JAK: Konfigurowanie połączenia z Internetem w systemie Windows XP Professional

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 305549 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL305549
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule krok po kroku opisano konfigurowanie połączenia z Internetem w systemie Windows XP Professional. Do ustanawiania łączności między komputerem a Internetem, siecią lub innym komputerem, służy narzędzie Połączenia sieciowe w Panelu sterowania.

Tworzenie nowego połączenia telefonicznego

 1. Aby uruchomić narzędzie Połączenia sieciowe, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij dwukrotnie ikonę Połączenia sieciowe, a następnie kliknij łącze Utwórz nowe połączenie w lewym okienku.
 2. Kliknij opcję Konfiguruj moje połączenie ręcznie, kliknij przycisk Dalej, kliknij opcję Połącz używając modemu telefonicznego, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Wpisz opisową nazwę usługodawcy internetowego (ISP), który ma być używany w tym połączeniu, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Wpisz numer telefonu dostarczony przez usługodawcę internetowego. Być może konieczne będzie uzyskanie od usługodawcy internetowego informacji na temat opłat za połączenia strefowe i uzyskiwanie dostępu. Kliknij przycisk Dalej.
 5. Zdecyduj, czy chcesz udostępnić to połączenie wszystkim użytkownikom tego komputera (Do użytku dla wszystkich) czy ma być ono tylko na użytek własny (Tylko do mojego użytku).
 6. Na kolejnym ekranie wpisz informacje dotyczące logowania, które zostały dostarczone przez usługodawcę internetowego w celu zapewnienia dostępu do oferowanej przez niego usługi.
 7. Kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć instalację.

Modyfikowanie istniejącego połączenia telefonicznego

Do pomyślnego połączenia z Internetem konieczne może okazać się zmodyfikowanie pewnych parametrów połączenia telefonicznego. Aby wprowadzić zmiany, należy zapoznać się z następującymi informacjami:
 • Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij dwukrotnie ikonę Połączenia sieciowe, kliknij połączenie, które chcesz zmodyfikować, a następnie kliknij przycisk Zmień ustawienia tego połączenia.
 • Na karcie Ogólne kliknij przycisk Alternatywne, aby wprowadzić dodatkowe numery telefonów na wypadek sygnału zajętości lub rozłączenia z pierwszym numerem.
 • Na karcie Sieć upewnij się, że wybrano poprawny typ wywoływanego serwera telefonicznego.
 • Na karcie Zaawansowane można włączyć ochronę połączenia internetowego za pomocą zapory, aby uniemożliwić uzyskiwanie dostępu do komputera z Internetu.

Właściwości

Numer ID artykułu: 305549 - Ostatnia weryfikacja: 27 czerwca 2003 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster kbtool KB305549

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com