วิธีการติดตาม และจัดการการเปลี่ยนแปลงใน Word 2002 และเอกสาร Word 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 305216 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับ Microsoft Word 97 และ Microsoft Word 2000 รุ่นของบทความนี้ ดู326528.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ข้อมูลที่กล่าวถึงในบทความนี้ให้ไว้โดย:ข่าวของ Microsoft.

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการติดตามการเปลี่ยนแปลง วิธีการเปลี่ยนแปลง และการยอมรับ หรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงไปยังเอกสาร Microsoft Word 2002 และ ใน Microsoft Office Word 2003

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณใช้เอกสารร่วมกับผู้ใช้อื่น คุณสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงเมื่อต้องการดูอย่างแน่นอนเพิ่มเติมและการลบสิ่งที่ทำ แล้ว คุณสามารถยอมรับ หรือปฏิเสธการตรวจทานหนึ่ง ณเวลาหรือทั้งหมดในครั้งเดียว

ถ้า reviewers กลับการเปลี่ยนแปลงในเอกสารที่แยกจากกัน คุณสามารถผสานตรวจทานทั้งหมดของตนเองลงในเอกสารเดียวแล้ว ทบทวนเหล่านั้น ถ้าคุณต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงลงในเอกสาร คุณสามารถบันทึกรุ่นต่าง ๆ ของเอกสารภายในเอกสารเดียวกัน

การติดตามการเปลี่ยนแปลงในเอกสารช่วยให้คุณทำการตรวจทานไปยังเอกสาร โดยไม่มีข้อความเดิมสูญหาย เมื่อคุณติดตามการเปลี่ยนแปลง Word แสดงข้อความที่ถูกเปลี่ยนเป็นสีที่แตกต่างจากข้อความต้นฉบับ นอกจากนี้ Word ใช้เครื่องหมายตรวจทานแก้ไข เช่นการขีดเส้นใต้ เพื่อแยกข้อความที่แก้ไขจากข้อความต้นฉบับ การรักษาเค้าโครงเอกสารของคุณ Word จะระบุการเปลี่ยนแปลงและชนิด เช่นการลบ ในบอลลูนที่ปรากฏอยู่ในระยะขอบของเอกสาร

เมื่อคุณเปิดเอกสารที่ประกอบด้วยการติดตามการเปลี่ยนแปลง เอกสารที่ปรากฏในมุมมองมาร์กอัปการแสดงครั้งสุดท้ายเพื่อแสดงว่า เอกสารที่ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงของแทร็ก นี่คือลักษณะการทำงานเริ่มต้น word underlines และเปลี่ยนสีของข้อความที่แทรก word ยังมีถูกเปลี่ยนเส้นแนวตั้งในระยะขอบด้านซ้ายของข้อความที่เปลี่ยนแปลงจะช่วยคุณในการค้นหาการเปลี่ยนแปลงในเอกสาร

หมายเหตุ:ข้อมูลที่แสดงอยู่ใน Word เกี่ยวกับผู้ทำการเปลี่ยนแปลงในเอกสาร ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ถูกป้อนสำหรับบุคคลนั้นในการชื่อ:ฟิลด์ และในการคำนำหน้าชื่อฟิลด์นี้ข้อมูลผู้ใช้แท็บนี้ตัวเลือกกล่องโต้ตอบใน Word

หมายเหตุ:คุณสามารถป้องกันเอกสารที่ได้ถูกบันทึกในมุมมองที่ครั้งสุดท้ายให้เปิดในมุมมองมาร์กอัปการแสดงครั้งสุดท้ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานนี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
831771ข้อความของมาร์กอัปอาจปรากฏขึ้นอีก เมื่อคุณเปิด หรือ เมื่อคุณบันทึกเอกสารของ Word
เมื่อต้องการเปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง คลิกขวาที่แถบเครื่องมือใด ๆ คลิกตรวจทานบนเมนูการแสดงนี้ตรวจทานแถบเครื่องมือ แล้วคลิกการติดตามการเปลี่ยนแปลงปุ่ม ขณะนี้มีระบุการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำ โดยเครื่องหมายการตรวจทานแก้ไข

หมายเหตุ:: เมื่อต้องการปิดติดตามการเปลี่ยนแปลงในขณะที่คุณต้องการแก้ไข คลิกการติดตามการเปลี่ยนแปลงปุ่มบนตรวจทานแถบเครื่องมือ เมื่อมีเปิดคุณลักษณะการติดตามการเปลี่ยนแปลงบน "TRK" ปรากฏบนแถบสถานะที่ด้านล่างของเอกสารของคุณ เมื่อคุณปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง TRK จะเป็นสีทึบ

