Kaip konfig?ruoti TCP/IP naudoti DNS Windows XP

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 305553 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?oma, kaip konfig?ruoti Windows XP TCP/IP naudoti domen? vard? paslaugos (DNS).

Kaip konfig?ruoti TCP/IP

Kad sukofig?ruotum?te TCP/IP protokol?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Valdymo skydas, spustel?kite Tinklo ir interneto ry?iai, tada spustel?kite Tinklo ry?iai.
 2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite tinklo ry??, kur? norite konfig?ruoti, ir spustel?kite Ypatyb?s.
 3. D?l to Bendrosios TAB (for local area connection), arba Darbas tinkle lapeliai (u? visus kitus ry?ius), spustel?kite Interneto protokolas (TCP/IP), tada spustel?kite Ypatyb?s.
 4. Jei norite gauti DNS serveri? adresus i? DHCP serverio, spustel?kite Gauti DNS serverio adres? automati?kai.
 5. Jei norite rankiniu b?du konfig?ruoti DNS serveri? adresus, spustel?kite Naudoti ?iuos DNS serverio adresus, tada ?veskite pageidaujam? DNS serveris ir alternatyvus DNS serveri? IP adresus ? ? Pageidaujamas DNS serverio ir Alternatyvus DNS serveris d???s.

Kaip sukonfig?ruoti I?pl?stin? DNS ypatyb?s

Nor?dami konfig?ruoti I?pl?stin? DNS ypatybes, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite I?samiauir spustel?kite skirtuk? DNS .
 2. Konfig?ruoti DNS ypatybes i? j? apra?yti tolesniuose skirsniuose nurodytus veiksmus:

Kaip konfig?ruoti papildomus DNS serverio IP adres?

Jei norite konfig?ruoti papildomus DNS serverio IP adres?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Pagal DNS serverio adresus, spustel?kite Prid?ti naudojimo tvarka.
 2. ? ? TCP/IP DNS serverio ?veskite IP adres?, DNS server?, ir tada spustel?kite Prid?ti.

Kaip pakeisti rezoliucija elges? Beribio DNS vard?

Nor?dami pakeisti rezoliucija elges? Beribio DNS vard?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Nor?dami i?spr?sti Beribio pavadinimo pridedant pirminis DNS pl?tinys ir kiekvieno ry?io DNS pl?tinys, spustel?kite Prid?ti pradini? ir ry?io konkre?i? DNS pl?tiniai. Nor?dami tai padaryti, turi b?ti sukonfig?ruotas kiekvieno prisijungimo. Jei norite ie?koti t?v? priesag?, pirminis DNS pl?tinys iki antrojo lygio domeno, spustel?kite pasirinkti, Prid?ti t?v? priesag?, pirminis DNS pl?tinys ?ym?s langel?.
 2. Nor?dami i?spr?sti Beribio pavadinimo pridedant priesag? nuo sukonfig?ruotas priesag? s?ra??, spustel?kite Prid?ti ?iuos DNS pl?tiniai (pagal u?sakym?), tada spustel?kite Prid?ti prid?ti priesag? s?ra??.
 3. Nor?dami konfig?ruoti specifinis ry?io DNS pl?tinys, ?veskite DNS pl?tinys ? ? ?io ry?io DNS pl?tinys langel?.

Kaip pakeisti DNS dinaminio naujinimo veikimas

Modifikuoti DNS dinaminio naujinimo veikimas, naudoti bet kur? i? ?i? metod?:
 • Naudoti Dinaminis DNS naujinimas u?siregistruoti IP adresus ?io ry?io ir kompiuterio pagrindinis domeno pavadinim?, pasirinkite ? ?io ry?io adresus registruoti DNS ?ym?s langel?. Pagal numatytuosius nustatymus ?is ?ym?s langelis nepa?ym?tas. Kompiuterio pirminis domeno vardas yra pirminis DNS pl?tinys prid?tas prie kompiuterio vardo. Nor?dami per?i?r?ti ?? domeno vard? ir DNS pl?tinys kartu kaip vis? kompiuterio vard?, spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Valdymo skydas, spustel?kite Efektyvumas ir prie?i?ra, spustel?kite Sistemos, tada spustel?kite, Kompiuterio vardas TAB.
 • Naudoti Dinaminis DNS naujinimas u?siregistruoti IP adresus ir specifinis ry?io domeno pavadinimas, ?? ry??, pasirinkite ? DNS registracijai naudoti ?io ry?io DNS pl?tinys ?ym?s langel?. Pagal numatytuosius nustatymus ?is ?ym?s langelis nepa?ym?tas. Specifinis ry?io domeno pavadinimas, tai yra DNS pl?tinys ?io ry?io prid?tas prie kompiuterio vardo.

Trik?i? ?alinimas

Nor?dami i?jungti Dinaminis DNS naujinimas visus pavadinimus kompiuteryje, ai?ku, ?io ry?io adresus registruoti DNS ir DNS registracijai naudoti ?io ry?io DNS pl?tinys ?ym?s langelius, DNS skirtukas visi sujungimai Tinklo ry?iai.

Pastaba J?s turite b?ti ??j? administratoriaus teis?mis arba kaip administratori? grup?s ?i? proced?r?. Jei j?s? kompiuteris yra prijungtas prie tinklo, tinklo strategijos parametrai gali bþti nebeçmanoma galite naudoti ?i? proced?r?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 305553 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 20 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbenv kbnetwork kbhowtomaster kbmt KB305553 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 305553

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com