Kaip per?i?r?ti sistemos registre naudodami 64 bit? sistemos Windows versijos

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 305097 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?oma, kaip per?i?r?ti Windows registro naudodami 64 bit? sistemos Windows versijos.

Daugiau informacijos

64-Bit? lietuvi? Windows registras yra padalintas ? 32 bit? ir 64 bit? raktus. Daugelis 32 bit? raktus turi tuos pa?ius pavadinimus kaip kolegomis 64 bit?, ir atvirk??iai.

Numatytoji 64 bit? versija, registro redaktori? (Regedit.exe) kuri yra ?traukta ? 64 bit? sistemos Windows versijos rodo tiek 64 bit? raktus ir 32 bit? klavi?us. WOW64 registro peradresavimo pristato 32 bit? programos su skirtingu raktus 32 bit? programos registro ?ra?us. 64 Bit? versij? i? registro redaktoriaus, 32 bit? raktus rodomi pagal ?? registro rakt?:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node
Galite Rodyti arba redaguoti 64 bit?, ir 32 bit? registro raktus ir reik?mes naudojant numatyt?j? 64 bit? versij? i? registro redaktoriaus. Nor?dami per?i?r?ti ar redaguoti 64 bit? klavi?us, turite naudoti 64 bit? versij? i? registro redaktori? (Regedit.exe). Taip pat galite per?i?r?ti ar redaguoti 32 bit? raktus ir reik?mes naudojant 32 bit? versij? i? registro redaktoriaus %systemroot%\Syswow64 aplanke. N?ra joki? skirtum?, kaip jums atlikti u?duotis tarp 32 bit? versij? i? registro redaktoriaus ir 64 bit? versij? i? registro redaktoriaus. Nor?dami atidaryti 32 bit? versij? i? registro redaktoriaus, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Paleisti.
 2. ? ? Atidaryti ?ra?ykite %SystemRoot%\syswow64\regedit, tada spustel?kite gerai.

  Pastaba J? reikia u?daryti 64 bit? versij? i? registro redaktoriaus galite atidaryti 32 bit? versija (ir atvirk??iai) i?skyrus atvejus, kai jums prad?ti antrosios instancijos i? registro redaktoriaus -m jungiklis. Pavyzd?iui, jei jau veikia 64 bit? versij? i? registro redaktoriaus, ?veskite %SystemRoot%\syswow64\regedit -m veiksme 2 prad?ti 32 bit? versij? i? registro redaktoriaus.
Remti koegzistavimas 32 bit? ir 64 bit? COM registracijos ir programa nurodo WOW64 pristato 32 bit? programoms alternatyv? rodin? registro. 32 bit? programas ?r. 32-bit?
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software
medis)
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node
) tai visi?kai atskirai nuo tikrosios 64-bit?
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software
medis. Tai izoliuoja
HKEY_CLASSES_ROOT
, nes per kompiuterio dalis ?iame medyje gyvena per ?? registro rakt?:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software
Siekiant u tikrinti 64-bit/32-bit programos s?veik? per COM ir kiti mechanizmai, WOW64 naudoja "Registro at?vaitas", kurios atspindi tam tikras registro raktus ir reik?mes tarp 64 bit?, ir 32 bit? registro rodini?. At?vaitas yra "protingas", ? tai tik atspindi COM aktyvavimo duomenys.

Atsispindi klavi?us

WOW64 registro reflektoriaus gali keisti turin? raktus ir reik?mes per atspindys apdoroti koreguoti mar?ruto pavadinimai ir t.t.. D?l ?ios prie?asties, 32-bit ir 64-bit? turinys gali skirtis. Pvz., pathnames, kuriuose yra ?
system32
ra?omos registro ?ra?o
SysWOW64
32-bit? skyriuje registro. Atsispindi ?iuos raktus:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\COM3
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Ole
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\EventSystem
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\RPC

Savyb?s

Straipsnio ID: 305097 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Advanced Server, Limited Edition
Rakta?od?iai: 
kbmgmtservices kbenv kbhowto kbui kbmt KB305097 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 305097

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com