หากเครื่องหมายการตรวจทาน distracting คุณสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลง โดยไม่มีการเน้นบนหน้าจอ เมื่อต้องซ่อนเครื่องหมายการตรวจทานแก้ไข คลิกการติดตามการเปลี่ยนแปลงปุ่มบนตรวจทานแถบเครื่องมือ ถ้าจำเป็น เริ่มการทำงานการติดตามการเปลี่ยนแปลง คลิกการการแสดงผลสำหรับการตรวจทานลงลูกศร แล้วคลิกรุ่น Final. เมื่อคุณกำลังทำงานบนเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกการการแสดงผลสำหรับการตรวจทานลงลูกศร แล้วคลิกมาร์กอัปการแสดงขั้นสุดท้ายเมื่อต้องการดูการเปลี่ยนแปลงระบุไว้ในเอกสาร ในขณะนี้การแสดงผลสำหรับการตรวจทานรายการการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าคุณเห็นการตรวจทานที่ระบุไว้ คุณยังใช้นั้นShow:รายการการเลือกชนิดของการตรวจทานที่คุณเห็นในหน้าต่างเอกสาร

เมื่อคุณทบทวนการติดตามการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถยอมรับ หรือปฏิเสธนั้นหนึ่งครั้ง หรือคุณสามารถยอมรับ หรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในครั้งเดียว เมื่อคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลง Word เอาเครื่องหมายการตรวจทาน typographical ถ้าคุณลบข้อความ มันยังเอาข้อความจากเอกสาร ถ้าคุณได้แทรกข้อความ ดังกล่าวออกจากข้อความใหม่ในเอกสาร เมื่อคุณได้ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง Word คืนค่าข้อความต้นฉบับ

เมื่อต้องการทบทวนการเปลี่ยนแปลง คุณใช้การตรวจทานแถบเครื่องมือ คุณสามารถตรวจทานการเปลี่ยนแปลงหนึ่งครั้ง โดยใช้การการเปลี่ยนแปลงถัดไปและการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้ปุ่ม จากนั้น ใช้นั้นยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงปุ่มการตอบสนองต่อการตรวจทาน เมื่อต้องการยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในคราวเดียวกัน คลิกการยอมรับการเปลี่ยนแปลงลงลูกศร แล้วคลิกยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเอกสาร. เมื่อต้องปฏิเสธเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในคราวเดียวกัน คลิกการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงลงลูกศร แล้วคลิกปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเอกสาร.

ถ้าคุณต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงลงในเอกสาร คุณสามารถบันทึกรุ่นต่าง ๆ ของเอกสารภายในเอกสารเดียวกัน เมื่อคุณบันทึกรุ่นที่แตกต่างกันภายใน Word คุณยังประหยัดเนื้อที่ดิสก์ได้เนื่องจาก Word เท่านั้นแตกต่างระหว่างรุ่น ไม่มีทั้งสำเนาของแต่ละเอกสารที่บันทึก หลังจากที่คุณได้บันทึกเอกสารแบบหลายรุ่น คุณสามารถย้อนกลับ และตรวจสอบ เปิด พิมพ์ และลบรุ่นก่อนหน้า คุณสามารถให้ Word บันทึกรุ่นของเอกสารแต่ละครั้งเอกสารถูกปิด ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการบันทึกของผู้ทำการเปลี่ยนแปลง และ เมื่อ ในกรณีของเอกสารที่ถูกต้องได้ เมื่อต้องการบันทึกรุ่นทุกครั้งที่คุณปิดเอกสาร ใช้รุ่นคำสั่งในการแฟ้ม:เมนูจะเปิดในรุ่นในDocumentNameกล่องโต้ตอบ แล้วเลือกนั้นบันทึกรุ่นบนปิดโดยอัตโนมัติกล่องกาเครื่องหมาย

เมื่อต้องการติดตามเปลี่ยนใน Word ด้วยเอกสาร

 1. เริ่มต้น หรือสลับไปยัง Word
 2. ในการมาตรฐานแถบเครื่องมือ คลิกOPEN.

  กระบวนการOPENกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
 3. ในการOPENกล่องโต้ตอบกล่อง ค้นหา และเลือกแฟ้มคุณต้องการติดตามการเปลี่ยนแปลง คลิกOPEN.
 4. ในการมุมมองเมนู ให้ชี้ไปที่แถบเครื่องมือแล้ว คลิกตรวจทาน.

