ID článku: 305595 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Tento článok je určený pre skúsených používateľov počítača. Ak sa nechcete púšťať do pokročilého riešenia problémov, môžete niekoho požiadať o pomoc alebo kontaktovať technickú podporu. Informácie o kontaktovaní technickej podpory spoločnosti Microsoft nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/
.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

SUHRN

V tomto článku s krokovým postupom sa vysvetľuje vytvorenie spúšťacej diskety pre systém Windows XP na získanie prístupu na jednotku s chybnou zavádzacou sekvenciou v počítači s procesorom Intel.

Inštalačný disk CD-ROM systému Windows XP je zavádzací disk a dá sa použiť na spustenie systému Windows. Pri použití inštalačného disku CD-ROM systému Windows XP na spustenie počítača môžete skúsiť obnoviť softvér systému pomocou konzoly na obnovenie systému Windows. Ďalšie informácie zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
314058 Popis súčasti Konzola na obnovenie v systéme Microsoft Windows XP pre pokročilých používateľov
Poznámka: Postup pre počítače RISC je iný a nie je zdokumentovaný v tomto článku.

Požiadavky

 • Prázdna disketa
 • Disk CD-ROM so systémom Windows XP alebo funkčný počítač so systémom Windows XP

Vytvorenie spúšťacej diskety pre počítač so systémom Windows XP

 1. Naformátujte disketu pomocou pomôcky na formátovanie v systéme Windows XP. Postupujte nasledovne:
  1. Vložte disketu, ktorú chcete použiť, do disketovej jednotky.
  2. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz format a: a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Skopírujte súbory Ntldr a Ntdetect.com z priečinka I386 na inštalačnom disku CD-ROM systému Windows XP, na inštalačnej diskete systému Windows XP alebo v počítači, na ktorom sa používa taká istá verzia systému Windows XP ako na počítači, do ktorého chcete získať prístup pomocou zavádzacej diskety. Postupujte nasledovne:
  1. Vložte inštalačné médium systému Windows XP do jednotky počítača.
  2. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz <PismenoJednotky>:\I386 a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Poznámka:<PismenoJednotky> predstavuje koreňové umiestnenie inštalačného média.
  3. Pravým tlačidlom kliknite na súbor Ntldr a potom kliknite na položku Kopírovať.
  4. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz a: a potom kliknite na tlačidlo OK.
  5. Kliknite na ponuku Úpravy a potom kliknite na položku Prilepiť.
  6. Opakujte kroky 2b až 2e tiež so súborom Ntdetect.com.
 3. Vytvorte súbor Boot.ini, alebo ho skopírujte z počítača so systémom Windows XP a potom ho upravte tak, aby sa zhodoval s počítačom, do ktorého sa snažíte získať prístup. V nasledujúcom príklade sa uvádza vytvorenie súboru Boot.ini pre jednotku IDE (Integrated Device Electronics) s jednou oblasťou, na ktorej je nainštalovaný systém Windows XP v priečinku \Windows:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz notepad a potom kliknite na tlačidlo OK.
  2. Zadajte nasledujúci text:
   [boot loader]
   timeout=30
   Default= multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows
   [operating systems]
   multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows="<OperatingSystem>"
   
   Poznámka: Hodnota dosadená za zástupný reťazec <OperatingSystem> závisí od konfigurácie počítača so systémom Windows XP, do ktorého sa pokúšate získať prístup. Ak sa pokúšate spustiť napríklad počítač so systémom Windows XP Professional, táto hodnota bude nasledovná:
   Microsoft Windows XP Professional
  3. Kliknite na ponuku Súbor a potom kliknite na položku Uložiť ako.
  4. Vyberte položku 3 ? Disketa (A:) v rozbaľovacom zozname Uložiť do, zadajte Boot.ini do textového poľa Názov súboru a potom kliknite na položku Uložiť.
  Poznámka: Ak sa počítač spúšťa z pevného disku SCSI, pravdepodobne bude nutné nahradiť položku multi(0) položkou scsi(0). Ak používate v súbore Boot.ini položku scsi(x), skopírujte správny ovládač zariadenia pre radič SCSI, ktorý sa používa v počítači, do koreňového priečinka zavádzacieho disku a potom premenujte ovládač zariadenia na Ntbootdd.sys. Zmeňte číslo disk(0) tak, aby predstavovalo SCSI-ID jednotky pevného disku, ktorú chcete spustiť. Ak používate položku multi(x) v súbore Boot.ini, nemusíte v ňom kód meniť.
 4. Vložte disketu do disketovej jednotky počítača a reštartujte systém Windows XP.

