ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "16-bit MS-DOS Subsystem" เมื่อใช้โปรแกรมสำหรับ MS-DOS หรือโปรแกรม 16 บิตสำหรับ Windows ใน Windows Server 2003 หรือ Windows 2000 Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 305521 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Windows XP โปรดดูที่324767.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ถ้าคุณพยายามที่จะทำงานกับโปรแกรม-DOS ลแบบ หรือแบบ 16 บิตที่ใช้ Windows สั่งบนการ Microsoft Windows Server 2003 ใช้ หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 2000 Server คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
16-bit MS-DOS Subsystem
เส้นทางไปยังโปรแกรมที่คุณกำลังพยายามเริ่มการทำงาน หรือติดตั้ง
C:\Winnt\System32\config.nt The system file is not suitable for running MS-DOS and Microsoft Windows applications. Choose 'Close' to terminate the application.
16-bit MS-DOS Subsystem
เส้นทางไปยังโปรแกรมที่คุณพยายามเรียกใช้
config.nt The system file is not suitable for running MS-DOS and Microsoft Windows applications. Choose 'Close' to terminate the application.
16-bit MS-DOS Subsystem
เส้นทางไปยังโปรแกรมที่คุณพยายามเรียกใช้
C:\WINNT\system32\autoexec.nt แฟ้มระบบไม่เหมาะสมสำหรับการเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ MS-DOS และ Microsoft Windows Choose 'Close' to terminate the application.
คุณอาจได้รับพร้อมท์ เพื่อออกจากโปรแกรม หรือละเว้นข้อผิดพลาด แต่โปรแกรมจบการทำงานหลังจากตัวเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้หากหนึ่งแฟ้มต่อไปนี้หาย เสีย หรือไม่อยู่ในโฟลเดอร์ %systemroot%\System32:
 • Autoexec.nt
 • Command.com
 • Config.nt

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. แทรกยังซีดี Windows Server 2003 หรือ Windows 2000 แผ่นซีดี Server ลงในไดรฟ์ซีดี
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 3. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง:
  ขยาย D:\i386\config.nt_ %systemroot%\system32\config.nt

  ขยาย D:\i386\autoexec.nt_ %systemroot%\system32\autoexec.nt

  ขยาย D:\i386\command.co_ %systemroot%\system32\command.com

  exit
  หมายเหตุ:คำอธิบายของกระบวนการนี้สันนิษฐานว่า อักษรชื่อไดรฟ์ซีดีของคุณ D. หากอักษรระบุไดรฟ์ซีดีของคุณไม่ใช่ D แทนที่อักษรชื่อไดรฟ์ที่ถูกต้อง
 4. เริ่มต้นหรือติดตั้งโปรแกรม หากปัญหาหมดไป คุณไม่ต้องดำเนินการในขั้นตอนถัดจากนี้ หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดข้ามไปสู่ขั้นตอนถัดไป
 5. เริ่มการทำงาน Notepad และพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้

  หมายเหตุ:แฟ้ม Command.com จะไม่ถูกแก้ไขหรือสร้างขึ้นใหม่ในขั้นตอนต่อไปนี้ เนื่องจากความตัว ซึ่งคุณอาจขยายแฟ้มจากซีดีรอมของคุณ ดูขั้นตอนที่ 16 สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้

  dos=high, umb
  device=%SYSTEMROOT%\system32\himem.sys
  files=40
 6. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึกเป็น.
 7. ในการชื่อแฟ้มกล่อง ชนิดConfig.ntแล้ว คลิกบันทึก. ปิดไฟล์ Config.nt
 8. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกใหม่.
 9. ในเอกสารใหม่ ให้พิมพ์รายการต่อไปนี้:

  @echo off
    lh %SYSTEMROOT%\system32\mscdexnt.exe
    lh %SYSTEMROOT%\system32\redir
    lh %SYSTEMROOT%\system32\dosx
    SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3
 10. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึกเป็น.
 11. ในการชื่อแฟ้มกล่อง ชนิดAutoexec.ntแล้ว คลิกบันทึก. ปิดไฟล์ Autoexec.nt
 12. เปิด Windows Explorer ค้นหานี้Config.ntแฟ้ม คลิกขวาไฟล์ Config.nt และจากนั้น คลิกCopy.
 13. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ %systemroot%\System32 และจากนั้น คลิกวาง.
 14. ค้นหาไฟล์ Autoexec.nt คลิกขวาAutoexec.ntแฟ้ม แล้วคลิกCopy.
 15. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ %systemroot%\System32 และจากนั้น คลิกวาง.
 16. ขยายไฟล์ Command.com จาก Windows Server 2003 หรือ Windows 2000 Server CD-ROM โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
  2. expand cd-rom:\i386\command.co_ drive_letter:\system_root\system32\command.com 
   
   exit
 17. ตรวจสอบการมีอยู่ของโฟลเดอร์ที่มีแมปที่ TEMP และ TMP ผู้ใช้ตัวแปรสภาพแวดล้อม โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:sysdm.cplในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
  2. ในการคุณสมบัติของระบบกล่องโต้ตอบ คลิกการขั้นสูงแท็บ แล้วคลิกตัวแปรของสภาพแวดล้อม.
  3. ในการตัวแปรของผู้ใช้สำหรับusernameส่วน การค้นหาตำแหน่งของตัวแปร TEMP และ TMP แสดงอยู่ในนั้นตัวแปรคอลัมน์
  4. สำหรับแปร TEMP และ TMP หมายเหตุโฟลเดอร์ที่สอดคล้องกันที่แสดงอยู่ในนั้นค่าคอลัมน์
  5. เปิด Windows Explorer เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:explorerในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
  6. ค้นหาโฟลเดอร์ที่ระบุสำหรับตัวแปร TEMP และ TMP ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โฟลเดอร์นี้มีอยู่

   หมายเหตุ:เมื่อต้องการค้นหาโฟลเดอร์ คุณอาจต้องการเปิดใช้งานคุณลักษณะที่แสดงแฟ้มที่ซ่อนไว้และโฟลเดอร์ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
   1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกโฟลเดอร์แล้ว คลิกการมุมมองแท็บ
   2. ภายใต้ซ่อนแฟ้มและโฟลเดอร์คลิกแสดงแฟ้มที่ซ่อนไว้และโฟลเดอร์แล้ว คลิกตกลง.
 18. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 305521 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kberrmsg kbprb kbmt KB305521 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:305521

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com