั้น ให้ Windows ที่มีใส่ข้อมูลสำหรับ visits ที่ตามมาไปยังทรัพยากรเหล่านั้นโดยไม่ต้องจัดการของคุณโดยอัตโนมัติ

ภาพรวมของการจัดการข้อมูลประจำตัว

เมื่อคุณเป็นอันดับแรกล็อกอินไปยังเซิร์ฟเวอร์หรือเว็บไซต์ ได้รับพร้อมท์สำหรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ เมื่อคุณพิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับทรัพยากร และคลิกเพื่อเลือกนั้นจำรหัสผ่านของฉันกล่องกาเครื่องหมาย ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณถูกเก็บไว้กับบัญชีผู้ใช้ของคุณ เมื่อคุณเชื่อมต่อต่อไปยังทรัพยากรเดียวกัน ข้อมูลประจำตัวเหล่านี้จัดเก็บไว้จะใช้ โดย Windows ไปยังบัญชีผู้ใช้รับรองความถูกต้องโดยอัตโนมัติ

เมื่อบันทึกข้อมูล ด้วยการเลือกนั้นจำรหัสผ่านของฉันกล่องกาเครื่องหมายบนผู้ใช้ชื่อและรหัสผ่านกล่องโต้ตอบที่คุณได้รับเมื่อคุณเชื่อมต่อกับทรัพยากร ข้อมูลประจำตัวจะถูกบันทึกในรูปแบบทั่วไปมากที่สุดที่เป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ที่ระบุในโดเมน ข้อมูลประจำตัวอาจถูกบันทึกเป็น * ได้โดเมน.com (ที่ใดโดเมนคือชื่อของโดเมน) การบันทึกข้อมูลประจำตัวต่าง ๆ สำหรับเซิร์ฟเวอร์อื่นในโดเมนนี้จะไม่บันทึกทับข้อมูลประจำตัวนี้ ข้อมูลประจำตัวใหม่จะถูกบันทึก โดยใช้ข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติม

เมื่อคุณเข้าถึงทรัพยากร แพคเกจการรับรองความถูกต้องค้นหาชื่อผู้ใช้ที่เก็บไว้ และรหัสผ่านที่เก็บสำหรับข้อมูลประจำตัวเฉพาะเจาะจงมากที่สุด ที่ตรงกับทรัพยากรนั้น ถ้าหนึ่งพบ ดังกล่าวจะใช้เป็นแพคเกจการรับรองความถูกต้องโดยไม่มีการโต้ตอบใด ๆ จากที่คุณ หากไม่พบข้อมูลประจำตัวการ ข้อผิดพลาดการรับรองความถูกต้องจะถูกส่งกลับไปยังโปรแกรมที่พยายามเข้าถึงทรัพยากร ณจุดนี้ ได้รับพร้อมท์สำหรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ

คุณสามารถจัดการข้อมูลประจำตัวที่เก็บไว้ในที่เก็บไว้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้ โดยการคลิก ด้วยตนเองจัดการรหัสผ่านเครือข่ายของฉันในบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ในการชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่เก็บไว้กล่องโต้ตอบ คุณสามารถเพิ่มรายการใหม่ ลบรายการที่มีอยู่ หรือดูคุณสมบัติ และแก้ไขรายการที่มีอยู่แล้ว การทำเช่นนั้น คลิกการadd,แก้ไขหรือคุณสมบัติปุ่ม

วิธีการจัดการชื่อผู้ใช้ที่เก็บไว้และรหัสผ่าน

การจัดการชื่อผู้ใช้ที่เก็บไว้และรหัสผ่าน ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ล็อกออนเข้าสู่คอมพิวเตอร์เป็นผู้ใช้บัญชีคุณต้องการเปลี่ยนแปลง
 2. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 3. ใน'แผงควบคุม' คลิกบัญชีผู้ใช้ภายใต้เลือกประเภทเมื่อต้องการเปิดการบัญชีผู้ใช้กล่องโต้ตอบ
 4. เปิดการชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่เก็บไว้กล่องโต้ตอบ การทำเช่นนั้น ใช้วิธีการเหมาะสม:
  • หากคุณล็อกอิน ด้วยบัญชีแบบจำกัด:
   1. ภายใต้งานที่เกี่ยวข้องคลิกจัดการรหัสผ่านเครือข่ายของฉัน.
  • หากคุณล็อกอิน ด้วยบัญชีที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ:
   1. ภายใต้หรือเลือกบัญชีผู้ใช้เปลี่ยนแปลงคลิกบัญชีผู้ใช้ในการเปิดการสิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้หรือไม่กล่องโต้ตอบ
   2. ภายใต้งานที่เกี่ยวข้องคลิกการจัดการรหัสผ่านเครือข่ายของฉัน.
  แสดงรายการของชื่อผู้ใช้ที่เก็บไว้และรหัสผ่านที่คล้ายกับตัวอย่างต่อไปนี้:
  * . Microsoft.com
  Passport.Net\*(Passport)

