วิธีการลดขนาดของแฟ้มรูปวาด Visio ใน Visio

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 305025 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Microsoft Visio 2000 ของบทความนี้ ดู255020.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณสามารถใช้เพื่อลดขนาดของ Microsoft Visio รูปวาดแฟ้ม ใน Microsoft Office Visio 2007, Microsoft Office Visio 2003 และ ใน Microsoft Visio 2002

บทนำ

ถ้าคุณสร้างรูปวาดที่มีขนาดใหญ่ (.vsd แฟ้ม) ใน Visio คุณอาจต้องการลดขนาดของแฟ้ม บทความนี้อธิบายวิธีการต่อไปนี้ที่คุณสามารถใช้เพื่อลดขนาดของแฟ้ม.vsd:
 • เอารูปร่างที่ไม่ได้ใช้ใน stencil ที่เฉพาะ
 • การตั้งค่าคอนฟิก Visio จะบันทึกรูปวาดด้วยออกจากรูปภาพแสดงตัวอย่าง
 • ลดจำนวนรูปร่างที่มีการจัดกลุ่ม
 • แปลงรูปร่างที่ซ้ำกันให้เป็นรูปร่างหลักเดียว
 • อย่าบันทึกไดอะแกรมของคุณเป็นแบบ XML สำหรับรูปวาด Visio
สิ่งสำคัญก่อนที่คุณลองใช้วิธีการต่าง ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้ใด ๆ เราขอแนะนำให้ คุณสร้างสำเนาสำรองของรูปวาด Visio ของคุณ

เอารูปร่างที่ไม่ได้ใช้ออกจาก stencil ที่เฉพาะ

stencil ที่เฉพาะที่เก็บรูปร่างหลัก การรวมทั้งรูปร่างที่คุณลบออกจากเพรูปวาด รูปร่างหลักไม่ได้ใช้สามารถใช้เนื้อที่ดิสก์ที่ไม่จำเป็น คุณสามารถลดขนาดของรูปวาดของคุณ โดยการเอารูปร่างหลักเหล่านี้จาก stencil ที่เฉพาะ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1: ดาวน์โหลด และเรียกใช้ยูทิลิตี้การ CleanIt

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด cleanit2.exe เดี๋ยวนี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มถูกจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัยที่ป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตของแฟ้ม

หมายเหตุ:ผลิตภัณฑ์สนับสนุนบริการของ Microsoft (PSS) ไม่มีการสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับเครื่องมือนี้

วิธีที่ 2: ลบรูปร่างหลักที่ไม่ได้ใช้

 1. เปิดการวาดรูป Visio ชี้ไปที่รูปร่างในการแฟ้ม:เมนู แล้วคลิกแสดงเอกสารปากกา.
 2. ลบรูปร่างหลักที่ไม่ได้ใช้ stencil ที่เฉพาะ

  visio เตือนคุณถ้า มีการใช้รูปร่างที่มีการหลักใด โดยไดอะแกรมของคุณ ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงคำเตือนนี้ คลิกยกเลิก.
 3. คลิกปิดเมื่อต้องการปิดการ stencil
 4. บันทึกรูปวาดของคุณ
มีลดขนาดของแฟ้มรูปวาด

แยกเป็นหลายหน้าการวาดลงในรูปวาดแยกต่างหาก

ถ้าคุณต้องลดขนาดแฟ้มของมีหลายหน้าการวาดการโอนทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ถ้าคุณมีการบันทึกการวาดรูปแบบฟลอปปีดิสก์ ให้ลองบันทึกแต่ละหน้าของ Visio คุณวาดเป็นรูปวาดแยกต่างหาก ใช้แบบบันทึกเป็นคำสั่งเพื่อแยกการหลายหน้าการวาดลงในแฟ้มหลาย ๆ แฟ้ม โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. เปิดการวาดรูป Visio
 2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึกเป็นพิมพ์ชื่อแฟ้มใหม่ และจากนั้น คลิกตกลง.

  ตัวอย่างเช่น พิมพ์FileName :_pageX.vsdโดย:FileName :ชื่อของเอกสาร และpageXมีหมายเลขหน้า
 3. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 สำหรับแต่ละหน้าของรูปวาดของคุณ

  ตัวอย่างเช่น บันทึกเพ 1 เป็นFileName :_page1.vsdและบันทึกเพ 2 เท่าFileName :_page2.vsd.
 4. สำหรับแต่ละ Visio รูปวาดแฟ้มใหม่ ลบหน้าที่อื่น ๆ ที่ไม่ตรงกับชื่อแฟ้ม คลิกขวาหน้าแท็บสำหรับเพจที่คุณต้อง การลบ แล้ว คลิกลบเพจ.

  ตัวอย่าง ถ้ารูปวาดของคุณมีหน้าสี่ และคุณเปิดในFileName :แฟ้ม _page2.vsd ลบหน้า 1, 3 และ 4
 5. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึกแล้ว ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับแต่ละรูปวาด
คุณมีแฟ้ม Visio แยกต่างหากสำหรับแต่ละหน้าของรูปวาดของคุณเดี๋ยวนี้

การตั้งค่าคอนฟิก Visio จะบันทึกรูปวาด โดยไม่มีการแสดงตัวอย่างรูปภาพ

คุณสามารถลดขนาดแฟ้มของรูปวาดของคุณถ้าคุณตั้งค่าคอนฟิก Visio จะบันทึกรูปวาด โดยไม่มีการแสดงตัวอย่างรูปภาพ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกคุณสมบัติ.
 2. ในการคุณสมบัติกล่องโต้ตอบ คลิกการสรุปแท็บ
 3. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นบันทึกรูปภาพแสดงตัวอย่างกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.

