ID článku: 306531 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

SUHRN

Tento článok podrobne opisuje krokový postup pri vytváraní a používaní komprimovaných priečinkov v systéme Windows XP. Komprimované priečinky možno použiť na ukladanie súborov v komprimovanom formáte, ktorý zaberá menej miesta ako nekomprimovaný formát, a v prípade potreby je takéto súbory možné chrániť heslom.

Vytvorenie komprimovaného priečinka

Pri vytváraní komprimovaného priečinka použite niektorý z nasledujúcich postupov.
 • Otvorenie okna Tento počítač:
  1. Dvakrát kliknite na položku Tento počítač a potom otvorte priečinok, v ktorom chcete vytvoriť komprimovaný priečinok. Ak chcete vytvoriť komprimovaný priečinok v koreňovom priečinku jednotky C, dvakrát kliknite na položku Tento počítač a potom dvakrát kliknite na jednotku C, čím otvoríte jej koreňový priečinok.
  2. V ponuke Súbor ukážte na položku Nový a kliknite na položku Komprimovaný (zazipovaný) priečinok.
  3. Zadajte názov nového komprimovaného priečinka a stlačte kláves ENTER. Nový komprimovaný priečinok sa zobrazí s ikonou priečinka, na ktorej je zobrazený zips.
 • Kliknite pravým tlačidlom na prázdnu oblasť na pracovnej ploche alebo v priečinku:
  1. Kliknite pravým tlačidlom na prázdnu oblasť v otvorenom priečinku alebo na pracovnej ploche, ukážte na položku Nový a potom kliknite na položku Komprimovaný (zazipovaný) priečinok.
  2. Zadajte názov nového komprimovaného priečinka a stlačte kláves ENTER. Nový komprimovaný priečinok sa zobrazí s ikonou priečinka, na ktorej je zobrazený zips.

Pridanie alebo odstránenie položiek z komprimovaného priečinka

 • Premiestnenie súborov a priečinkov: Premiestňovanie súborov a priečinkov do a z komprimovaných priečinkov funguje rovnako ako v prípade nekomprimovaných priečinkov. Súbory môžete premiestniť do komprimovaného priečinka napríklad ich uchopením a premiestnením myšou. Keď umiestnite súbor do komprimovaného priečinka, súbor sa automaticky skomprimuje. Súbor, ktorý premiestnite von z komprimovaného priečinka , sa automaticky dekomprimuje.
 • Extrahovanie všetkých súborov: Keď otvoríte komprimovaný priečinok, v zozname Priečinok – úlohy sa zobrazí príkaz Extrahovať všetky súbory. Keď kliknite na položku Extrahovať všetky súbory, spustí sa Sprievodca extrakciou. Zobrazí sa výzva na výber umiestnenia pre extrahované súbory a vykoná sa extrakcia súborov.

  POZNÁMKA: Pôvodné komprimované súbory zostanú v komprimovanom priečinku.

Používanie ochrany heslom

Súbory a priečinky uložené v komprimovanom priečinku je možné chrániť heslom. Ak chcete heslom ochrániť obsah komprimovaného priečinka, postupujte nasledovne:
 1. Dvakrát kliknite na komprimovaný priečinok, ktorý chcete ochrániť heslom.
 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Priradiť heslo.
 3. Do poľa Heslo zadajte heslo, ktoré chcete použiť. Rovnaké heslo zadajte do poľa Potvrdiť heslo a potom kliknite na tlačidlo OK.
Pamätajte, že pri pokuse o premiestnenie alebo otvorenie súboru chráneného heslom sa zobrazí dialógové okno Požaduje sa heslo. Zadajte správne heslo do poľa Heslo a potom kliknite na tlačidlo OK.
Riešenie problémov

Heslo priradené komprimovanému súboru nie je možné po zabudnutí obnoviť. Ak heslo stratíte, nebude možné získať prístup k súboru.
Vlastnosti

ID článku: 306531 - Posledná kontrola: 20. júna 2007 - Revízia: 1.1
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Kľúčové slová: 
kbhowto kbhowtomaster kbui KB306531

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com