ASPภาพรวมของตัวควบคุมเซิร์ฟเวอร์สุทธิ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 306459 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้อ้างถึงเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้สุทธิ จำนวนมากไลบรารีคลาสกรอบ:
 • System.Web.UI.HtmlControls.HtmlControl
 • System.Web.UI.WebControls.WebControl
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้แสดงบทนำสู่การ ASPเซิร์ฟเวอร์สุทธิ ตัวควบคุม

หาเพิ่มเติมสุทธิภาพรวม การอ้างอิงดังต่อไปนี้ บทความฐานความรู้ของ Microsoft:
305140 รายละเอียด: ASPแผนการทำงานสุทธิ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ASPกรอบหน้าสุทธิรวมภายในจำนวน ตัวควบคุมเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้การเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้างเพิ่มเติม รูปแบบจำลองสำหรับเว็บ ตัวควบคุมเหล่านี้มีลักษณะการทำงานต่อไปนี้:
 • การจัดการสถานะโดยอัตโนมัติ
 • ถึงค่าของวัตถุโดยไม่ต้องใช้วัตถุร้องขออย่างง่าย
 • ความสามารถในการเริ่มรับมือกับเหตุการณ์ในโค้ดฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพื่อสร้าง โปรแกรมประยุกต์ที่มีโครงสร้างได้ดีขึ้น
 • วิธีการทั่วไปเพื่อสร้างอินเทอร์เฟซผู้ใช้สำหรับเว็บ เพจต่าง ๆ
 • ผลผลิตโดยอัตโนมัติถูกกำหนดขึ้นอยู่กับ ความสามารถของเบราว์เซอร์
นอกเหนือไปจากในตัวควบคุม ASPหน้าสุทธิ กรอบงานยังมีความสามารถในการสร้างตัวควบคุมผู้ใช้และกำหนดเอง ตัวควบคุม คอนโทรลแบบกำหนดเองและการควบคุมผู้ใช้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ และขยายที่มีอยู่ ตัวควบคุมในการสร้างส่วนมากดีขึ้นติดต่อผู้ใช้

ตัวควบคุมเซิร์ฟเวอร์ HTML

ตัวควบคุมเซิร์ฟเวอร์ของ HTML คือ Hypertext Markup Language (HTML) องค์ประกอบที่มีการrunat =เซิร์ฟเวอร์แอตทริบิวต์ ตัวควบคุมเซิร์ฟเวอร์ HTML HTML เดียวกันที่มีผลผลิต และ คุณสมบัติเดียวกันเป็นของแท็ก HTML ที่สอดคล้องกัน นอกจาก HTML เซิร์ฟเวอร์ ตัวควบคุมให้เหตุการณ์ในฝั่งเซิร์ฟเวอร์และการจัดการสถานะโดยอัตโนมัติ เซิร์ฟเวอร์ของ HTML ตัวควบคุมมีข้อดีดังต่อไปนี้:
 • เซิร์ฟเวอร์ HTML ควบคุมการแมปแบบหนึ่งต่อหนึ่งกับของตนเอง แท็ก HTML ที่สอดคล้องกัน
 • เมื่อต้นมีการคอมไพล์แอพลิเคชันสุทธิ เซิร์ฟเวอร์ HTML ควบคุมด้วยการrunat =เซิร์ฟเวอร์แอตทริบิวต์จะถูกคอมไพล์ในแอสเซมบลี
 • ตัวควบคุมส่วนใหญ่รวมเป็นOnServerEventสำหรับเหตุการณ์ที่ใช้กันทั่วไปมากที่สุดสำหรับตัวควบคุม ตัวอย่าง ที่<input type="button">ตัวควบคุมมีเหตุการณ์OnServerClick
 • แท็ก HTML ที่ถูกนำไปใช้เป็นการเฉพาะ HTML ยังสามารถใช้ตัวควบคุมเซิร์ฟเวอร์บนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ อย่างไรก็ตาม พวกเขาเพิ่ม เมื่อต้องการแอสเซมบลีเป็นHtmlGenericControl
 • เมื่อต้นหน้าสุทธิเป็น reposted ตัวควบคุมเซิร์ฟเวอร์ของ HTML เก็บค่าของตนเอง
คลาสพื้นฐานของSystem.Web.UI.HtmlControls.HtmlControlมีคุณสมบัติทั่วไปทั้งหมด เซิร์ฟเวอร์ของ HTML ตัวควบคุมที่สืบทอดมาจากคลาสนี้

