วิธีการกำหนดค่า การใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกัน ใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 306126 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าและใช้คุณลักษณะ การใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกัน ใน Windows XP คุณลักษณะ การใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกัน นี้ทำให้คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายในการแบ่งปันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจุดเดียวได้

วิธีใช้งาน การใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกัน

ในการใช้งาน การใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกัน เพื่อแชร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ โฮสต์คอมพิวเตอร์จะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งอะแดปเตอร์เครือข่ายที่กำหนดค่าเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายใน และหนึ่งอะแดปเตอร์เครือข่ายหรือโมเด็มที่กำหนดค่าเพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

บนโฮสต์คอมพิวเตอร์

บนโฮสต์คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแชร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต:
 1. เข้าสู่ระบบโฮสต์คอมพิวเตอร์ในฐานะผู้ดูแลระบบหรือในฐานะเจ้าของ
 2. คลิกที่ เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม
 3. คลิก เครือข่ายและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 4. คลิก การเชื่อมต่อเครือข่าย
 5. คลิกขวาที่การเชื่อมต่อที่คุณใช้ในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างเช่น หากคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตด้วยโมเด็ม คลิกขวาที่การเชื่อมต่อที่คุณต้องการใน Dial-up
 6. คลิก คุณสมบัติ
 7. คลิกแท็บ ขั้นสูง
 8. ใน การใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกัน เลือกช่องทำเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้ใช้เครือข่ายคนอื่นๆ เชื่อมต่อผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคอมพิวเตอร์นี้
 9. หากคุณต้องการแชร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย สร้างการเชื่อมต่อเมื่อมีคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายของฉันพยายามเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต หากคุณต้องการอนุญาตให้คอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ
 10. คลิก ตกลง คุณได้รับข้อความต่อไปนี้:
  เมื่อเปิดใช้งาน การใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกัน การ์ด LAN ของคุณจะถูกตั้งค่าให้ใช้ IP
  ที่อยู่ 192.168.0.1 คอมพิวเตอร์ของคุณอาจจะสูญเสียการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ บน
  เครือข่ายของคุณ ถ้าคอมพิวเตอร์อื่นๆ เหล่านี้มีที่อยู่ IP คงที่ แนะนำให้ตั้งค่าคอมพิวเตอร์เหล่านั้น
  เพื่อให้รับที่อยู่ IP โดยอัตโนมัติ แน่ใจหรือไม่ว่าคุณต้องการเปิดใช้งานอินเทอร์เน็ต
  แบ่งปันการเชื่อมต่อหรือไม่
 11. คลิก ใช่
การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตถูกแบ่งปันการใช้ร่วมกันกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ บนเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) อะแดปเตอร์เครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ LAN จะถูกกำหนดค่าด้วยที่อยู่ IP แบบคงที่ 192.168.0.1 และซับเน็ตมาสก์ที่ 255.255.255.0

หากต้องการดูวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าโฮสต์คอมพิวเตอร์สำหรับ การใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกัน ให้คลิกที่ปุ่ม เล่น (
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ปุ่ม เล่น
) บนโปรแกรมดู Windows Media Player ต่อไปนี้:หมายเหตุ เมื่อต้องการดูวิดีโอนี้ คุณต้องใช้ Windows Media Player 7.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows Media Player รุ่น 7.1 โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
299321 คำอธิบายและความพร้อมใช้งานของ Windows Media Player 7.1

บนไคลเอนต์คอมพิวเตอร์

ในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านการเชื่อมต่อแบบแชร์ คุณต้องยืนยันการกำหนดค่า IP ของอะแดปเตอร์ LAN จากนั้นทำการกำหนดค่าไคลเอนต์คอมพิวเตอร์ ในการยืนยันการกำหนดค่า IP ของการ์ดเชื่อมต่อ LAN ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ลงชื่อเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ ในฐานะผู้ดูแลระบบหรือเจ้าของ
 2. คลิกที่ เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม
 3. คลิก เครือข่ายและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 4. คลิก การเชื่อมต่อเครือข่าย
 5. คลิกขวาที่ การเชื่อมต่อเครือข่ายท้องถิ่น จากนั้นคลิก คุณสมบัติ
 6. คลิกที่แท็บ ทั่วไป คลิกที่ อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (TCP/IP) ในรายชื่อ การเชื่อมต่อนี้ใช้รายการต่อไปนี้ จากนั้นคลิก คุณสมบัติ
 7. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (TCP/IP) คลิกที่ รับข้อมูลที่อยู่ IP โดยอัตโนมัติ (หากยังไม่ได้เลือกไว้) จากนั้นคลิก ตกลง