Vytvorenie spúšťacej diskety bez počítača so systémom Windows XP

 1. Ak chcete prevziať a vytvoriť zavádzacie inštalačné disky systému Windows XP na počítači, na ktorom sa používa systém Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Second Edition (SE) alebo Microsoft Windows Millennium Edition (Me), prečítajte si v databáze Microsoft Knowledge Base článok 310994. Ďalšie informácie zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
  310994 Získanie zavádzacích inštalačných diskov systému Windows XP
 2. Odstráňte všetky súbory z nového vytvoreného inštalačného disku 1.
 3. Skopírujte súbory Ntldr a Ntdetect.com z priečinka I386 na inštalačnom disku CD-ROM systému Windows XP, na inštalačnej diskete systému Windows XP alebo v počítači, na ktorom sa používa taká istá verzia systému Windows XP ako na počítači, do ktorého chcete získať prístup pomocou zavádzacej diskety. Postupujte nasledovne:
  1. Vložte inštalačné médium systému Windows XP do jednotky počítača.
  2. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz <PismenoJednotky>:\I386 a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Poznámka:<PismenoJednotky> predstavuje koreňové umiestnenie inštalačného média.
  3. Pravým tlačidlom kliknite na súbor Ntldr a potom kliknite na položku Kopírovať.
  4. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz a: a potom kliknite na tlačidlo OK.
  5. Kliknite na ponuku Úpravy a potom kliknite na položku Prilepiť.
  6. Opakujte kroky 2b až 2e tiež so súborom Ntdetect.com.
 4. Premenujte súbor Ntldr na súbor Setupldr.bin. Postupujte nasledovne:
  1. Pravým tlačidlom kliknite na súbor Ntldr a potom kliknite na položku Premenovať.
  2. Zadajte príkaz Setupldr.bin a stlačte kláves ENTER.
 5. Vytvorte súbor Boot.ini, alebo ho skopírujte z počítača so systémom Windows XP a potom ho upravte tak, aby sa zhodoval s počítačom, do ktorého sa snažíte získať prístup. V nasledujúcom príklade sa uvádza vytvorenie súboru Boot.ini pre jednotku IDE (Integrated Device Electronics) s jednou oblasťou, na ktorej je systém Windows XP nainštalovaný v priečinku \Windows:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz notepad a potom kliknite na tlačidlo OK.
  2. Zadajte nasledujúci text:
   [boot loader]
   timeout=30
   Default= multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows
   [operating systems]
   multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows="<OperatingSystem>"
   
   Poznámka: Hodnota dosadená za zástupný reťazec <OperatingSystem> závisí od konfigurácie počítača so systémom Windows XP, do ktorého sa pokúšate získať prístup. Ak sa pokúšate spustiť napríklad počítač so systémom Windows XP Professional, táto hodnota bude nasledovná:
   Microsoft Windows XP Professional
  3. Kliknite na ponuku Súbor a potom kliknite na položku Uložiť ako.
  4. Vyberte položku 3 ? Disketa (A:) v rozbaľovacom zozname Uložiť do, zadajte Boot.ini do textového poľa Názov súboru a potom kliknite na položku Uložiť.
  Poznámka: Ak sa počítač spúšťa z pevného disku SCSI, pravdepodobne bude nutné nahradiť položku multi(0) položkou scsi(0). Ak používate v súbore Boot.ini položku scsi(x), skopírujte správny ovládač zariadenia pre radič SCSI, ktorý sa používa v počítači, do koreňového priečinka zavádzacieho disku a potom premenujte ovládač zariadenia na Ntbootdd.sys. Zmeňte číslo disk(0) tak, aby predstavovalo SCSI-ID jednotky pevného disku, ktorú chcete spustiť. Ak používate položku multi(x) v súbore Boot.ini, nemusíte v ňom kód meniť.
 6. Vložte disketu do disketovej jednotky počítača a reštartujte systém Windows XP.

