Straipsnio ID: 305478 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?oma, kaip sukurti ir naudoti naujo slapta?od?io suteikimo disk? kompiuteryje, kuris nepriklauso Windows XP domenui. Jei susiduriate su problemomis, j? ?alinimo b?dai pateikiami ?io straipsnio pabaigoje.

??ANGA

?iame straipsnyje apra?oma, kaip sukurti ir naudoti naujo slapta?od?io suteikimo disk? darbo grupei priklausan?iame ar prie tinklo neprijungtame kompiuteryje. Jei pamir?ote savo slapta?od?, galite naudoti naujo slapta?od?io suteikimo disk? nor?dami gauti prieig? prie savo kompiuterio, kuriame veikia Windows XP.

Jei norite gauti papildomos informacijos apie tai, kaip sukurti naujo slapta?od?io suteikimo disk? kompiuteryje, kuris priklauso domenui, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
306214 Kaip sukurti ir naudoti naujo slapta?od?io suteikimo disk? Windows XP domeno kompiuteryje (angl? k.)

Kaip sukurti naujo slapta?od?io suteikimo disk?

Nor?dami sukurti naujo slapta?od?io suteikimo disk? savo vietiniam vartotojo abonementui, naudokite vien? i? toliau nurodyt? b?d?.

Reikalavimai

Naudojant ?iuos b?dus reikia tur?ti vien? tu??i?, suformatuot? diskel?.

Naudokite kompiuterio administratoriaus abonement?

Jei ? kompiuter? ??jote naudodami administratoriaus abonement?, atlikdami toliau nurodytus veiksmus sukurkite naujo slapta?od?io suteikimo disk? vartotojo abonementui.
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Valdymo skydas.
 2. Valdymo skyde spustel?kite Vartotoj? abonementai.
 3. Srityje Vartotoj? abonementai spustel?kite abonement?, su kuriuo norite dirbti.
 4. Srityje Susijusios u?duotys spustel?kite U?drausti pamir?t? slapta?od?, kad b?t? atidarytas pamir?to slapta?od?io vedlys, tada spustel?kite Toliau.
 5. ?d?kite tu??i?, suformatuot? diskel? ? A ?rengin?, tada spustel?kite Toliau.
 6. Lauke Dabartinis vartotojo abonemento slapta?odis ?ra?ykite slapta?od? to vartotojo abonemento, kur? pasirinkote atlikdami 3 veiksm?, tada spustel?kiteToliau.

  PASTABA: jei vartotojo abonementas neturi slapta?od?io, lauke Dabartinis vartotojo abonemento slapta?odis slapta?od?io nera?ykite.

  Pamir?to slapta?od?io vedlys sukuria disk?.
 7. Kai juosta Eiga pasiekia 100% u?baigta, spustel?kite Toliau, tada spustel?kite Baigti.
 8. I?imkite ir pa?ym?kite naujo slapta?od?io suteikimo disk?. Disk? laikykite saugioje vietoje.

Naudokite ribot? abonement?

Jei ? kompiuter? ??jote naudodami ribot? abonement?, atlikdami toliau nurodytus veiksmus sukurkite naujo slapta?od?io suteikimo disk? savo vartotojo abonementui.
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Valdymo skydas.
 2. Srityje Pasirinkti kategorij?, spustel?kite Vartotoj? abonementai.
 3. Srityje Susijusios u?duotys spustel?kite U?drausti pamir?t? slapta?od?, kad b?t? atidarytas pamir?to slapta?od?io vedlys.
 4. Spustel?kite Toliau.
 5. ?d?kite tu??i?, suformatuot? diskel? ? A ?rengin?, tada spustel?kite Toliau.
 6. Lauke Dabartinis vartotojo abonemento slapta?odis ?ra?ykite savo slapta?od?, tada spustel?kite Toliau.

  PASTABA: jei j?s? vartotojo abonementas neturi slapta?od?io, lauke Dabartinis vartotojo abonemento slapta?odis slapta?od?io nera?ykite.

