หมายเลข และขนาดจำกัดของคุกกี้ใน Internet Explorer

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 306070 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

Microsoft Internet Explorer ที่สอดคล้องกับข้อจำกัดขั้นต่ำที่แนะนำ 2109 ของ RFC ที่ต่อไปนี้:
 • คุกกี้อย่างน้อย 300
 • น้อย 4096 ไบต์ต่อคุกกี้ (ตามขนาดของวัด อักขระที่มีคุกกี้ที่ไม่ใช่นัลในไวยากรณ์ คำอธิบายของส่วนหัวของคุกกี้ของชุด)
 • คุกกี้น้อย 20 ต่อชื่อโฮสต์หรือโดเมนที่ไม่ซ้ำกัน
หมายเหตุ ข้อจำกัดเหล่านี้ต่ำสุดที่แนะนำที่ปรากฏในเว็บไซต์ของ RFC 2109 ส่วน 6.3 "ข้อจำกัดการใช้งาน" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูส่วน "อ้างอิง"

ข้อมูลเพิ่มเติม

แต่ละคุกกี้เริ่มต้น ด้วยค่าของชื่อคู่ คู่นี้ตาม ด้วยศูนย์ หรือ ด้วยการจับคู่ค่าของแอตทริบิวต์เพิ่มเติมที่มีคั่น ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค สำหรับชื่อโดเมนหนึ่ง แต่ละคุกกี้ถูกจำกัด 4096 ไบต์ ผลรวมนี้สามารถมีอยู่เป็นคู่ค่าของชื่อหนึ่งของ 4 กิโลไบต์ (KB) หรือเป็นการ จับคู่ค่าชื่อ 20 4 กิโลที่รวม ถ้าคอมพิวเตอร์ที่มีพื้นที่ว่างเพียงพอในการจัดเก็บคุกกี้ คุกกี้จะถูกยกเลิก ไม่ได้ตัด แอพลิเคชันควรใช้คุกกี้น้อย ที่สุด และ เป็นขนาดเล็กคุกกี้ที่เป็นไปได้ นอกจากนี้ แอพลิเคชันควรจะสามารถจัดการกับการขาดทุนของคุกกี้

ถ้าโปรแกรมประยุกต์เว็บใช้คุกกี้แบบกำหนดเองมากกว่า 19, ASP สถานะการเชื่อมต่ออาจสูญหาย Internet Explorer 4.0 และรุ่นที่ใหม่กว่าให้ผลรวมของคุกกี้ที่ 20 สำหรับแต่ละโดเมน เนื่องจาก ASPSessionID เป็นคุกกี้ ถ้าคุณใช้คุกกี้ 20 หรือกำหนดเองเพิ่มเติม เบราว์เซอร์ถูกบังคับให้ต้องละทิ้งคุกกี้ ASPSessionID และเซสชันการสูญเสีย