  กระบวนการตรวจทานแถบเครื่องมือปรากฏขึ้น
 5. ในการตรวจทานแถบเครื่องมือ คลิกติดตามการเปลี่ยนแปลง.
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณสร้างจะสามารถติดตามเดี๋ยวนี้

เคล็ดลับ: เมื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงถูกเปิดใช้ การติดตามการเปลี่ยนแปลงปุ่มที่มีเส้นขอบสีน้ำเงิน และตัวอักษร TRK จะถูกเน้นบนแถบสถานะ เมื่อการเปลี่ยนแปลงของแทร็กถูกปิดการทำงาน การติดตามการเปลี่ยนแปลงปุ่มได้ไม่มีเส้นขอบ และ TRK เป็นสีเทาบนแถบสถานะ

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มข้อคิดเห็น

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงใน และเพิ่มข้อคิดเห็นลงในเอกสารหลังจากที่คุณเปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ถ้าคุณมีข้อความที่คุณไม่ต้องในแฟ้มของคุณ ให้เลือกข้อความ และกด DELETE

  word แทรกคำบรรยายภาพแบบอธิบายชนิดและเนื้อหาของการเปลี่ยนแปลงของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณลบข้อความ fox น้ำตาลรวดเร็ว คุณจะเห็นคำบรรยายภาพแบบที่ระบุ:: ถูกลบได้อย่างรวดเร็วน้ำตาล fox.

  หมายเหตุ:ถ้าคุณไม่เห็นคำบรรยายภาพแบบ คุณอาจสามารถดูเอกสารของคุณในมุมมองปกติ สลับการพิมพ์มุมมองเค้าโครงให้ดูคำบรรยายภาพ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเค้าโครงเหมือนพิมพ์ในการมุมมองเมนู
 2. วางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือข้อความที่คุณลบออก นอกเหนือจากการเรียกออก Word ทำเครื่องหมายลบ ด้วยการ ScreenTip ถ้าคุณวางตัวชี้เมาส์เหนือการลบ ScreenTip บอกคุณชื่อของบุคคลที่ทำการเปลี่ยนแปลง เมื่อทำการเปลี่ยนแปลง และชนิดของการเปลี่ยนแปลงที่ทำงาน ในกรณีนี้ ScreenTip แสดงลบ.
 3. ถ้าคุณมีข้อความที่คุณต้องการเพิ่มลงในแฟ้มของคุณ คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้ข้อความที่ปรากฏ และพิมพ์ข้อความ

  word แทรกข้อความใหม่ในแบบอักษรสีที่แตกต่างกัน สีแตกต่างสำหรับแต่ละคนที่ทำการเปลี่ยนแปลงลงในเอกสารเมื่อมีเปิดการเปลี่ยนแปลงแทร็ก
 4. วางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือข้อความที่คุณเพิ่ม

  ScreenTip บอกชื่อของบุคคลที่ทำการเปลี่ยนแปลง เมื่อทำการเปลี่ยนแปลง และชนิดของการเปลี่ยนแปลงที่ทำ ในกรณีนี้ ScreenTip แสดงแทรก.
 5. ในการแทรกเมนู คลิกข้อคิดเห็น.

  ถ้าคุณเลือกข้อความแล้ว แทรกข้อคิดเห็น Word ทำเครื่องหมายเลือก มีวงเล็บเป็นสีที่มีขนาดใหญ่ ถ้าไม่มีข้อความที่ถูกเลือกเมื่อคุณใส่ข้อคิดเห็น ที่ตั้งที่ถูกทำเครื่องหมาย ด้วยแถบแนวตั้งที่เป็นสี คำบรรยายภาพแบบปรากฏอยู่ในระยะขอบของเอกสาร คำบรรยายภาพแบบอธิบายชนิดและเนื้อหาของการเปลี่ยนแปลงของคุณ ตัวอย่าง ถ้าคุณเพิ่มบันทึกย่อหรือคำอธิบายประกอบที่เอกสารของคุณ คำบรรยายภาพแบบแจ้งข้อคิดเห็น:แล้วตาม ด้วยข้อความบันทึกย่อหรือคำอธิบายประกอบ
 6. วางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือข้อคิดเห็นที่คุณเพิ่ม
  ScreenTip บอกชื่อของบุคคลที่ทำการเปลี่ยนแปลง เมื่อทำการเปลี่ยนแปลง และชนิดของการเปลี่ยนแปลงที่ทำ ในกรณีนี้ ScreenTip แสดงcommented.
 7. ในการตรวจทานแถบเครื่องมือ คลิกShow:แล้ว คลิกบานหน้าต่างการตรวจทาน. กระบวนการตรวจทานบานหน้าต่างปรากฏที่ด้านล่างของหน้าต่าง Word และมีคำอธิบายการเปลี่ยนแปลงเอกสารหลักและข้อคิดเห็น. สำหรับแต่ละเพิ่ม ลบ หรือข้อคิดเห็น คุณจะเห็นชื่อของบุคคลที่ทำการเปลี่ยนแปลง เมื่อการเปลี่ยนแปลงที่ทำ ชนิดของการเปลี่ยนแปลงที่ทำ และเนื้อหาของการเปลี่ยนแปลง