  หมายเหตุ คุณยังสามารถกำหนดอยู่ IP แบบคงที่ในช่วง 192.168.0.2 ถึง 192.168.0.254 เฉพาะได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดที่อยู่ IP แบบคงที่ ซับเน็ตมาสก์ และเกตเวย์เริ่มต้นได้ดังต่อไปนี้:
    ที่อยู่ IP 192.168.0.2
    ซับเน็ตมาสก์ 255.255.255.0
    เกตเวย์เริ่มต้น 192.168.0.1
  					
 8. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการเชื่อมต่อเครือข่ายท้องถิ่น คลิก ตกลง
 9. ออกจากแผงควบคุม
ในการดูวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการยืนยันการกำหนดค่า IP ของอะแดปเตอร์ LAN ให้คลิกที่ปุ่ม เล่น (
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ปุ่ม เล่น
) บนโปรแกรมดู Windows Media Player ต่อไปนี้:หมายเหตุ เมื่อต้องการดูวิดีโอนี้ คุณต้องใช้ Windows Media Player 7.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows Media Player รุ่น 7.1 โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
299321 คำอธิบายและความพร้อมใช้งานของ Windows Media Player 7.1
เมื่อต้องการกำหนดค่าให้คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้ร่วมกัน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกที่ เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม
 2. คลิก เครือข่ายและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 3. คลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 4. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติอินเทอร์เน็ต ให้คลิกแท็บ การเชื่อมต่อ
 5. คลิกปุ่ม การตั้งค่า

  ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อใหม่จะเริ่มทำงาน
 6. ในหน้า ยินดีต้อนรับสู่ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อใหม่ ให้คลิก ถัดไป
 7. คลิก เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต แล้วคลิก ถัดไป
 8. คลิก ตั้งค่าการเชื่อมต่อของฉันด้วยตัวเอง แล้วคลิก ถัดไป
 9. คลิก เชื่อมต่อโดยใช้การเชื่อมต่อแบบบรอดแบนด์ที่ทำงานตลอดเวลา แล้วคลิก ถัดไป
 10. ในหน้า การเสร็จสิ้นตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อใหม่ คลิก เสร็จสิ้น
 11. ออกจากแผงควบคุม
เมื่อคุณเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Internet Explorer ไคลเอนต์คอมพิวเตอร์จะพยายามเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่โฮสต์คอมพิวเตอร์แชร์

ในการดูวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าโฮสต์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบใช้ร่วมกัน ให้คลิกที่ปุ่ม เล่น (
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ปุ่ม เล่น
) บนโปรแกรมดู Windows Media Player ต่อไปนี้:หมายเหตุ เมื่อต้องการดูวิดีโอนี้ คุณต้องใช้ Windows Media Player 7.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows Media Player รุ่น 7.1 โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
299321 คำอธิบายและความพร้อมใช้งานของ Windows Media Player 7.1

การแก้ไขปัญหา

เมื่อคุณเปิด การใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกัน บนโฮสต์คอมพิวเตอร์ อะแดปเตอร์ LAN ของโฮสต์คอมพิวเตอร์จะได้รับการกำหนดที่อยู่ IP 192.168.0.1 โดยอัตโนมัติ ดังนั้นสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้อาจจะเกิดขึ้น:
 • ความขัดแย้งของที่อยู่ IP
  คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในระบบ LAN ต้องมีอยู่ IP เฉพาะ หากมีคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่องมีที่อยู่ IP เดียวกัน และเกิดความขัดแย้งของ IP ขึ้น หนึ่งในอะแดปเตอร์เครือข่ายจะปิดการทำงานจนกว่าจะแก้ไขความขัดแย้งได้ ในการแก้ไขความขัดแย้ง ให้กำหนดค่าไคลเอนต์คอมพิวเตอร์ให้รับข้อมูลที่อยู่ IP โดยอัตโนมัติ หรือกำหนดที่อยู่ IP ที่ไม่ซ้ำกันให้กับไคลเอนต์คอมพิวเตอร์
 • สูญเสียการเชื่อมต่อเครือข่าย
  หากเครือข่ายของคุณถูกกำหนดค่าด้วยช่วงที่อยู่ IP ที่แตกต่างกันกับที่ การใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกัน ใช้งาน คุณจะสูญเสียการเชื่อมต่อเครือข่ายกับโฮสต์คอมพิวเตอร์ ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้กำหนดค่าไคลเอนต์คอมพิวเตอร์ให้ทำการรับข้อมูลที่อยู่ IP ด้วยตัวเอง หรือกำหนดที่อยู่ IP ที่ไม่ซ้ำกันภายในช่วง 192.168.0.2 ถึง 192.168.0.254 ให้แต่ละไคลเอนต์คอมพิวเตอร์


ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกัน โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
234815 คำอธิบายการใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกัน
308021 แหล่งข้อมูลการแก้ไขปัญหาการใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกันบน Windows XP
308006 การแก้ไขปัญหาการใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกันบน Windows XP
310563 คำอธิบายเกี่ยวกับการใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกันบน Windows XP

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 306126 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 13.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbhowto kbenv kbarttypeshowme kberrmsg kbhowtomaster kbtshoot KB306126

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com