เก็บคู่ค่าของชื่อมากกว่า 20 สำหรับโดเมน คุณสามารถสร้างพจนานุกรมคุกกี้ โดยเชื่อมคู่ชื่อ-ค่าต่าง ๆ สำหรับแต่ละคุกกี้จนถึงขีดจำกัดคุกกี้ที่ 4,096 ไบต์ ในปัจจุบัน การค้นคืนค่าเหล่านี้จากสคริปต์ฝั่งไคลเอ็นต์ คุณต้องแบ่งคุกกี้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม Active Server Pagesร้องขอและการตอบสนองวัตถุรวมฟังก์ชันในตัวเพื่อทำงานกับพจนานุกรมคุกกี้เป็นวัตถุในพจนานุกรม ตัวอย่างรหัสต่อไปนี้แสดงการใช้พจนานุกรมคุกกี้ในเพจ ASP:
<%
  Response.Cookies ("MyCookie")("a")="A"
  Response.Cookies ("MyCookie")("b")="B"  
  Response.Cookies ("MyCookie")("c")="C"
  Response.Cookies ("MyCookie")("d")="D"
  Response.Cookies ("MyCookie")("e")="E"
  Response.Cookies ("MyCookie")("f")="F"
  Response.Cookies ("MyCookie")("g")="G"
  Response.Cookies ("MyCookie")("h")="H"
  Response.Cookies ("MyCookie")("i")="I"
  Response.Cookies ("MyCookie")("j")="J"
  Response.Cookies ("MyCookie")("k")="K"
  Response.Cookies ("MyCookie")("l")="L"
  Response.Cookies ("MyCookie")("a1")="A"
  Response.Cookies ("MyCookie")("b1")="B"  
  Response.Cookies ("MyCookie")("c1")="C"
  Response.Cookies ("MyCookie")("d1")="D"
  Response.Cookies ("MyCookie")("e1")="E"
  Response.Cookies ("MyCookie")("f1")="F"
  Response.Cookies ("MyCookie")("g1")="G"
  Response.Cookies ("MyCookie")("h1")="H"
  Response.Cookies ("MyCookie")("i1")="I"
  Response.Cookies ("MyCookie")("j1")="J"
  Response.Cookies ("MyCookie")("k1")="K"
  Response.Cookies ("MyCookie")("l1")="L"
 
  Response.Cookies("MyCookie").Expires = "12/31/2001"


  For Each strKey In Request.Cookies
   Response.Write strKey & " = " & Request.Cookies(strKey) & "<BR><BR>"
   If Request.Cookies(strKey).HasKeys Then
    For Each strSubKey In Request.Cookies(strKey)
     Response.Write "->" & strKey & "(" & strSubKey & ") = " & _
      Request.Cookies(strKey)(strSubKey) & "<BR>"
    Next
   End If
  Next
%>
หมายเหตุ ใน Internet Explorer 5.0 และรุ่นใหม่ กว่า คุณสามารถใช้ลักษณะการทำงานของuserDataยืนยันข้อมูลผ่านเซสชัน ลักษณะการทำงานนี้มีความจุมากขึ้นกว่าคุกกี้

ถ้าคุณใช้คุณสมบัติdocument.cookieเรียกคุกกี้บนฝั่งไคลเอ็นต์ คุณสมบัติdocument.cookieสามารถดึง 4096 ไบต์ ยอดรวมไบต์นี้สามารถเป็นค่าของชื่อหนึ่งคู่ของ 4 กิโล หรืออาจเป็น 20 คู่ค่าของชื่อที่มีขนาดรวมของ 4 KB

ฟังก์ชันdocument.getcookieเรียกเมธอดCDocument::GetCookieในรูปแบบ HTML ของ Microsoft

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
820536Document.Cookie คุณสมบัติส่งกลับสตริงที่ว่างเปล่า

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของ RFC 2109 ดูเว็บไซต์ต่อไปนี้:
บังคับใช้งานวิศวกรรมอินเทอร์เน็ต (IETF)
http://www.ietf.org/rfc/rfc2109.txt

World Wide Web Consortium (W3C)
http://www.w3.org/Protocols/rfc2109/rfc2109
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอลเลกชันของคุกกี้ดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft ผู้พัฒนาเครือข่าย (MSDN):
ขอบ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms525394 (v=vs.90)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการทำงานของuserDataดูเว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms531424.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ ดูไซต์ของเว็บจากศูนย์กลางของคุกกี้ดังต่อไปนี้:
http://www.cookiecentral.com/
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
157906วิธีการรักษาสถานะข้ามหน้ากระดาษด้วย VBScript
175167 วิธีการเก็บสถานะในแอพลิเคชัน Active Server Pages
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บโดยใช้วิธีแก้ปัญหาสำหรับ Microsoft Internet Explorer แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn.microsoft.com/ie/

http://support.microsoft.com/iep
Microsoft ให้ข้อมูลที่ติดต่อของบริษัทอื่นเพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิค ข้อมูลการติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่น

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 306070 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 มิถุนายน 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1
Keywords: 
kbhowto kbmt KB306070 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:306070
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com