การสนับสนุนสำหรับการเริ่มระบบจากการจัดเก็บพื้นที่เครือข่าย (SAN)

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 305547 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายการสนับสนุนของมีการเริ่มระบบเซิร์ฟเวอร์ Windows จากการจัดเก็บพื้นที่เครือข่าย (SAN)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft สนับสนุนการเริ่มระบบจากการจัดเก็บพื้นที่เครือข่าย (SAN) ถ้าผู้จัดจำหน่าย SAN แพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์เฉพาะการเริ่มระบบ Windows เซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุน ต้องกำหนดค่าตามคำแนะนำของผู้จัดจำหน่าย SAN และผู้จัดจำหน่าย SAN การ SAN และโฮสต์บัสการ์ด (HBA)จำเป็นทำหน้าที่เป็นจุดหลักของผู้ติดต่อสำหรับการตัดสินค้าจากคลังที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มระบบ ข้อกำหนดนี้มีอยู่เนื่องจากการเริ่มระบบจาก SAN มีความซับซ้อนมาก และผู้จัดจำหน่ายที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการกำหนดค่าเฉพาะได้เนื่องจากผู้จัดจำหน่าย SAN แสดงการเริ่มระบบ SAN ในงบการสนับสนุน มีความสำคัญโปรดทราบว่า ข้อมูลที่รวมอยู่ในบทความนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อให้รายการ all-inclusive ที่มีอยู่ของสินค้าที่ไม่จำเป็นต้องใช้เพื่อเริ่มระบบ SAN ใน SAN ต้องให้ผู้จัดจำหน่ายตามขั้นตอนที่ระบุ ไดรเวอร์ การตรวจทานเฟิร์มแวร์ และทรัพยากรเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบฮาร์ดแวร์ของตน (ระบบการจัดเก็บ สวิตช์ การ์ดเชื่อม ต่อของบัสโฮสต์ และอื่น ๆ) การทำงานอย่างถูกต้องร่วมกัน

configuration

ต้องมีความสำคัญปัญหาต่อไปนี้เพื่อให้คอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องสามารถเรียบร้อยแล้วบูตจาก SAN เป็น:
 • เมื่อต้องการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องจาก SAN แบบ SAN จะต้องสามารถตั้งค่าในสภาพแวดล้อมแบบ switched หรือจะต้องตรงแนบจากโฮสต์แต่ละหนึ่งพอร์ต Fibre ช่องเก็บย่อยของระบบ ไม่สนับสนุนการใช้ช่อง Fiber - Arbitrated วนรอบ (FC AL) เมื่อเริ่มระบบเซิร์ฟเวอร์ multipe จาก SAN ได้เนื่องจากไม่อนุญาตการโฮสต์ที่แนบกับ SAN เพื่อ segregated อย่างถูกต้องจากกัน สภาพแวดล้อมแบบ switched ทำให้โฮสต์จะแยกจากกัน เริ่มระบบไปยัง SAN กับโทโพโลยีของการวนรอบ Fiber Channel-Arbitrated เท่านั้นสนับสนุนเมื่อเซิร์ฟเวอร์เดียวจาก SAN ในการเริ่มระบบ

 • โฮสต์ต้องมีการเข้าถึงดิสก์ที่มีการเริ่มระบบจากแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล โฮสต์ไม่อื่น ๆ บน SAN ควรจะสามารถตรวจจับ หรือสามารถเข้าถึงดิสก์แบบลอจิคัลเดียวกัน ซึ่งสามารถเป็นได้ โดยใช้ชนิดของการจัดการหมายเลขหน่วยแบบลอจิคัล (LUN) เช่น LUN masking, zoning หรือชุดข้อมูลบางอย่างของวิธีการเหล่านี้ การจัดการ lun ถูกกำหนดค่าโดยปกติ เมื่อการของสวิตช์ ระบบย่อยการเก็บข้อมูล และ/หรือระดับของตัวปรับต่อบัสโฮสต์ (HBA) และไม่ได้อยู่ ใน Windows windows ให้มีความสามารถสำหรับการแมป LUNs

 • ซอฟต์แวร์ multi-path และ HBAs หลายปรับปรุงโอกาสคุณกู้คืนจากความล้มเหลวของเส้นทาง วัตถุประสงค์ของการมีหลาย HBAs ในโฮสต์เดียวจะมีการสำรองและอัตราความเร็วที่เพิ่มขึ้น (อาจ) อย่างไรก็ตาม ถ้าเกิดความล้มเหลว และเส้นทางไปยัง SAN ขาดหายไป อาจมีระยะเวลาที่ไดรฟ์บน SAN จะไม่สามารถเข้าถึง ความล้มเหลวในเส้นทางนี้อาจทำให้เกิดปัญหากับเซิร์ฟเวอร์ของ Windows ลักษณะการทำงานของซอฟต์แวร์ multi-path จะเป็นอย่างมากระหว่างผู้จัดจำหน่าย ตรวจสอบแค็ตตาล็อกของ Windows (formerly ฮาร์ดแวร์เข้ากันได้รายการหรือรายชื่อ HCL) สำหรับระบบที่เก็บ/โวเพื่อให้แน่ใจว่า ไดรเวอร์ multi-path อยู่ในแคตตาล็อก Windows กับระบบที่เก็บ ถ้าคุณไม่สามารถค้นหาซอฟต์แวร์ multi-path ติดต่อผู้จำหน่าย SAN ของคุณ

