Při spuštění aplikace pro systém MS-DOS nebo 16bitový systém Windows v systému Windows Server 2003 nebo Windows 2000 Server se zobrazí chybová zpráva týkající se 16bitového podsystému MS-DOS

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 305521 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows XP naleznete pod číslem324767.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Příznaky

Při pokusu o spuštění příkazu založeného na systému MS-DOS nebo 16bitovém systému Windows v počítači se systémem Microsoft Windows Server 2003 nebo Microsoft Windows 2000 Server můžete obdržet jednu z následujících chybových zpráv:
16bitový podsystém MS-DOS
cesta k aplikaci, kterou chcete spustit nebo nainstalovat
C:\WINNT\system32\config.nt Systémový soubor nelze použít v aplikacích systému MS-DOS a Microsoft Windows. Vybráním příkazu Zavřít ukončíte aplikaci.
16bitový podsystém MS-DOS
cesta k aplikaci, kterou chcete spustit
config.nt Systémový soubor nelze použít v aplikacích systému MS-DOS a Microsoft Windows. Vybráním příkazu Zavřít ukončíte aplikaci.
16bitový podsystém MS-DOS
cesta k aplikaci, kterou chcete spustit
C:\WINNT\system32\autoexec.nt Systémový soubor nelze použít v aplikacích systému MS-DOS a Microsoft Windows. Vybráním příkazu Zavřít ukončíte aplikaci.
Může se zobrazit výzva k ukončení aplikace nebo přeskočení chybové zprávy, avšak obě akce aplikaci ukončí.

Příčina

K tomuto problému může dojít, pokud některý z následujících souborů chybí, je poškozen nebo se nenachází ve složce %kořenová_složka_systému%\System32:
 • Autoexec.nt
 • Command.com
 • Config.nt

Řešení

Při řešení problému postupujte takto:
 1. Vložte disk CD systému Windows Server 2003 nebo Windows 2000 Server do jednotky CD-ROM.
 2. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a potom klepněte na tlačítko OK.
 3. Zadejte následující příkazy a za každým příkazem stiskněte klávesu ENTER:
  expand D:\i386\config.nt_ %systemroot%\system32\config.nt

  expand D:\i386\autoexec.nt_ %systemroot%\system32\autoexec.nt

  expand D:\i386\command.co_ %systemroot%\system32\command.com

  exit
  Poznámka: Popis tohoto postupu předpokládá, že písmeno jednotky CD-ROM je D. Pokud písmeno jednotky CD-ROM není D, nahraďte je správným písmenem jednotky.
 4. Spusťte nebo nainstalujte aplikaci. Pokud došlo k odstranění potíží, zbývající kroky vynechte. Pokud ne, pokračujte dalším krokem.
 5. Spusťte program Poznámkový blok a pak zadejte následující příkazy.

  Poznámka: Soubor Command.com není upraven či vytvořen následujícím procesem. Proto jej bude pravděpodobně nutné rozbalit z disku CD-ROM. Pokyny k této operaci naleznete v kroku 16.

  dos=high, umb
  device=%SYSTEMROOT%\system32\himem.sys
  files=40
 6. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit jako.
 7. Do pole Název souboru zadejte Config.nt a klepněte na tlačítko Uložit. Zavřete soubor Config.nt.
 8. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Nový.
 9. V novém prázdném dokumentu zadejte následující položky.

  @echo off
    lh %SYSTEMROOT%\system32\mscdexnt.exe
    lh %SYSTEMROOT%\system32\redir
    lh %SYSTEMROOT%\system32\dosx
    SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3
 10. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit jako.
 11. Do pole Název souboru zadejte Autoexec.nt a klepněte na tlačítko Uložit. Zavřete soubor Autoexec.nt.
 12. Spusťte Průzkumníka Windows. Vyhledejte soubor Config.nt, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a pak klepněte na příkaz Kopírovat.
 13. Klepněte pravým tlačítkem myši na složku %kořenová_složka_systému%\System32 a pak klepněte na příkaz Vložit.
 14. Vyhledejte soubor Autoexec.nt. Klepněte na soubor Autoexec.nt pravým tlačítkem myši a klepněte na příkaz Kopírovat.
 15. Klepněte pravým tlačítkem myši na složku %kořenová_složka_systému%\System32 a pak klepněte na příkaz Vložit.
 16. Rozbalte soubor Command.com z disku CD-ROM systému Windows Server 2003 nebo Windows 2000 Server. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a potom klepněte na tlačítko OK.
  2. expand jednotka CD-ROM:\i386\command.co_ písmeno_jednotky:\system_root\system32\command.com 
   
   exit
 17. Ověřte existenci složky, ke které jsou mapovány uživatelské proměnné prostředí TEMP a TMP. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Klepněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit, v okně Otevřít zadejte příkaz sysdm.cpl a klepněte na tlačítko OK.
  2. V dialogovém okně Vlastnosti systému klepněte na kartu Upřesnit a pak klepněte na možnost Proměnné prostředí.
  3. V části Uživatelské proměnné pro uživatelské_jméno vyhledejte proměnné TEMP a TMP. Jsou uvedeny ve sloupci Proměnná.
  4. U proměnných TEMP a TMP si poznamenejte odpovídající složku, která je uvedena ve sloupci Hodnota.
  5. Spusťte Průzkumníka Windows. Postup: Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz explorer do pole Otevřít a pak klepněte na tlačítko OK.
  6. Vyhledejte složku určenou pro proměnné TEMP a TMP. Zkontrolujte, zda tato složka existuje.

   Poznámka: Při hledání složky bude možná nutné zapnout funkci zobrazující skryté soubory a složky. Postupujte následujícím způsobem:
   1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti složky a klepněte na kartu Zobrazit.
   2. V části Skryté soubory a složky klepněte na možnost Zobrazovat skryté soubory a složky a pak klepněte na tlačítko OK.
 18. Restartujte počítač.

Vlastnosti

ID článku: 305521 - Poslední aktualizace: 21. prosince 2005 - Revize: 8.3
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Klíčová slova: 
kberrmsg kbprb KB305521

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com