ID článku: 306126 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

ÚVOD

V tomto článku sa opisuje nastavenie a používanie funkcie Zdieľanie pripojenia na Internet v systéme Microsoft Windows XP. Zdieľanie pripojenia na Internet umožňuje počítačom prepojeným v sieti zdieľať jedno pripojenie na Internet.

Používanie zdieľania pripojenia na Internet

Ak chcete používať funkciu zdieľania pripojenia na Internet, hostiteľský počítač musí mať sieťovú kartu, ktorá je nakonfigurovaná na pripojenie do internej siete, a jednu sieťovú kartu alebo modem, ktorý je nakonfigurovaný na pripojenie na Internet.

Na hostiteľskom počítači

Na hostiteľskom počítači pri nastavení zdieľania pripojenia na Internet postupujte nasledovne:
 1. Prihláste sa do hostiteľského počítača ako správca alebo vlastník.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.
 3. Kliknite na položku Sieťové a internetové pripojenia.
 4. Kliknite na položku Sieťové pripojenia.
 5. Kliknite pravým tlačidlom na pripojenie, ktorým sa pripájate na Internet. Ak sa napríklad pripájate na Internet pomocou modemu, kliknite pravým tlačidlom na požadované pripojenie v časti Telefonické pripojenie.
 6. Kliknite na tlačidlo Vlastnosti.
 7. Kliknite na kartu Spresnenie.
 8. V časti Zdieľanie pripojenia na Internet začiarknite políčko Umožniť ostatným používateľom siete pripojiť sa prostredníctvom internetového pripojenia tohto počítača.
 9. Keď zdieľate telefonické pripojenie na Internet, začiarknite políčko Vytvoriť telefonické pripojenie pri každom pokuse počítača v tejto sieti o získanie prístupu na Internet, ak chcete povoliť počítaču automatické pripájanie na Internet.
 10. Kliknite na tlačidlo OK. Zobrazí sa nasledujúce hlásenie:
  Ak povolíte službu Zdieľanie pripojenia na Internet, bude váš adaptér LAN nastavený tak, aby používal adresu IP
  192.168.0.1. Váš počítač môže stratiť spojenie s ostatnými počítačmi
  v sieti. Ak ostatné počítače majú statické adresy IP, mali by ste ich nastaviť tak,
  aby adresy IP získavali automaticky. Naozaj chcete povoliť službu
  Zdieľanie pripojenia na Internet?
 11. Kliknite na tlačidlo Áno.
Pripojenie na Internet teraz môžu zdieľať ostatné počítače v sieti LAN (Local Area Network). Sieťová karta, ktorá je pripojená do siete LAN, má konfigurovanú statickú adresu IP 192.168.0.1 a masku podsiete 255.255.255.0.

Ak chcete zobraziť video o konfigurovaní hostiteľského počítača na zdieľanie pripojenia na Internet, kliknite na tlačidlo Prehrať (
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Tlačidlo Prehrať
) prehrávača Windows Media Player:Poznámka. Ak chcete zobraziť toto video, musíte použiť prehrávač Windows Media Player 7.0 alebo novší.

Ďalšie informácie o možnostiach získania prehrávača Windows Media Player 7.1 nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
299321 Popis a dostupnosť prehrávača Windows Media Player 7.1

Na klientskom počítači

Ak sa chcete pripojiť na Internet cez zdieľané pripojenie, je nutné potvrdiť konfiguráciu adresy IP sieťovej karty LAN a potom nakonfigurovať klientsky počítač. Pri potvrdení konfigurácie adresy IP sieťovej karty LAN postupujte nasledovne:
 1. Prihláste sa do klientskeho počítača ako správca alebo vlastník.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.
 3. Kliknite na položku Sieťové a internetové pripojenia.
 4. Kliknite na položku Sieťové pripojenia.
 5. Pravým tlačidlom kliknite na položku Lokálne pripojenie a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 6. Kliknite na kartu Všeobecné, na položku Internetový protokol (TCP/IP) v zozname Toto pripojenie používa tieto položky a kliknite na tlačidlo Vlastnosti.
 7. Dialógovom okne Internetový protokol (TCP/IP) - vlastnosti kliknite na položku Získať adresu IP automaticky (ak už nie je vybratá) a kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka. Máte tiež možnosť zadať jedinečnú statickú adresu IP v rozsahu od 192.168.0.2 do 192.168.0.254. Môžete napríklad priradiť nasledujúcu statickú adresu IP, masku podsiete a predvolenú bránu:
    Adresa IP   192.168.0.2
    Maska podsiete   255.255.255.0
    Predvolená brána 192.168.0.1
  					
 8. V dialógovom okne Lokálne pripojenie - vlastnosti kliknite na tlačidlo OK.
 9. Zavrite okno Ovládací panel.
Ak chcete zobraziť video o konfigurovaní adresy IP sieťovej karty LAN, kliknite na tlačidlo Prehrať (
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Tlačidlo Prehrať
) prehrávača Windows Media Player:Poznámka: Ak chcete zobraziť toto video, musíte použiť prehrávač Windows Media Player 7.0 alebo novší.