  เมื่อต้องการดูแค็ตตาล็อกที่เก็บ/โว โปรดดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx
 • ถ้ามีการโฮสต์ที่แนบเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาของคลัสเตอร์ Windows 2000 คุณต้องใช้ HBA หนึ่งสำหรับกระบวนการเริ่มระบบและ HBA ที่แยกต่างหากสำหรับการเก็บข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน
 • หากโฮสต์ที่แนบเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาของคลัสเตอร์ Windows 2000 และใช้ Microsoft multipath I/O (MPIO) คุณลักษณะ คุณต้อง HBAs ที่สี่

การแก้ไขปัญหา

ส่วนนี้อธิบายถึงปัญหาต่าง ๆ ที่อาจป้องกันไม่ให้ Windows เซิร์ฟเวอร์จากเรียบร้อยแล้วเริ่มระบบจาก SAN เป็น:
 • ปัญหาทั่วไปมากเมื่อคุณกำหนดค่า SAN อยู่ที่เป็นไปได้หลายโฮสต์อาจมีการเข้าถึงดิสก์แบบลอจิคัลเดียวกัน ซึ่งมักจะเกิดได้เนื่องจากไม่มีการจ้างงานการจัดการการ LUN ที่เหมาะสม ลักษณะการทำงานเริ่มต้นของ Windows ที่มีการ แนบ และการกำหนดใช้หน่วยทุกแบบลอจิคัลที่ตรวจพบเมื่อโหลดไดรเวอร์ HBA หากโฮสต์หลายกำหนดใช้ดิสก์เดียวกัน ความเสียหายของระบบแฟ้มสามารถเกิดขึ้น จะเป็นการกำหนดค่า SAN เพื่อ insure โฮสต์เดียวเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงดิสก์แบบลอจิคัลได้เฉพาะในเวลาเดียวกัน อาการของโฮสต์หลายการเข้าถึงดิสก์แบบลอจิคัลที่เหมือนกันคือ:
  disk Management แสดงดิสก์แบบลอจิคัลเดียวกันในหลาย hosts.Plug และแจ้งเตือนการเล่นที่มีพบฮาร์ดแวร์ใหม่อาจเกิดขึ้นในหลายโฮสต์เมื่อคุณเพิ่ม หรือการตั้งค่าคอนฟิกแบบใหม่แบบลอจิคัล disk.When คุณพยายามเข้าถึงดิสก์แบบลอจิคัลได้ โดยใช้ My Computer หรือ Windows Explorer คุณอาจได้รับการเข้ากับ "ถึงถูกปฏิเสธ", "อุปกรณ์ไม่พร้อม", หรือข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกันที่อาจบ่งชี้ว่า โฮสต์อื่นสามารถเข้าถึงดิสก์แบบลอจิคัลเดียว กัน
 • Your computer stops responding (hangs) or has slow response times. This can indicate that there is a high latency to the pagefile, and this may be accompanied by events in the System Log such as:
  Event ID: 51
  ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
  Event Source: Disk
  Description: An error was detected on device \Device\Harddisk0\DR0 during a paging operation.

  รหัสเหตุการณ์: 11
  Source: %HBA_DRIVER_NAME%
  Description: The driver detected a controller error on Device\ScsiPort0.

  รหัสเหตุการณ์: 9
  Source: %HBA_DRIVER_NAME%
  Description: The device, \Device\ScsiPort0, did not respond within the timeout period.
  If the preceding error messages are in the System Log, it indicates that Windows was trying to access a disk and there was a problem. If the disk that is referenced is on the SAN, it could indicate a latency issue. If an Event ID 51 is shown, this indicates that Memory Manager was attempting to copy data to or from memory and had a problem. Another indicator of pagefile latency issues is if the Windows server has a system failure, and either of the following error messages are displayed on a blue screen:
  0x00000050 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA

  หรือ

  0x0000000A IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
  A possible resolution is to place the pagefile on the host's local hard disk. Windows needs reliable access to the pagefile as data is paged in or out of memory. Having the pagefile local to the host guarantees that access is not influenced by other devices and hosts on the SAN.

  หมายเหตุ:If the pagefile is not on the same partition as the boot partition (typically c:\Windows or c:\WINNT), the creation of a Memory.dmp file will not occur. A Memory.dmp file is used for troubleshooting a Windows computer that has a STOP error. For information about how to configure your computer for a crashdump, see Windows Help.
There are several ways to resolve the preceding problems. The first method is to try and correlate the time with any events that are occurring on the SAN. For example, it HostA was doing a large copy operation and HostB reports the Error 9s, it may imply that proper LUN management is not in place. Another example is if HostB produces errors whenever HostA is rebooted. This may indicate that FC-AL is being used and HostB is being affected by a Loop Initialization Primitive (LIP) sequences from HostA. These can often be corrected by re-configuring the SAN, and this requires the assistance of the hardware vendor. Any type of latency issues might be resolved by placing pagefile on the Windows server's local hard disk, but again, this disables the creation of a memory dump. A key point to understand is that the hardware vendor of the SAN will have the most information about the proper configuration, and must be the first point of contact for all configuration questions and concerns.

For more information about Windows server clusters in a SAN environment, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
280743Windows clustering and geographically separate sites
301647Cluster Service improvements for storage area networks

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 305547 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbenv kbinfo kbnetwork kbmt KB305547 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:305547

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com