  Pamir?to slapta?od?io vedlys sukuria disk?.
 7. Kai juosta Eiga pasiekia 100% u?baigta, spustel?kite Toliau, tada spustel?kite Baigti.
 8. I?imkite ir pa?ym?kite naujo slapta?od?io suteikimo disk?. Disk? laikykite saugioje vietoje.

Kaip ?eiti ? kompiuter? naudojant naujo slapta?od?io suteikimo disk?

Jei pamir?ote savo slapta?od?, galite ?eiti ? kompiuter? naudodami nauj? slapta?od?, kur? suk?r?te naudodami naujo slapta?od?io suteikimo vedl?, ir naujo slapta?od?io suteikimo disk?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Windows XP ??jimo ekrane, spustel?kite norimo naudoti vartotojo vard?. Atsiranda laukas ?ra?ykite savo slapta?od?. Paspauskite ENTER ar spustel?kite rodykl?s ? de?in? mygtuk?. Gaunate ?? klaidos prane?im?:
  Pamir?ote savo slapta?od??
  Galite spustel?ti mygtuk? ???, kad pamatytum?te savo slapta?od?io u?uomin?.
  Arba galite naudoti savo naujo slapta?od?io suteikimo disk?.

  Dar kart? ?veskite savo slapta?od?.
  ?sitikinkite, kad teisingai naudojate did?i?sias ir ma??sias raides.
 2. Spustel?kite Naudoti naujo slapta?od?io suteikimo disk?. Atsiranda pamir?to slapta?od?io vedlys. Pamir?to slapta?od?io vedlys leid?ia sukurti nauj? vartotojo abonemento slapta?od?.
 3. Spustel?kite Toliau.
 4. ?d?kite naujo slapta?od?io suteikimo disk? ? A ?rengin?, tada spustel?kite Toliau.
 5. Lauke ?ra?ykite nauj? slapta?od? ?ra?ykite nauj? slapta?od?.
 6. T? pat? slapta?od? ?ra?ykite lauke Dar kart? ?ra?ykite slapta?od?, kad j? patvirtintum?te.
 7. Lauke ?ra?ykite slapta?od?io u?uomin? ?ra?ykite u?uomin?, kuri pad?t? prisiminti slapta?od?, jeigu j? pamir?tum?te.

  PASTABA: ?i u?uomina matoma kiekvienam, kas bando ?eiti ? kompiuter?, naudodamas j?s? vartotojo abonement?.
 8. Spustel?kite Toliau, tada spustel?kite Baigti. Pamir?to slapta?od?io vedlys u?daromas ir j?s gr??tate ? Windows XP ??jimo lang?.

  PASTABA: Naujo slapta?od?io suteikimo diskas automati?kai atnaujinamas naudojant naujo slapta?od?io informacij?. Jums nereikia i? naujo kurti naujo slapta?od?io suteikimo disko.
 9. ?ra?ykite savo nauj? slapta?od? lauke ?ra?ykite savo slapta?od?, tada spustel?kite rodykl?s ? de?in? mygtuk?, kad ?eitum?te ? kompiuter?.

Trik?i? ?alinimas

 • Naujo slapta?od?io suteikimo diskas negali b?ti naudojamas, norint sukurti nauj? slapta?od? kitame kompiuteryje.

  J?s? sukurtas naujo slapta?od?io suteikimo diskas gali b?ti naudojamas tik tame kompiuteryje, kuriame buvo sukurtas. Pavyzd?iui, jeigu turite du kompiuterius, kuriuose veikia Windows XP ir kuriuose yra du vienodi vartotoj? vardai ir slapta?od?iai, naujo slapta?od?io suteikimo diskas, sukurtas pirmajame kompiuteryje, negali b?ti naudojamas norint pakeisti slapta?od? antrame kompiuteryje.
 • Naujo slapta?od?io suteikimo diske yra slaptos informacijos.

  Kiti vartotojai gali pasinaudoti naujo slapta?od?io suteikimo disku, kad gaut? prieig? prie j?s? kompiuterio. Tod?l naujo slapta?od?io suteikimo disk? laikykite saugioje ir patikimoje vietoje.
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 305478 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. sausio 30 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbhowtomaster KB305478

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com