ID článku: 306531 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Tento článek byl dříve publikován CZ306531
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Tento článek popisuje, jak v systému Windows XP vytvořit a používat komprimované složky. Komprimované složky jsou určené k ukládání souborů v komprimovaném formátu, který používá méně místa na disku než normální nekomprimovaný formát. V případě potřeby je možné komprimované soubory chránit heslem.

Jak vytvořit komprimovanou složku

Při vytváření komprimované složky zvolte jeden z následujících postupů:
 • Otevřete okno Tento počítač:
  1. Poklepejte na položku Tento počítač a poté otevřete složku, ve které chcete vytvořit komprimovanou složku. Pokud například chcete vytvořit komprimovanou složku v kořenové složce jednotky C:, poklepejte na položku Tento počítač a poté poklepáním na jednotku C: otevřete její kořenovou složku.
  2. V nabídce Soubor přejděte na položku Nový a poté klepněte na položku Komprimovaná složka (metoda ZIP) .
  3. Zadejte název nové komprimované složky a poté stiskněte klávesu Enter. Nová komprimovaná složka se zobrazí jako ikona složky se zipem.
 • Pravým tlačítkem myši klepněte na prázdné místo na ploše nebo ve složce:
  1. Pravým tlačítkem myši klepněte na prázdné místo na ploše nebo ve složce, přejděte na položku Nový a poté klepněte na položku Komprimovaná složka (metoda ZIP) .
  2. Zadejte název nové komprimované složky a poté stiskněte klávesu Enter. Nová komprimovaná složka se zobrazí jako ikona složky se zipem.

Jak přidat nebo odebrat položky z komprimované složky

 • Přesouvání souborů a složek: Přesouvání souborů a složek je stejné jako v případě běžných nekomprimovaných složek. Soubory a složky můžete například přetáhnout do komprimované složky. Jakmile soubor umístíte do komprimované složky, automaticky bude zkomprimován. Soubor přesunutý z komprimované složky se automaticky dekomprimuje.
 • Rozbalení všech souborů: Při otevření komprimované složky se zobrazí příkaz Rozbalit všechny soubory v seznamu Práce se složkou . Po klepnutí na příkaz Rozbalit všechny soubory se spustí Průvodce extrahováním. Budete vyzváni k zadání umístění extrahovaných souborů a poté budou soubory extrahovány.

  Poznámka : Původní komprimované soubory zůstanou v komprimované složce.

Jak použít ochranu heslem

Soubory a složky v komprimovaných složkách je možné chránit heslem. Pokud chcete obsah komprimované složky ochránit heslem, postupujte podle následujících pokynů:
 1. Poklepejte na komprimovanou složku, kterou chcete ochránit heslem.
 2. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Přidat heslo .
 3. Do pole Heslo zadejte požadované heslo. Stejné heslo zadejte do pole Potvrzení hesla a poté klepněte na tlačítko OK .
Při pokusu o přesunutí nebo otevření heslem chráněného souboru se otevře dialog Je nutné heslo. Do pole Heslo zadejte správné heslo a poté klepněte na tlačítko OK .
Odstraňování potíží

Heslo pro heslem chráněnou komprimovanou složkou nelze obnovit. Pokud je ztratíte, nebude možné komprimovanou složku otevřít.
Vlastnosti

ID článku: 306531 - Poslední aktualizace: 6. června 2013 - Revize: 1.3
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Klíčová slova: 
kbhowto kbhowtomaster kbtool kbui KB306531

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com