ลดจำนวนรูปร่างที่มีการจัดกลุ่ม

ถ้าไดอะแกรม Visio ของคุณมีหลายรูปร่างที่จัดกลุ่มไว้ ไดอะแกรมของคุณจะสามารถมากมาก และซับซ้อน การลดจำนวนของระดับการจัดกลุ่มจะช่วยลดขนาดและความซับซ้อนของแฟ้มของคุณ เมื่อต้องการลดระดับการจัดกลุ่ม ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 • ใช้คำสั่งที่แสดงอยู่ในนั้นการดำเนินงานเมนูย่อย เช่นรวมคำสั่ง
 • แปลงรูปร่างที่มีการจัดกลุ่มนั้นไปยัง Microsoft Windows Metafile (WMF)
เมื่อต้องการแปลงไปเป็น Windows Metafile (WMF) รูปร่างที่จัดกลุ่ม:
 1. ในการแก้ไขเมนู คลิกCopy.
 2. ในการแก้ไขเมนู คลิกวางแบบพิเศษ. กระบวนการวางแบบพิเศษกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
 3. คลิกรูปภาพแล้ว คลิกตกลง.

แปลงรูปร่างที่ซ้ำกันเป็นรูปร่างหลักเดียว

ถ้าคุณได้สร้างรูปร่างในรูปวาด Visio ของคุณ ให้ลองทำการแปลงรูปร่างที่ซ้ำกันไปยังต้นแบบ เมื่อคุณสร้างรูปร่างหลัก Visio จัดเก็บไว้ใน stencil การภายในของรูปวาด เมื่อคุณสามารถลากรูปร่างเป็น stencil ไอคอนรูปร่างหลักที่สร้างขึ้นจากรูปร่างปรากฏในหน้าต่าง stencil

ตัวอย่างเช่น แทนการวาดของคุณประกอบด้วยสำเนาของรูปร่างที่ 20 รูปวาดของคุณประกอบด้วยสำเนาของรูปร่างเดี่ยว นั่นคือ รูปวาดของคุณประกอบด้วยรูปร่างหลักและอินสแตนซ์ของรูปร่างหลักเป็นข้อมูลอ้างอิง การอ้างอิงใช้เนื้อที่ดิสก์น้อยกว่าสำเนาที่ซ้ำกันของรูปร่าง

เมื่อต้องการแปลงรูปร่างเป็นการวางแผนหลัก ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ในหน้าต่างการวาด แสดงรูปร่างที่คุณต้องการแปลงการวางแผนหลัก หรือวาดรูปร่างที่คุณต้องการแปลง
 2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกOPENแล้ว เลือก stencil แฟ้ม (แฟ้ม.vss) ที่คุณต้องการเก็บการวางแผนหลักใหม่
 3. คลิกต้นฉบับหรือคลิกCopyแล้ว คลิกOPEN.
 4. คลิกหน้าเพื่อทำให้ใช้งานอยู่ และจากนั้นลากรูปร่างจากเพรูปวาด และปล่อยไว้บน stencil รูปวาด คุณสามารถสร้างสำเนาของรูปร่างนั้นได้ โดยการกดแป้น CTRL ค้างไว้ในขณะที่ลาก

  ไอคอนรูปร่างที่ปรากฏขึ้นพร้อมกับป้ายชื่อ "หลักx, "ที่xหมายเลขที่แสดงถึงจำนวนรูปร่างบน stencil อยู่
 5. คลิก stencil เพื่อทำให้ใช้งานอยู่ ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึกเมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยัง stencil

ไม่บันทึกรูปวาดของคุณเป็นรูปวาด XML (.vdx แฟ้ม)

visio ช่วยให้คุณบันทึกรูปที่คุณวาดรูปแบบ XML เมื่อคุณบันทึกรูปวาดเป็นแฟ้ม.vdx ขนาดของแฟ้มเพิ่มเปอร์เซ็นต์ 1000 ตัวอย่างเช่น รูปวาดที่เป็นจำนวน 500 กิโลไบต์ (KB) เพิ่มเพื่อเกือบ 5 เมกะไบต์ (MB) เมื่อมีบันทึกเป็นการวาดรูป XML เพิ่มนี้ได้เนื่องจากแฟ้ม.vdx ใน แฟ้มข้อความ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XML สำหรับ Visio แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://office.microsoft.com/en-us/visio/HP850526991033.aspx

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการรวมรูปร่าง หรือ เกี่ยวกับวิธีการสร้างรูปร่าง คลิกวิธีใช้ Visio Microsoft Officeในการวิธีใช้เมนู ชนิดรูปร่างในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อที่ส่งคืน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XML สำหรับ Visio คลิกวิธีใช้ Visio Microsoft Officeในการวิธีใช้เมนู ชนิดXMLในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อที่ส่งคืน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 305025 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbconfig kbsavefile kbopenfile kbhowto kbmt KB305025 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:305025

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com