Kako da koristite ClearType da biste pobolj?ali Screen fontove u Windows XP-u

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 306527 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj korak-po-korak ?lanak opisuje kako da uklju?ite ClearType da biste izo?trili fontove na va?em Windows XP displeju. ClearType pobolj?ava va? displej tako ?to ugla?ava ivice fontova na ekranu. ClearType posebno dobro radi na Liquid Crystal Display (LCD) ure?ajima, kao i na ravnim monitorima i laptop ra?unarima

Kako da omogu?ite ClearType

Da biste koristili ClearType za fontove na ekranu:
  1. Kliknite na Start, zatim na Control Panel, zatim kliknite na Appearance and Themes, a potom na Display.
  2. Na kartici Appearance, kliknite na Effects.
  3. Uklju?ite opciju Use the following method to smooth edges of screen fonts, a zatim na listi kliknite na ClearType .

Kako da Customize-ujete ClearType

Mo?ete namestiti pode?avanja kontrasta za ClearType for your personal preference. Iako ne postoje alati ili pode?avanja u Windows XP-u da bi se ovo uradilo, slede?a stranica Microsoft Web sajta podrazumeva alate za uklju?ivanje ili isklju?ivanje ClearType-a, i pode?avanje kontrasta:
http://www.microsoft.com/typography/cleartype/cleartypeactivate.htmLociranje i uklanjanje gre?aka

Ekran izgleda zamrljan

ClearType je dizajniran da pobolj?a LCD displeje. ClearType mo?e izgledati blago zamrljan na standardnim desktop monitorima i na nekim LCD displejima. Ovo mo?da mo?ete popraviti customize-ovanjem ClearType-a kao ?to je obja?njeno u "Kako da Customize-ujete ClearType" sekciji ovog ?lanka.

U retkim slu?ajevima, prime?ena zamrljanost je uzrokovana fabri?kom gre?kom na LCD displejima u kojima je normalni striping crveno-zeleno-plavo obrnut u plavo-zeleno-crveno. Trenutno, ne postoji podr?ka za Windows XP ClearType koja bi popravila ovu anomaliju. Ovo mo?e biti problem kod slu?ajeva u kojima nijedno od pode?avanja ClearType kontrasta ne izgleda dobro na odre?enom LCD displeju. Kod takvih slu?ajeva, najbolje bi bilo isklju?iti ClearType.

Kolor pode?avanja moraju podr?avati ClearType

Da biste koristili ClearType, morate imati video adapter i monitor koji podr?avaju pode?avanje kolor palete od najmanje 256 boja. Najbolji rezultati se posti?u pod High color (24-bit) ili Highest color (32-bit) podr?kom. Da biste promenili kvalitet boje:
  1. Kliknite na Start, zatim na Control Panel, zatim kliknite na Appearance and Themes, a zatim na Display.
  2. Na kartici Settings, na listi Color quality, izaberite drugo pode?avanje boja.

REFERENCE

Za vi?e informacija o Microsoft ClearType-u, pogledajte slede?u stranicu na Microsoft Web sajtu:
http://www.microsoft.com/typography/cleartype/default.htm

Svojstva

Identifikator ?lanka: 306527 - Poslednji pregled: 15. jul 2006. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Klju?ne re?i: 
kbhowto kbhowtomaster kbui KB306527

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com