Ďalšie informácie o možnostiach získania prehrávača Windows Media Player 7.1 nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
299321 Popis a dostupnosť prehrávača Windows Media Player 7.1
Pri konfigurácii klientskeho počítača na používanie zdieľaného pripojenia na Internet postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.
 2. Kliknite na položku Sieťové a internetové pripojenia.
 3. Kliknite na položku Možnosti siete Internet.
 4. V dialógovom okne Internetové vlastnosti kliknite na kartu Pripojenia.
 5. Kliknite na tlačidlo Nastaviť.

  Spustí sa Sprievodca novým pripojením.
 6. Na stránke Víta vás Sprievodca novým pripojením kliknite na tlačidlo Ďalej.
 7. Kliknite na položku Pripojiť sa na Internet a potom na tlačidlo Ďalej.
 8. Kliknite na položku Nastaviť pripojenie manuálne a potom na tlačidlo Ďalej.
 9. Kliknite na položku Pripojiť sa prostredníctvom širokopásmového pripojenia, ktoré je vždy zapnuté a kliknite na tlačidlo Ďalej.
 10. V okne Sprievodca novým pripojením dokončil prácu kliknite na tlačidlo Dokončiť.
 11. Zavrite okno Ovládací panel.
Keď teraz spustíte program Microsoft Internet Explorer, klientsky počítač sa pokúsi pripojiť na Internet pomocou zdieľaného pripojenia hostiteľského počítača.

Ak chcete zobraziť video o konfigurovaní klientskeho počítača na používanie zdieľaného pripojenia na Internet, kliknite na tlačidlo Prehrať (
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Tlačidlo Prehrať
) prehrávača Windows Media Player:Poznámka: Ak chcete zobraziť toto video, musíte použiť prehrávač Windows Media Player 7.0 alebo novší.

Ďalšie informácie o možnostiach získania prehrávača Windows Media Player 7.1 nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
299321 Popis a dostupnosť prehrávača Windows Media Player 7.1

Riešenie problémov

Keď zapnete funkciu Zdieľané pripojenie na Internet na hostiteľskom počítači, sieťová karta LAN hostiteľského počítača má automaticky priradenú adresu IP 192.168.0.1. Z tohto dôvodu sa môže vyskytnúť jedna z nasledujúcich situácií:
 • Konflikt adries IP
  Každý počítač v sieti LAN musí mať priradenú jedinečnú adresu IP. Ak používa rovnakú adresu IP viacero počítačov, dôjde ku konfliktu adries IP a jedna zo sieťových kariet sa vypne a zostane vypnutá, kým sa konflikt neodstráni. Ak chcete tento konflikt odstrániť, nakonfigurujte klientsky počítač na automatické získavanie adresy IP alebo mu priraďte jedinečnú adresu IP.
 • Strata sieťového pripojenia
  Ak je pre sieť konfigurovaný iný rozsah adries IP, než je rozsah, ktorý používa zdieľané pripojenie na Internet, dôjde k strate spojenia s hostiteľským počítačom. Ak chcete tento problém odstrániť, nakonfigure klientske počítače na automatické získavanie adries IP, alebo každému počítaču priraďte jedinečnú adresu IP v rozsahu od 192.168.0.2 do 192.168.0.254.


Odkazy

Ďalšie informácie o zdieľanom pripojení na Internet nájdete po kliknutí na nasledujúce čísla článkov databázy Microsoft Knowledge Base:
234815 Popis zdieľaného pripojenia na Internet
308021 Zdroje informácií na riešenie problémov so zdieľaním pripojenia na Internet v systéme Windows XP
308006 Riešenie problémov so zdieľaným pripojením na Internet v systéme Windows XP
310563 Popis zdieľaného pripojenia na Internet v systéme Windows XP
Poznámka: Toto je článok typu FAST PUBLISH, ktorý bol vytvorený priamo v organizácii technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie uvedené v tomto článku sa poskytujú „tak, ako sú“ v reakcii na naliehavé problémy. V dôsledku rýchlosti, akou boli tieto materiály sprístupnené, môžu obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré je potrebné zohľadniť, získate na stránke Podmienky používania.

Vlastnosti

ID článku: 306126 - Posledná kontrola: 26. februára 2014 - Revízia: 1.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Kľúčové slová: 
kbhowto kbenv kbarttypeshowme kberrmsg kbhowtomaster kbtshoot KB306126

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com