เมื่อต้องการตรวจทาน และยอมรับ หรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง

เมื่อต้องการตรวจทาน และยอมรับ หรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่คุณหรือ reviewers อื่น ๆ ที่ทำไว้กับเอกสาร ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. กด CTRL + HOME เพื่อย้ายจุดแทรกไปที่จุดเริ่มต้นของเอกสาร
 2. ในการตรวจทานแถบเครื่องมือ คลิกถัดไป.

  การเปลี่ยนแปลงแรกในเอกสารที่ถูกเลือก
 3. ในการตรวจทานแถบเครื่องมือ คลิกยอมรับการเปลี่ยนแปลง.

  word ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ถ้าการเปลี่ยนแปลงมีการลบ Word เอาข้อความและการตรวจทานแก้ไขเครื่องหมายไว้ นอกจากนี้ ให้ Word เอาคำบรรยายภาพแบบและข้อมูลการเปลี่ยนแปลงจากนั้นตรวจทานบานหน้าต่างงาน ถ้าการเปลี่ยนแปลงมีการลบ Word เพิ่มข้อความ และลบเครื่องหมายการตรวจทานแก้ไข Word จะเอาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงจากนั้นตรวจทานบานหน้าต่างงาน

  เคล็ดลับ: การยอมรับการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถจะ คลิกขวาที่การเปลี่ยนแปลง และคลิกยอมรับการแทรกหรือยอมรับการลบบนเมนูที่ปรากฏ
 4. ในการตรวจทานแถบเครื่องมือ คลิกถัดไป.
 5. ในการตรวจทานแถบเครื่องมือ คลิกปฏิเสธข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง/ลบ. word คืนค่าข้อความของคุณกับวิธีการดังกล่าวได้ก่อนที่จะแทรกหรือลบ และลบคำบรรยายภาพแบบ Word จะเอาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงจากนั้นตรวจทานบานหน้าต่างงาน

  เคล็ดลับ: เมื่อคุณชี้ไปที่การเปลี่ยนแปลงบนหน้าจอ ชื่อที่ปรากฏใน ScreenTip มีชื่อของผู้ใช้ที่ป้อนเมื่อมีการติดตั้งระบบปฏิบัติการ ถ้าไม่มีชื่อที่ถูกป้อน ScreenTip แสดงผู้ใช้:ชื่อ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ในการตัวเลือกกล่องโต้ตอบ ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกคลิกการข้อมูลผู้ใช้แท็บ พิมพ์ชื่อผู้ใช้ในการชื่อ:กล่อง แล้วคลิกตกลง.

เมื่อต้องการตรวจทานเอกสารของคุณในเวอร์ชันก่อนหน้านี้

 1. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกรุ่น.
 2. ในการเวอร์ชันที่มีอยู่กล่อง เลือกรุ่นคุณต้อง การตรวจทาน คลิกOPEN.
เวอร์ชันที่เลือกในปัจจุบันเปิด และปรากฏ tiled พร้อมกับเอกสารรุ่นล่าสุด เมื่อต้องการกลับไปรุ่นก่อน เปิด และจากนั้น คลิกบันทึกเป็นในการแฟ้ม:เมนูการแทนรุ่นปัจจุบันของเอกสาร ถ้าคุณไม่ต้องการกลับไปรุ่นก่อน ปิดรุ่นคุณเปิดโดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลง

เมื่อต้องการลบข้อมูลรุ่น

 1. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกรุ่น.
 2. ในการเวอร์ชันที่มีอยู่กล่อง เลือกรุ่นคุณต้องการลบ แล้วคลิกลบ.

  หมายเหตุ:การกระทำนี้ไม่ undoable คุณจะไม่สามารถกู้คืนข้อมูลรุ่นที่ถูกลบ

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลชื่อเรื่องของข่าวของ Microsoft ดูhttp://mspress.microsoft.com.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 305216 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbgraphxlink kbhowto kbmt KB305216 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:305216

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com