Beskrivning av funktionen Windows optimering av snabb inloggning

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 305293 - Visa produkter som artikeln gäller.
Denna artikel har tidigare publicerats under SV305293
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

Den här artikeln beskrivs funktionen Windows optimering av snabb inloggning.

Mer Information

Funktionen snabb inloggningsoptimering anges som standard i Windows 8, Windows 7, Windows Vista och Windows XP för domän- och arbetsgruppsmedlemmar. Gäller asynkront när datorn startas och när användaren loggar in. Därför 8 för Windows, Windows 7, Windows Vista och Windows XP vänta inte på nätverket helt måste initieras vid start och inloggning-modulen befintliga användare är inloggade med hjälp av cachelagrade referenser. Detta resulterar i kortare inloggningstider. Grupprincip används i bakgrunden när nätverket har blivit tillgängliga. Tänk på att, eftersom detta är en bakgrundsuppdatering tillägg som Programvaruinstallation och omdirigering av mapp tar två inloggningar för att tillämpa ändringarna. Ändringar som görs i user-objekt, till exempel lägga till en central profilsökväg, rotkatalogen eller inloggningsskript för användarobjekt kan dessutom ta två inloggningar för identifiering.

Om du stänger av funktionen väntar Windows på nätverket är fullständigt initierat när användare är inloggade. Detta resulterar i en synkron tillämpning av principer när datorn startas och när användaren loggar in. Denna tillämpning av principer liknar en uppdateringsprocess i bakgrunden och kan minska den tid som krävs för attInloggningdialogrutan ska visas och den tid som krävs för Windows-gränssnittet är tillgängligt för användaren. En administratör kan ändra standardinställningen genom att använda snapin-modulen grupprincip MMC.

Optimering av snabb inloggning är alltid inaktiverad under inloggning när en första användarloggar in på en dator.

Du bör vara medveten om att, på villkor som tidigare starten av datorn ändå kan vara asynkron. Men eftersom inloggningen är synkron under dessa förhållanden, optimeras inloggning inte.

När din princip för mappomdirigering inte tillämpas fullständigt vid första inloggning hittar du följande varning i händelseloggen:

Händelsetyp: varning
Källa: Mappomdirigering
Händelsekategori: ingen
Händelse-ID: 301
Beskrivning: Tillämpning av principen omdirigering av mappar har fördröjts till nästa inloggning eftersom den Group policy inloggningsoptimering är aktiv.

Principer för mappen omdirigering och software installation

Tänk på att när inloggningsoptimering är aktiv kan en användare behöva logga in på datorn två gånger innan principer för Mappomdirigering och principer för programvaruinstallation tillämpas. Detta beror på att använda dessa typer av principer kräver den synkrona principtillämpningen. Under en uppdatering (som är asynkron), systemet anger en flagga som anger att använda Mappomdirigering eller en princip för Programvaruinstallation krävs. Flaggan tvingar synkron tillämpning av principer vid nästa inloggning för användaren.

TÄNK på att Windows-klienter stöder optimering av snabb inloggning i alla domänmiljöer. Om du vill inaktivera optimering av snabb inloggning kan du använda följande principinställning:
Datorn Datorkonfiguration\Administrativa Templates\System\Logon\ alltid vänta på nätverket när datorn startas och vid inloggning
När den här principen är aktiverad fungerar en Windows XP-klient på samma sätt som en Windows 2000-klient vid systemstart och användarinloggning.

Obs! Detta gäller även för system som kör Windows 7 eller Windows 8. Men i dessa system ändras händelse-ID till 510:

Loggboken: Programloggen
Händelsetyp: fel
Källa: Microsoft-Windows-omdirigering
Händelse-ID: 510
Beskrivning: Tillämpning av principen omdirigering av mappar har fördröjts till nästa inloggning eftersom optimering av Grupprincip vid inloggning sker.


Mer information om effekten av optimering av snabb inloggning och snabb start på grupprincip-inställningar finns på följande Microsoft-webbplats:
Förstå effekten av optimering av snabb inloggning och snabb start i grupprincip

Referenser

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
969006Arbetskatalog kan mappning felaktigt vid inloggning på en dator med Windows XP
304970 Skript körs inte innan Utforskaren startar även om inställningen "Kör inloggningsskript skript synkront" är aktiverad
831998 Mappad nätverksenhet visas ingen enhetsbeteckning eller kan inte du skapa nya långa namn på filer eller mappar

Egenskaper

Artikel-id: 305293 - Senaste granskning: den 15 januari 2013 - Revision: 2.0
Informationen i denna artikel gäller:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Windows 7 Professional
  • Windows 8 Pro
Nyckelord: 
kbgrppolicyinfo kbinfo kbnetwork kbmt KB305293 KbMtsv
Maskinöversatt
VIKTIGT: Denna artikel är översatt av Microsofts automatiska översättningsprogram och inte av en mänsklig översättare. För att Du skall ha åtkomst till alla artiklar i Knowledge Base på Ditt föredragna språk så är en del artiklar översatta av människor och en del artiklar av översättningsprogram. Tänk på att en artikel som är översatt av ett översättningsprogram inte alltid är perfekt. Artikeln kan innehålla fel ord, grammatik eller meningsbyggnad, ungefär som en utländsk talare kan göra misstag när han eller hon pratar med Dig på Ditt språk. Microsoft ansvarar inte för eventuella felaktigheter i översättningen, fel eller skador som orsakats av någon felöversättning av innehållet eller våra kunders användande av det översatta innehållet. Microsoft uppdaterar kontinuerligt mjukvaran för översättningsprogrammet.
Den engelska versionen av artikeln är följande: 305293

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com