Straipsnio ID: 305595 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
?is straipsnis skirtas patyrusiems kompiuterio vartotojams. Jei jums nesiseka naudotis trik?i? ?alinimo patarimais patyrusiems vartotojams, kreipkit?s ? k? nors pagalbos arba susisiekite su palaikymo tarnyba. I?samios informacijos apie tai, kaip susisiekti su ?Microsoft? pagalbos centru, rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/contactus/
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?iame straipsnyje nuosekliai apra?oma, kaip sukurti ?Windows XP? skirt? ?krovos diskel?, kad b?t? galima pasiekti kompiuteryje su ?Intel? procesoriumi esant? disk?, kurio ?krovos seka klaidinga.

?Windows XP? ?diegimo kompaktinis diskas yra ?krovos diskas, kuriuo galima paleisti ?Windows?. I? ?Windows XP? ?diegimo kompaktinio disko bandant paleisti kompiuter? galima naudoti ?Windows? atk?rimo konsol?, kuri pad?s atkurti sistemos programin? ?rang?. Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
314058 ?Windows XP? atk?rimo konsol?s apra?as (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Pastaba Kompiuteriuose, kuriuose yra RISC, proced?ra skiriasi ir ?iame straipsnyje neapra?yta.

Reikalavimai

 • Tu??ias diskelis
 • ?Windows XP? kompaktinis diskas arba veikiantis kompiuteris, kuriame ?diegta ?Windows XP? sistema

?krovos diskelio k?rimas kompiuteryje, kuriame ?diegta ?Windows XP? sistema

 1. Diskelio formatavimas naudojant ?Windows XP? formatavimo priemon?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. ? diskelio ?rengin? ?d?kite diskel?, kur? norite naudoti.
  2. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?veskite format a: ir spustel?kite Gerai.
 2. Nukopijuokite ?Ntldr? ir ?Ntdetect.com? failus i? aplanko I386, esan?io ?Windows XP? diegimo kompaktiniame diske, ?Windows XP? s?rankos diskelyje arba kompiuteryje, kuriame veikia ta pati ?Windows XP? versija, kaip ir kompiuteryje, kur? norite paleisti naudodami ?krovos disk?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. ?d?kite ?Windows XP? diegimo laikmen? ? kompiuterio kompaktini? disk? ?rengin?.
  2. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?veskite <DriveLetter>:\I386, tada spustel?kite Gerai.

   Pastaba<DriveLetter> rei?kia ?aknin? diegimo laikmenos viet?.
  3. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite fail? Ntldr, tada spustel?kite Kopijuoti.
  4. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?veskite a: ir spustel?kite Gerai.
  5. Spustel?kite meniu Redaguoti, tada spustel?kite ?klijuoti.
  6. Pakartokite veiksmus ?2b? ? ?2e? su ?Ntdetect.com? failu.
 3. Sukurkite fail? ?Boot.ini? arba nukopijuokite i? kompiuterio, kuriame ?diegta ?Windows XP?, tada pakeiskite j?, kad atitikt? kompiuter?, kur? bandote pasiekti. Pateikiame pavyzd?, kaip sukurti ?Boot.ini? fail? vieno skaidinio integruoto ?renginio elektronikos (Integrated Device Electronics (IDE)) ?renginiui, kurio aplanke ?\Windows? yra ?diegta ?Windows XP? sistema:
  1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite notepad ir spustel?kite Gerai.
  2. ?veskite tok? tekst?:
   [boot loader]
   timeout=30
   Default= multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows
   [operating systems]
   multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows="<OperatingSystem>"
   
