วิธีการสร้าง และใช้บีบ(อัด zipped) โฟลเดอร์ใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 306531 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการสร้าง และใช้การบีบอัด "" โฟลเดอร์อัดใน Windows XP บีบอัดไฟล์ โฟลเดอร์ และโปรแกรมลดขนาดของพวกเขา และช่วยลดช่องว่างจะใช้บนไดรฟ์หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบถอดได้

นอกจากนี้ บทความนี้อธิบายวิธีการเพิ่มรายการลง และการเอารายการออกจากโฟลเดอร์ที่บีบอัด และวิธีการป้องกันโฟลเดอร์ โดยใช้รหัสผ่าน

บทความนี้มีไว้สำหรับการเริ่มต้นจนถึงผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระดับกลาง คุณอาจพบว่าจะง่ายต่อการทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ถ้าคุณพิมพ์บทความนี้ก่อน

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการที่สร้างโฟลเดอร์ที่บีบอัด

ถ้าคุณต้องการที่สร้างโฟลเดอร์ที่บีบอัดในโฟลเดอร์อื่น ไปที่วิธีที่ 1 ถ้าคุณต้องการที่สร้างโฟลเดอร์ที่บีบอัดบนเดสก์ท็อปของคุณ ไปที่วิธีที่ 2

วิธีที่ 1: ใช้คอมพิวเตอร์ของฉันเพื่อสร้างโฟลเดอร์ที่บีบอัด

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เมื่อต้องการใช้คอมพิวเตอร์ของฉันเพื่อสร้างโฟลเดอร์ที่บีบอัด:
 1. บนเดสก์ท็อปของคุณ คลิกสองครั้ง คอมพิวเตอร์ของฉันและจากนั้น เปิดโฟลเดอร์ที่คุณต้องการที่สร้างโฟลเดอร์ที่บีบอัด ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการทำให้โฟลเดอร์ที่บีบอัดในโฟลเดอร์รากของไดรฟ์ C คลิกสองครั้ง คอมพิวเตอร์ของฉันแล้ว คลิกสองครั้งที่ไดรฟ์ C เพื่อเปิดโฟลเดอร์ราก

  หมายเหตุ ถ้าคุณไม่เห็นตัว คอมพิวเตอร์ของฉัน คลิกที่ไอคอนบนเดสก์ท็อปของคุณ เริ่มแล้ว คลิก คอมพิวเตอร์ของฉัน.
 2. ในการ แฟ้ม เมนู ชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก บีบ(อัด zipped) โฟลเดอร์.
 3. พิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ที่บีบอัดใหม่ จากนั้น กด ENTER โฟลเดอร์ที่บีบอัดใหม่ของคุณจะแสดงเป็นไอคอนโฟลเดอร์ด้วยการ zipper ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่โฟลเดอร์ที่คุณได้ตั้งค่าไว้ที่ นามสกุลของชื่อแฟ้มเป็น.zip อาจปรากฏขึ้น

วิธีที่ 2: สร้างโฟลเดอร์ที่บีบอัด บนเดสก์ท็อป หรือ ในโฟลเดอร์

 1. คลิกขวาพื้นที่ว่าง บนเดสก์ท็อป หรือ ในโฟลเดอร์ที่เปิด ชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก บีบ(อัด zipped) โฟลเดอร์.
 2. พิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ที่บีบอัดใหม่ จากนั้น กด ENTER โฟลเดอร์ที่บีบอัดใหม่ของคุณจะแสดงเป็นไอคอนโฟลเดอร์ด้วยการ zipper ขึ้นอยู่กับการกำหนดลักษณะของคุณ นามสกุลของชื่อแฟ้มเป็น.zip อาจปรากฏขึ้น

วิธีการย้ายแฟ้มและโฟลเดอร์ไปยัง หรือ จากโฟลเดอร์ที่บีบอัด

คุณย้ายแฟ้มและโฟลเดอร์ไปยัง หรือ จากโฟลเดอร์ที่บีบอัดเหมือนกับที่คุณย้ายแฟ้มไปยัง หรือ จากโฟลเดอร์ที่บีบอัด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถลากแฟ้มหรือโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์ที่บีบอัด เมื่อคุณย้ายแฟ้มหรือโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์ที่บีบอัด แฟ้มนั้นจะถูกบีบอัดโดยอัตโนมัติ แฟ้มที่จะถูกย้ายจากโฟลเดอร์ที่บีบอัดไม่ถูกบีบอัดโดยอัตโนมัติ

