วิธีการนำเข้าข้อมูลจาก Microsoft SQL Server ไปยัง Microsoft Excel

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 306125 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

คำแนะนำทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการที่นำเข้าข้อมูลไปยัง Microsoft Excel จากฐานข้อมูล Pubs ฐานข้อมูลตัวอย่างที่มาพร้อมกับ Microsoft SQL Server

วัตถุข้อมูล activex (ADO) ให้การเข้าถึงชนิดของแหล่งข้อมูลใด ๆ รูปแบบวัตถุแฟล็ตกับวัตถุบางอย่างได้ ออปเจ็กต์หลักในรูปแบบวัตถุ ADO ได้แก่:
  Object     Description
  -----------------------------------------------------------------------
  Connection   Refers to the connection to the data source.
  Recordset    Refers to the data extracted.
  Command     Refers to a stored procedure or SQL statements that 
          need to be executed.
				
แม้ว่ามีอยู่หลายวิธีที่จะส่งกลับชุดระเบียนเป็น โดยใช้ ADO บทความนี้ concentrates บนการเชื่อมต่อและวัตถุชุดระเบียน

ความต้องการ

คุณต้องมีเป็นเซิร์ฟเวอร์ภายในเครื่องที่รัน Microsoft SQL Server และประกอบด้วยฐานข้อมูล Pubs

Microsoft แนะนำให้คุณมีความรู้ของข้อความต่อไปนี้:
 • การสร้าง Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์ขั้นตอนในโปรแกรม Office
 • การทำงานกับตัวแปรวัตถุ
 • การทำงานกับวัตถุที่ Excel
 • แนวคิดของระบบการจัดการฐานข้อมูล (RDBMS) เกี่ยว
 • อย่างเป็นระบบภาษาของแบบสอบถาม (SQL) SELECT รายงาน

การอ้างอิงถึงไลบรารีวัตถุของ ADO

 1. เริ่ม Excel เปิดสมุดงานใหม่ และบันทึกเป็น SQLExtract.xls
 2. เริ่มตัวแก้ไข Visual Basic และเลือกโครงการ VBA ของคุณ
 3. ในการเครื่องมือเมนู คลิกอ้างอิง:.
 4. คลิกเพื่อเลือกรุ่นล่าสุดของการการไลบรารีวัตถุ Microsoft ActiveX ข้อมูลกล่องกาเครื่องหมาย

การสร้างการเชื่อมต่อ

 1. แทรกโมดูลใหม่ลงในโครงการ
 2. สร้างกระบวนการย่อยใหม่ที่เรียกว่า DataExtract
 3. พิมพ์ หรือวางรหัสต่อไปนี้:
  ' Create a connection object.
  Dim cnPubs As ADODB.Connection
  Set cnPubs = New ADODB.Connection
  
  ' Provide the connection string.
  Dim strConn As String
  
  'Use the SQL Server OLE DB Provider.
  strConn = "PROVIDER=SQLOLEDB;"
  
  'Connect to the Pubs database on the local server.
  strConn = strConn & "DATA SOURCE=(local);INITIAL CATALOG=pubs;"
  
  'Use an integrated login.
  strConn = strConn & " INTEGRATED SECURITY=sspi;"
  
  'Now open the connection.
  cnPubs.Open strConn
  					

การแยกข้อมูล

พิมพ์ หรือวางโค้ดต่อไปนี้เพื่อแยกระเบียนของคุณ:
' Create a recordset object.
Dim rsPubs As ADODB.Recordset
Set rsPubs = New ADODB.Recordset

With rsPubs
	' Assign the Connection object.
	.ActiveConnection = cnPubs
	' Extract the required records.
	.Open "SELECT * FROM Authors"
	' Copy the records into cell A1 on Sheet1.
	Sheet1.Range("A1").CopyFromRecordset rsPubs
	
	' Tidy up
	.Close
End With

cnPubs.Close
Set rsPubs = Nothing
Set cnPubs = Nothing
				

การตรวจสอบว่า รหัสการทำงาน

 1. เรียกใช้รหัส
 2. สลับไปยัง Excel และดู Sheet1 ในสมุดงานเพื่อดูข้อมูล

การแก้ไขปัญหา

ถ้ารหัสของคุณปรากฏขึ้นเพื่อ ยกเลิก และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดในการทำ เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลของคุณอาจลง คุณสามารถใช้คุณสมบัติ ConnectionTimeout เพื่อควบคุมเวลาใช้ในการส่งกลับข้อผิดพลาดในการทำงาน กำหนดคุณสมบัตินี้เป็นค่ามากกว่าศูนย์ ถ้าคุณตั้งค่าเป็นศูนย์ การเชื่อมต่อจะไม่มีการหมดเวลา ค่าเริ่มต้นคือ 15 วินาที

ข้อมูลอ้างอิง

คุณสามารถค้นหาโค้ดตัวอย่างเพิ่มเติมได้ โดยการค้นหาเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn.microsoft.com/

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 306125 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbmt KB306125 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:306125

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com