เมื่อต้องใช้ตัวควบคุมเซิร์ฟเวอร์ HTML ใช้ ไวยากรณ์ต่อไปนี้ (ซึ่งใช้ตัวควบคุมHtmlInputTextเป็นตัวอย่าง):
<input type="text" value="hello world" runat=server />
				
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมเซิร์ฟเวอร์แต่ละตัวของ HTML ที่มี พร้อมใช้งานใน ASPสุทธิ อ้างอิงกับเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ตัวควบคุม HtmlAnchor

ตัวควบคุม HtmlButton

ตัวควบคุม HtmlForm

ตัวควบคุม HtmlImage

ตัวควบคุม HtmlInputButton

ตัวควบคุม HtmlInputCheckBox

ตัวควบคุม HtmlInputFile

ตัวควบคุม HtmlInputHidden

ตัวควบคุม HtmlInputImage

ตัวควบคุม HtmlInputRadioButton

ตัวควบคุม HtmlInputText

ตัวควบคุม HtmlSelect

ตัวควบคุม HtmlTable

ตัวควบคุม HtmlTableCell

ตัวควบคุม HtmlTableCell

ตัวควบคุม HtmlTextArea

ตัวควบคุมเซิร์ฟเวอร์ของเว็บ

ตัวควบคุมเว็บจะคล้ายกันมากกับตัวควบคุมเซิร์ฟเวอร์ HTML เช่น ปุ่มTextBoxและเชื่อมโยงหลายมิติยกเว้นควบคุมเว็บที่มีชุดของคุณสมบัติมาตรฐาน ชื่อ ตัวควบคุมเซิร์ฟเวอร์เว็บมีข้อดีดังต่อไปนี้:
 • ทำให้ผู้ผลิตและนักพัฒนาสามารถสร้างได้ง่ายขึ้น เครื่องมือหรือโปรแกรมประยุกต์ที่ผู้ใช้ที่สร้างโดยอัตโนมัติ อินเทอร์เฟซ
 • กระบวนการสร้างฟอร์มเว็บแบบโต้ตอบ ง่าย ซึ่งจำเป็นต้องมีความรู้น้อยกว่าวิธีการควบคุม HTML ทำงาน และทำงานของ ใช้น้อยมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาด
คลาสพื้นฐานของSystem.Web.UI.WebControls.WebControlมีคุณสมบัติทั่วไปทั้งหมด ส่วนใหญ่ของเว็บ ตัวควบคุมเซิร์ฟเวอร์ที่สืบทอดมาจากคลาสนี้

เมื่อต้องใช้ตัวควบคุมเซิร์ฟเวอร์เว็บ ให้ใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้ (ซึ่งใช้ตัวควบคุมกล่องข้อความให้เป็นตัวอย่าง):
<asp:textbox text="hello world" runat=server />
				
ตัวควบคุมเซิร์ฟเวอร์เว็บสามารถแบ่งออกเป็นสี่ประเภท:

ตัวควบคุมเว็บเบื้องต้น

ตัวควบคุมเว็บพื้นฐานให้เป็นฟังก์ชันเดียวกันของ HTML counterparts ควบคุมเซิร์ฟเวอร์ อย่างไรก็ตาม ควบคุมเว็บพื้นฐานรวมเพิ่มเติม วิธี เหตุการณ์ และคุณสมบัติที่คุณสามารถโปรแกรม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวควบคุมแต่ละตัวของเว็บที่มีอยู่ใน ASPสุทธิ อ้างอิงกับเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ตัวควบคุมเซิร์ฟเวอร์เว็บของปุ่ม