   Pastaba Vietos rezervavimo<OperatingSystem> nurodoma reik?m? priklauso nuo ?Windows XP? kompiuterio, prie kurio bandote nustatyti prieig?, konfig?racijos. Pavyzd?iui, jei bandote paleisti ?Windows XP Professional? sistemos kompiuter?, ?i reik?m? yra tokia:
   Microsoft Windows XP Professional
  3. Spustel?kite Failas, tada spustel?kite ?ra?yti kaip.
  4. Pasirinkite 3 ½ Floppy (A:) i?ple?iamajame s?ra?e ?ra?yti ?, ?veskite Boot.ini teksto laukelyje Failo pavadinimas ir spustel?kite ?ra?yti.
  Pastaba Jei j?s? kompiuteris paleid?iamas i? SCSI stand?iojo disko, ?ra?? multi(0) jums gali tekti pakeisti ?ra?u scsi(0). Jei Boot.ini faile naudojate scsi(x), nukopijuokite tinkam? kompiuteryje naudojamo SCSI valdiklio ?renginio tvarkykl? ? ?krovos disko ?aknin? katalog?, tada pervadinkite j? ?Ntbootdd.sys?. Pakeiskite disko(0) numer?, kad jis atitikt? norimo paleisti stand?iojo disko ?SCSI-ID?. Jei ?Boot.ini? faile naudojate multi(x), jums neb?tina ?Boot.ini? faile keisti kodo.
 4. ?d?kite diskel? ? kompiuterio diskelio ?rengin? ir paleiskite ?Windows XP? i? naujo.

?krovos diskelio k?rimas be kompiuterio, kuriame ?diegta ?Windows XP? sistema

 1. Jei norite atsisi?sti ir sukurti ?Windows XP? diegimo ?krovos diskus naudodami kompiuter?, kuriame ?diegta ?Microsoft Windows 95?, ?Microsoft Windows 98?, ?Microsoft Windows 98? antrasis leidimas (SE) arba ?Microsoft Windows Millennium Edition? (Me), vadovaukit?s ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsniu 310994: Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  310994 Kaip gauti Windows XP s?rankos ?krovos diskus (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
 2. Panaikinkite visus failus i? naujai sukurto 1 s?rankos disko.
 3. Nukopijuokite failus ?Ntldr? ir ?Ntdetect.com? i? aplanko I386, esan?io ?Windows XP? diegimo kompaktiniame diske, ?Windows XP? s?rankos diskelyje arba kompiuteryje, kuriame veikia ta pati ?Windows XP? versija, kaip ir kompiuteryje, kur? norite paleisti naudodami ?krovos disk?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. ?d?kite ?Windows XP? diegimo laikmen? ? kompiuterio kompaktini? disk? ?rengin?.
  2. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?veskite <DriveLetter>:\I386, tada spustel?kite Gerai.

   Pastaba<DriveLetter> rei?kia ?aknin? diegimo laikmenos viet?.
  3. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite fail? Ntldr, tada spustel?kite Kopijuoti.
  4. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?veskite a: ir spustel?kite Gerai.
  5. Spustel?kite meniu Redaguoti, tada spustel?kite ?klijuoti.
  6. Pakartokite veiksmus ?2b? ? ?2e? su ?Ntdetect.com? failu.
 4. Pervardykite Ntldr fail? ? Setupldr.bin. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite fail? Ntldr, tada spustel?kite Pervardinti.
  2. ?ra?ykite Setupldr.bin ir paspauskite ENTER.
 5. Sukurkite fail? ?Boot.ini? (arba nukopijuokite i? kompiuterio, kuriame ?diegta ?Windows XP?), tada pakeiskite j?, kad atitikt? kompiuter?, kur? j?s bandote paleisti. Pateikiame pavyzd?, kaip sukurti ?Boot.ini? fail? vieno skaidinio integruoto ?renginio elektronikos (Integrated Device Electronics (IDE)) ?renginiui, kurio aplanke ?\Windows? yra ?diegta ?Windows XP? sistema:
  1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite notepad ir spustel?kite Gerai.
  2. ?veskite tok? tekst?:
   [boot loader]
   timeout=30
   Default= multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows
   [operating systems]
   multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows="<OperatingSystem>"
   
   Pastaba Vietos rezervavimo<OperatingSystem> nurodoma reik?m? priklauso nuo ?Windows XP? kompiuterio, prie kurio bandote nustatyti prieig?, konfig?racijos. Pavyzd?iui, jei bandote paleisti ?Windows XP Professional? sistemos kompiuter?, ?i reik?m? yra tokia:
   ?Microsoft Windows XP Professional?
  3. Spustel?kite Failas, tada spustel?kite ?ra?yti kaip.
  4. Pasirinkite 3 ½ Floppy (A:) i?ple?iamajame s?ra?e ?ra?yti ?, ?veskite Boot.ini teksto laukelyje Failo pavadinimas ir spustel?kite ?ra?yti.
  Pastaba Jei j?s? kompiuteris paleid?iamas i? SCSI stand?iojo disko, ?ra?? multi(0) jums gali tekti pakeisti ?ra?u scsi(0). Jei Boot.ini faile naudojate scsi(x), nukopijuokite tinkam? kompiuteryje naudojamo SCSI valdiklio ?renginio tvarkykl? ? ?krovos disko ?aknin? katalog?, tada pervadinkite j? ?Ntbootdd.sys?. Pakeiskite disko(0) numer?, kad jis atitikt? norimo paleisti stand?iojo disko ?SCSI-ID?. Jei ?Boot.ini? faile naudojate multi(x), jums neb?tina ?Boot.ini? faile keisti kodo.
 6. ?d?kite diskel? ? kompiuterio diskelio ?rengin? ir paleiskite ?Windows XP? i? naujo.