เพิ่มรายการ

เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลด้วยตนเอง:
 1. ในการชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่เก็บไว้กล่องโต้ตอบ คลิกaddเมื่อต้องการเปิดการคุณสมบัติข้อมูลการเข้าสู่ระบบกล่องโต้ตอบ
 2. ในการเซิร์ฟเวอร์:กล่อง พิมพ์ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ หรือว่า คุณต้องการใช้งานร่วมกัน คุณสามารถใช้เครื่องหมายดอกจันเป็นอักขระ "ตัวแทนที่" รายการตัวอย่างต่อไปนี้มีชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกต้อง:
  * . Microsoft.com
  \\เซิร์ฟเวอร์:\ใช้ร่วมกัน
 3. ในการชื่อผู้ใช้:กล่อง พิมพ์ชื่อของบัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงทรัพยากร พิมพ์ชื่อผู้ใช้ในการเซิร์ฟเวอร์:\ผู้ใช้:หรือผู้ใช้:@โดเมนจัดรูปแบบชื่อ.com ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของรายการชื่อผู้ใช้ที่ถูกต้อง (ในตัวอย่างนี้ Microsoft คือ ชื่อโดเมน และผู้ใช้:มีชื่อผู้ใช้):
  Microsoft\ผู้ใช้:
  ผู้ใช้:@microsoft.com
 4. ในการรหัสผ่าน:กล่อง พิมพ์รหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ที่คุณป้อนในขั้นตอนที่ 3 และคลิกตกลง.
 5. ในการชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่เก็บไว้กล่องโต้ตอบ คลิกปิด.

เอารายการ

เมื่อต้องการลบข้อมูล:
 1. ในการชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่เก็บไว้กล่องโต้ตอบกล่อง คลิกข้อมูลประจำตัว ที่คุณต้อง แล้ว คลิกเอาออก. แสดงข้อความต่อไปนี้:
  ข้อมูลการเข้าสู่ระบบที่เลือกจะถูกลบ
 2. คลิกตกลง.
 3. ในการชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่เก็บไว้กล่องโต้ตอบ คลิกปิด.

แก้ไขรายการ

เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูล:
 1. ในการชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่เก็บไว้กล่องโต้ตอบกล่อง คลิกข้อมูลประจำตัว ที่คุณต้อง แล้ว คลิกคุณสมบัติเมื่อต้องการเปิดการคุณสมบัติข้อมูลการเข้าสู่ระบบกล่องโต้ตอบ
 2. เปลี่ยนรายการ ที่คุณต้อง แล้ว คลิกตกลง.

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านโดเมนของบัญชีผู้ใช้ที่ระบุไว้ในนั้นชื่อผู้ใช้:กล่อง คลิกเปลี่ยนแปลง. ในการรหัสผ่านเดิมและรหัสผ่านใหม่กล่อง รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการพิมพ์ พิมพ์รหัสผ่านใหม่ในการยืนยันรหัสผ่านใหม่กล่อง แล้วคลิกตกลง. รหัสผ่านของโดเมนมีการเปลี่ยนแปลงในขณะนี้
 3. ในการชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่เก็บไว้กล่องโต้ตอบ คลิกปิด.

การแก้ไขปัญหา

When you store user account information for remote resources in this manner, anyone who gains access to your user account may also gain access to these password-protected resources. For this reason, it is highly recommended to use a strong password for your Windows XP account.

For more information about creating strong passwords, clickเริ่มการทำงานแล้ว คลิกบริการช่วยเหลือและวิธีใช้. ในการค้นหากล่อง ชนิดcreating strong passwordsแล้ว คลิกการStart searchingปุ่ม

ข้อมูลอ้างอิง

For additional information about managing stored user names and passwords, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
306992How to Manage Stored User Names and Passwords on a Computer in a Domain
281660ลักษณะการทำงานของชื่อผู้ใช้ที่เก็บไว้และรหัสผ่าน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 306541 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbmt KB306541 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:306541

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com