ตัวควบคุมเซิร์ฟเวอร์เว็บกล่องกาเครื่องหมาย

ตัวควบคุมเซิร์ฟเวอร์เว็บการเชื่อมโยงหลายมิติ

ตัวควบคุมเซิร์ฟเวอร์เว็บของรูปภาพ

ตัวควบคุมเซิร์ฟเวอร์เว็บ ImageButton

ตัวควบคุมเซิร์ฟเวอร์เว็บของป้ายชื่อ

ตัวควบคุมเซิร์ฟเวอร์เว็บ LinkButton

ตัวควบคุมเซิร์ฟเวอร์ของเว็บตามตัวอักษร

แผงควบคุมการเซิร์ฟเวอร์เว็บ

ตัวควบคุมเซิร์ฟเวอร์ของเว็บตัวยึด

ตัวควบคุมเซิร์ฟเวอร์เว็บปุ่มเรดิโอ

ตัวควบคุมเซิร์ฟเวอร์เว็บของตาราง

ตัวควบคุมเซิร์ฟเวอร์เว็บ TableCell

ตัวควบคุมเซิร์ฟเวอร์เว็บ TableRow

ตัวควบคุมเซิร์ฟเวอร์เว็บของกล่องข้อความ

ตรวจสอบการควบคุม

ใช้เพื่อตรวจสอบค่าที่จะตรวจสอบการควบคุม ป้อนลงในตัวควบคุมอื่น ๆ ของเพจ ทำการตรวจสอบการควบคุม การตรวจสอบด้านไคลเอ็นต์ ตรวจสอบทางด้านเซิร์ฟเวอร์ หรือทั้งสอง อย่าง ขึ้นอยู่กับ ความสามารถของเบราว์เซอร์ที่แสดงเพจ ตรวจสอบการควบคุม มีข้อดีดังต่อไปนี้:
 • คุณสามารถเชื่อมโยงการตรวจสอบควบคุมกับแต่ละ ตัวควบคุมที่คุณต้องการตรวจสอบ
 • ตรวจสอบจะมีดำเนินการเมื่อฟอร์มหน้าอยู่ ส่ง
 • คุณสามารถระบุทางโปรแกรมว่า ควรตรวจสอบ เกิดขึ้น ซึ่งจะมีประโยชน์ถ้าคุณต้องการให้ปุ่ม'ยกเลิก'เพื่อให้ผู้ใช้ สามารถออกจากโปรแกรมโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลในเขตข้อมูลทั้งหมดที่ถูกต้อง
 • ตรวจสอบควบคุมตรวจพบโดยอัตโนมัติหรือไม่ ควรจะทำการตรวจสอบบนฝั่งไคลเอ็นต์หรือเซิร์ฟเวอร์ ด้าน

  หมายเหตุ การตรวจสอบด้านไคลเอ็นต์ catches ข้อผิดพลาดก่อนที่การดำเนินการ postback เสร็จสมบูรณ์แล้ว คั่นการ ดังนั้น ถ้าคุณมีชุดของตัวควบคุมการตรวจสอบไคลเอ็นต์ และ ฝั่งเซิร์ฟเวอร์บนหน้าเดียว การตรวจสอบด้านเซิร์ฟเวอร์จะถูกทำถ้าการตรวจสอบด้านไคลเอ็นต์ล้ม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบแต่ละตัวควบคุมที่ มีพร้อมใช้งานใน ASPสุทธิ อ้างอิงกับเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ตัวควบคุม RequiredFieldValidator

ตัวควบคุม RangeValidator

ตัวควบคุม CompareValidator

ตัวควบคุม RegularExpressionValidator

ตัวควบคุม CustomValidator

ตัวควบคุม ValidationSummary

ตัวควบคุมรายการ

ตัวควบคุมรายการถูกควบคุมเซิร์ฟเวอร์เว็บพิเศษที่สนับสนุน ผูกกับคอลเลกชัน คุณสามารถใช้ตัวควบคุมรายการเมื่อต้องแสดงแถวของข้อมูลในตัว รูปแบบกำหนดเอง templated ตัวควบคุมรายการทั้งหมดแสดงแหล่งข้อมูลและDataMemberคุณสมบัติ ซึ่งใช้ในการผูกกับคอลเลกชัน

รายการ ตัวควบคุมสามารถผูกเข้ากับคอลเลกชันที่สนับสนุนอินเทอร์เฟซIEnumerable, ICollectionหรือIListSourceเท่านั้น ตัวอย่าง ตัว Microsoft Visual C#หน้าตัวอย่างสุทธิ ปรากฏเป็นดังนี้:
<%@ Page Language="C#" %>
<script runat="server">
Public void Page_Load()
{
	String[] myStringArray = new String[] {"one","two","three"};
	rptr.DataSource = myStringArray;
	rptr.DataBind();
}
</script>
<html>
<body>
<asp:repeater id=rptr runat="server">
	<itemtemplate><%# Container.DataItem %><br></itemtemplate>
</asp:repeater>
</body>
</html>
				
Microsoft Visual Basicตัวอย่างสุทธิหน้าปรากฏเป็นดังนี้:
<%@ Page Language="vb" %>
<script runat="server">
public sub Page_Load()
  	Dim myStringArray as String()
  	myStringArray = new String() {"one","two","three"}
  	rptr.DataSource = myStringArray
  	rptr.DataBind()
end sub
</script>
<html>
<body>
	<asp:repeater id=rptr runat="server">
  		<itemtemplate><%# Container.DataItem %><br></itemtemplate>
	</asp:repeater>
</body>
</html>
				
ผลลัพธ์ปรากฏเป็นดังนี้:
หนึ่งสอง
สอง
สาม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวควบคุมแต่ละรายการที่อยู่ พร้อมใช้งานใน ASPสุทธิ อ้างอิงกับเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ตัวควบคุมเซิร์ฟเวอร์เว็บ ListBox