Trik?i? diagnostika

Jei mar?rutas, nurodantis sistemos failus, neteisingas arba jame yra ?renginio raid?, galite gauti tok? prane?im?:
?Windows XP? negalima paleisti d?l ARC programin?s-aparatin?s ?rangos ?krovos konfig?racijos problemos:
Netinkamai sugeneruotas HAL ir sistemos mar?rut? ARC pavadinimas. Apie ARC konfig?racijos pasirinktis skaitykite ?Windows XP? (TM) dokumentacijoje, daugiau informacijos apie tai ie?kokite ?renginio ?inynuose. ?krova nepavyko.
Pasirink? netinkam? SCSI tvarkykl? arba, jei n?ra Ntbootdd.sys failo, galite gauti tok? klaidos prane?im?:
?Windows XP? negalima paleisti d?l kompiuterio disko ?renginio konfig?racijos problemos. Nepavyksta skaityti i? pasirinkto ?krovos disko. Patikrinkite ?krovos mar?rut? ir disko ?rengin?. Apie ?renginio disko konfig?racij? ir j?s? ?renginio disko konfig?racij? skaitykite ?Windows XP? (TM) dokumentacijoje, daugiau informacijos ie?kokite ?renginio ?inynuose. ?krova nepavyko.

?krovos problem? sprendimas naudojant ?krovos diskel?

Galite naudoti ?Windows XP? ?krovos disk? nor?dami kompiuteryje, kuriame ?diegta ?Windows XP?, paleisti operacin? sistem?. Naudokite ?iame straipsnyje apra?ytas proced?ras, spr?sdami tokias ?krovos problemas:
 • Sugadintas ?krovos sektorius.
 • Sugadintas pagrindinis sistemos ?krovos ?ra?as (MBR).
 • U?kr?timai virusais.
 • Tr?kstami arba pa?eisti Ntldr arba Ntdetect.com failai.
 • Netinkama Ntbootdd.sys tvarkykl?.
 • ?krauti i? sugadintos veidrodin?s kopijos ?e??lin?s kopijos. Atkreipkite d?mes?, kad tam jums gali reik?ti modifikuoti Boot.ini fail?.
Negalite naudoti ?Windows XP? ?krovos disko ?ioms problemoms spr?sti:
 • Netinkamos ar sugadintos ?renginio tvarkykl?s, kurios ?diegtos aplanke System.
 • ?krovos problemos, atsirandan?ios po to, kai pamatote ?Windows XP? s?rankos (operacin?s sistemos ?krovos) ekran?.

NUORODOS

?Windows? diegimo laikmenoje yra fail?, kurie b?tini ?Windows? paleisti. Pati diegimo laikmena ir yra ?krovos diskas. Jei d?l kokios nors problemos ?Windows? sistema nepasileid?ia, galite paleisti ?Windows? naudodami sistemos diegimo laikmen?. Taip pat diegimo laikmenoje yra paleisties atk?rimo (Startup Repair) priemon?, kuri? galite naudoti ?Windows? taisyti, jei kokia nors sistemos problema neleid?ia tinkamai paleisti ?Windows?. Paleisties atk?rimo priemon? gali automati?kai i?spr?sti daugyb? problem?, kurioms pataisyti anks?iau reik?davo naudoti ?krovos disk?. I?samesn?s informacijos ie?kokite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/lt-lt/Help/2ca4f65f-a63d-4a73-9d35-15b32d6cdc321063.mspx

Savyb?s

Straipsnio ID: 305595 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. gruod?io 20 d. - Per?i?ra: 2.1
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbhowtomaster kbenv kbacwsurvey kbresolve KB305595

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com