วิธีการแยกแฟ้มจากโฟลเดอร์ที่บีบอัด

การเรียกดูแฟ้มหรือโฟลเดอร์ออกจากโฟลเดอร์ที่บีบอัดที่เรียกว่าการดึงข้อมูลเหล่านั้น คุณสามารถแยกแฟ้มหรือโฟลเดอร์เดียวในแต่ละครั้ง หรือคุณสามารถแยกแฟ้มหรือโฟลเดอร์หลาย เมื่อต้องการแยกแฟ้มเดียวหรือโฟลเดอร์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ที่บีบอัดเพื่อเปิดแฟ้ม
 2. แล้ว ลากแฟ้มหรือโฟลเดอร์จากโฟลเดอร์ที่บีบอัดไปยังตำแหน่งใหม่
หมายเหตุ แฟ้มบีบอัด ต้นฉบับยังคงอยู่ในโฟลเดอร์ที่บีบอัด

เมื่อต้องการแยกแฟ้มและโฟลเดอร์ทั้งหมดจากโฟลเดอร์ที่บีบอัด ใช้ตัวช่วยสร้างการแยก เมื่อต้องการใช้ตัวช่วยสร้างการแยก ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ที่บีบอัดเพื่อเปิดแฟ้ม ที่ แยกแฟ้มทั้งหมด คำสั่งที่ปรากฏขึ้นในการ งานในโฟลเดอร์ รายการงาน
 2. คลิก แยกแฟ้มทั้งหมด เมื่อต้องการเริ่มตัวช่วยสร้างการสกัด และจากนั้น คลิก ถัดไป เมื่อต้องการเริ่มต้นกระบวนการแยกแฟ้ม
 3. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์เพื่อเลือกตำแหน่งที่ตั้งเมื่อต้องการวางแฟ้มแยกแล้ว เลือกตำแหน่งที่ตั้ง และจากนั้น คลิก ถัดไป. โดยค่าเริ่มต้น แสดงแฟ้มที่แยกแล้ว มีเลือก
 4. คลิก เสร็จสิ้น เมื่อต้องการดูแฟ้มแยกแล้ว
หมายเหตุ แฟ้มบีบอัด ต้นฉบับยังคงอยู่ในโฟลเดอร์ที่บีบอัดหลังจากที่คุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการแยก

วิธีการป้องกันโฟลเดอร์ที่บีบอัด โดยการร้องขอรหัสผ่าน

คุณสามารถจำกัดการเข้าถึงแฟ้มและโฟลเดอร์ในโฟลเดอร์ที่บีบอัดได้ โดยการกำหนดรหัสผ่าน

สิ่งสำคัญ ไม่สามารถกู้คืนรหัสผ่านสำหรับแฟ้มบีบอัด ได้รับการป้องกัน ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน คุณจะไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มนั้น

หมายเหตุ คุณไม่สามารถป้องกันการบีบอัดโฟลเดอร์เปล่า ด้วยรหัสผ่าน

เมื่อต้องการป้องกันเนื้อหาของโฟลเดอร์ที่บีบอัด ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ที่บีบอัดที่คุณต้องการป้องกัน
 2. ในการ แฟ้ม เมนู คลิก เพิ่มรหัสผ่าน.
 3. ในการ รหัสผ่าน กล่อง พิมพ์รหัสผ่านที่คุณต้องการใช้ พิมพ์รหัสผ่านเดียวกันในการ ยืนยันรหัสผ่าน กล่อง และคลิก ตกลง.
หมายเหตุ เมื่อคุณพยายามที่จะย้าย หรือเปิดแฟ้มที่ได้รับการป้องกัน ด้วยรหัสผ่าน การ ต้องการรหัสผ่าน กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้น พิมพ์รหัสผ่านถูกต้องในการ รหัสผ่าน กล่อง และคลิก ตกลง.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 306531 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มิถุนายน 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbui kbmt KB306531 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:306531

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com