Riešenie problémov

Ak je cesta k systémovým súborom nesprávna alebo obsahuje písmeno jednotky, môže sa zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
Systém Windows sa nemôže spustiť v dôsledku problému s konfiguráciou zavedenia firmvéru ARC:
Nesprávne sa vygeneroval názov ARC pre vrstvu HAL a systémové cesty. Ak potrebujete ďalšie informácie, skontrolujte dokumentáciu systému Windows XP (TM) týkajúcu sa možností konfigurácie ARC a príručky k hardvéru. Zavedenie zlyhá.
Ak bol vybratý nesprávny ovládač SCSI alebo súbor Ntbootdd.sys neexistuje, môže sa zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
Systém Windows XP sa nemôže spustiť v dôsledku problému s konfiguráciou hardvéru disku počítača. Z vybratého zavádzacieho disku sa nedá čítať. Skontrolujte zavádzaciu cestu a hardvér disku. Ak potrebujete ďalšie informácie, skontrolujte dokumentáciu systému Windows XP (TM) týkajúcu sa konfigurácie hardvérového disku a príručky k hardvéru. Zavedenie zlyhá.

Riešenie problémov so spúšťaním pomocou spúšťacej diskety

Na spustenie operačného systému na počítači so systémom Windows XP môžete skúsiť použiť zavádzaciu disketu systému Windows XP. Postupy v tomto článku použite na obídenie nasledujúcich problémov so spúšťaním:
 • Poškodený zavádzací sektor.
 • Poškodený hlavný zavádzací záznam (MBR).
 • Napadnutie vírusom.
 • Chýba súbor Ntldr alebo Ntdetect.com, alebo sú poškodené.
 • Nesprávny ovládač Ntbootdd.sys.
 • Zavedenie z tieňovej kópie poškodenej zrkadlovej kópie. Pamätajte, že v tomto prípade sa môže vyžadovať upravenie súboru Boot.ini.
Zavádzací disk systému Windows XP sa nedá použiť na vyriešenie nasledujúcich problémov:
 • Nesprávne alebo poškodené ovládače zariadení, ktoré sú nainštalované v priečinku System.
 • Problémy so zavedením, ktoré sa môžu vyskytnúť po zobrazení obrazovky (Osloader) spúšťania systému Windows XP.

ODKAZY

Inštalačné médium systému Windows obsahuje súbory, ktoré máte na spustenie systému Windows, a ide o zavádzací disk. Ak problém bráni v spustení systému Windows, môžete na spustenie systému Windows použiť inštalačné médium. Inštalačné médium obsahuje tiež pomôcku Oprava pri spustení systému, ktorú môžete použiť na opravu systému Windows, ak problém bráni v správnom spustení systému Windows. Pomôcka Oprava pri spustení systému dokáže automaticky opraviť mnohé problémy, ktorých vyriešenie si v minulosti vyžadovalo zavádzací disk. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
http://windows.microsoft.com/sk-SK/windows-vista/What-is-a-boot-disk-startup-disk-and-why-would-I-need-one

Vlastnosti

ID článku: 305595 - Posledná kontrola: 21. októbra 2009 - Revízia: 2.2
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Kľúčové slová: 
kbresolve kbacwsurvey kbenv kbhowtomaster KB305595

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com