ตัวควบคุมเซิร์ฟเวอร์เว็บ CheckBoxList

ตัวควบคุมเซิร์ฟเวอร์เว็บ RadioButtonList

ตัวควบคุมเซิร์ฟเวอร์ของเว็บ repeater

ตัวควบคุมเซิร์ฟเวอร์ของเว็บ dataList

ตัวควบคุมเซิร์ฟเวอร์เว็บ DataGrid

ตัวควบคุมเซิร์ฟเวอร์เว็บ DropDownList

ตัวควบคุมแบบ rich Text

นอกเหนือไปจากก่อนหน้านี้ควบคุม ASPกรอบหน้าสุทธิ มีการควบคุมไม่กี่ งานเฉพาะเรียกว่าตัวควบคุมที่หลากหลาย ตัวควบคุมแบบ rich Text สร้าง ด้วยองค์ประกอบ HTML หลาย และประกอบด้วยฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย ตัวอย่างของ ตัวควบคุมที่หลากหลายเป็นตัวควบคุมปฏิทินและตัวควบคุมAdRotator

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละ rich ตัวควบคุมที่มีอยู่ใน ASPสุทธิ การอ้างอิงไปยังเว็บของ Microsoft ต่อไปนี้ ไซต์:
ตัวควบคุมเซิร์ฟเวอร์เว็บ AdRotator

ตัวควบคุมเซิร์ฟเวอร์เว็บของปฏิทิน

ตัวควบคุมเซิร์ฟเวอร์เว็บ Xml

การควบคุมผู้ใช้

บ่อยครั้งคุณอาจต้องการใช้อินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ของแบบฟอร์มเว็บของคุณ โดยไม่มีการเขียนโค้ดใด ๆ เพิ่มเติม ASPสุทธิช่วยให้คุณสามารถทำได้โดย การแปลงฟอร์มเว็บของคุณลงในตัวควบคุมผู้ใช้ ตัวควบคุมผู้ใช้ ซึ่งมีการ ส่วนขยายของแฟ้ม.ascx สามารถใช้หลายครั้งภายในเว็บเดียว แบบฟอร์ม

เมื่อต้องแปลงฟอร์มเว็บลงในตัวควบคุมผู้ใช้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เอาออกทั้งหมด<html>,<head>,<body>และ<form>แท็ก</form></body></head></html>
 2. ถ้าคำสั่ง@ หน้าปรากฏในเพจ เปลี่ยนไป@ ตัวควบคุม
 3. รวมแอททริบิวต์ชื่อคลาสในคำสั่ง@ ตัวควบคุมเพื่อให้ผู้ใช้สามารถควบคุมพิมพ์ขอเมื่อคุณ เกิดอินสแตนท์ได้
 4. ตั้งชื่อแฟ้มที่อธิบายตัวควบคุม และการเปลี่ยนแปลง นามสกุลแฟ้มจากขอบเพื่อ.ascx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมผู้ใช้ อ้างถึงนั้น หัวข้อต่อไปนี้ใน Microsoftชุดพัฒนาซอฟต์แวร์การจัดการและส่ง (SDK) เอกสารประกอบ:
ตัวควบคุมของผู้ใช้แบบฟอร์มเว็บ

คอนโทรลแบบกำหนดเอง

นอกเหนือไปจากมีอยู่ภายในเว็บควบคุม ASPสุทธิยังอนุญาตให้คุณ เมื่อต้องสร้างตัวควบคุมที่กำหนดเองของคุณเอง อาจจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตัวควบคุมแบบกำหนดเอง ถ้าคุณนำมาใช้กับหนึ่งในสถานการณ์เหล่านี้:
 • คุณจำเป็นต้องรวมการทำงานของสองหรือมากกว่า เว็บตัวควบคุมที่มีอยู่แล้ว
 • คุณจำเป็นต้องขยายหน้าที่การใช้งานภาย ตัวควบคุม
 • คุณจำเป็นต้องใช้ตัวควบคุมที่แตกต่างอย่างสมบูรณ์กว่าใด ๆ ตัวควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดตัวควบคุมแบบกำหนดเอง ที่อ้างอิงถึง หัวข้อต่อไปนี้ในการเอกสารประกอบ NET Framework SDK:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 306459 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 มิถุนายน 2555 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft ASP.NET 1.1
 • Microsoft ASP.NET 1.0
Keywords: 
kbarttyperoadmap kbdatabinding kbinfo kbservercontrols kbvalidation kbwebforms kbmt KB306459 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:306459

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com