วิธีการปรับใช้สภาพแวดล้อม Preinstallation ของ Microsoft Windows จากเซิร์ฟเวอร์ RIS อิน โดยใช้ไคลเอนต์ที่มีการเปิดใช้งาน PXE

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 304992 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการปรับใช้สภาพแวดที่ Microsoft Windows Preinstallation ล้อม (Windows PE) จากเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลการติดตั้งบริการ (RIS) สำหรับการเริ่มต้นในสภาพแวดล้อมประมวล Pre-Boot (PXE)

ข้อมูลเพิ่มเติม

มีสองวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อปรับใช้ Windows PE จากเซิร์ฟเวอร์ RIS วิธีการแรกใช้ RAM ดิสก์อุปกรณ์ใช้งาน Windows PE จากเซิร์ฟเวอร์ RIS วิธีการที่สองใช้รูปแบบ Windows PE จาก Microsoft Windows XP หรือรูปภาพที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 แผ่นซีดี คุณต้องใช้วิธีการที่สองนี้ถ้าคุณมีรุ่นที่เก่ากว่าของ Windows PE หรือถ้าคุณไม่มีเซิร์ฟเวอร์ RIS ที่ใช้ Windows Server 2003 วิธีการที่สองนี้เปิดการจัดการกับไฟล์ต่าง ๆ จากเซิร์ฟเวอร์ RIS ดังนั้น วิธีการนี้ลดประสิทธิภาพการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ RIS เมื่อคุณเริ่มการทำงานของอินสแตนซ์หลายอินสแตนซ์ของ Windows PE นอกจากนี้คุณอาจพบข้อผิดพลาดการหมดเวลา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับใช้ Windows PE จากเซิร์ฟเวอร์ RIS ให้ดูที่แฟ้ม Winpe.chm ล่าสุด แฟ้มนี้ถูกรวมไว้ กับแผ่นซี ดี Windows PE และ กับแผ่นซีดี OEM Preinstallation Kit (OPK)

ก่อนที่คุณใช้วิธีการที่อธิบายไว้ในบทความนี้ คุณต้องมั่นใจว่า คุณมีรายการต่อไปนี้:
 • การกำหนดเอง Windows PE สากลองค์กรสำหรับรูป Standardization (ISO) ที่สร้างขึ้น จากแผ่นซี ดี Windows PE หรือ จากแผ่นซีดี OEM Preinstallation Kit (OPK)
 • เซิร์ฟเวอร์ RIS ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)
 • A Windows PE CD or an OEM Preinstallation Kit (OPK) CD.

Method 1: Deploy Windows PE from a RIS server by using a RAM disk

 1. On the RIS server, locate the \RemoteInstall\Setup\ภาษา\Images folder.
 2. Create a subfolder for Windows PE. For example, type the following at a command prompt:
  ไดรฟ์:\Cd \RemoteInstall\Setup\English\Images md winpe
  หมายเหตุ:In this step,ไดรฟ์is the placeholder of the hard disk drive on which RIS is installed.ภาษาis the language of the Windows PE image.
 3. Create a subfolder in the \Windows PEfolder that is named Platform, whereplatformis i386 or amd64. For example, type the following command at the command prompt:md winpe\i386
 4. Copy the customized Windows PE .iso image file that you created earlier to theWindows PE\แพลทฟอร์มfolder, whereplatformis i386 or amd64. For example, type the following command at the command prompt:
  Copyไดรฟ์:\Work\Winpex86.isodrive 1:\RemoteInstall\Setup\English\Images\Winpe\i386
  หมายเหตุ:ไดรฟ์is the placeholder of the hard disk that contains the Windows PE image. Also,drive 1is a placeholder for the hard disk partition on which RIS is installed.
 5. Create a subfolder in the \Windows PE\แพลทฟอร์มfolder that is named Templates. For example, type the following command at the command prompt:
  md winpe\i386\templates
 6. Locate the Platform folder of the Windows PE image, and then copy Ntdetect.com and Startrom.com to the Windows PE\แพลทฟอร์ม\Templates folder. For example, type the following commands at the command prompt:
  ไดรฟ์:\ cd \winpe\i386 copy ntdetect.com
  drive 1:\RemoteInstall\Setup\English\Images\winpe\i386\templates copy startrom.com
  drive 1:\RemoteInstall\Setup\English\Images\winpe\i386\templates


  หมายเหตุ:In this step,ไดรฟ์is the placeholder of the hard disk that contains the Windows PE image anddrive 1is a placeholder for the hard disk partition on which RIS is installed.
 7. Copy the \แพลทฟอร์ม\Setupldr.exe (not Setupldr.bin) file from the Windows PE image to the \Windows PE\platform\templatesfolder, and then rename Setupldr.exe to Ntldr. For example, run the following command at the command prompt:
  copy setupldr.exedrive 1:\RemoteInstall\Setup\English\Images\winpe\i386\templates\ntldr
  .

  หมายเหตุ:In this step,drive 1is a placeholder for the hard disk partition on which RIS is installed.
 8. Create a text file that is named Winnt.sif in the \Windows PE\แพลทฟอร์ม\แม่แบบfolder by using the following text.
  [SetupData]
  BootDevice = "ramdisk(0)"
  BootPath = "\platform\System32\"
  OsLoadOptions = "/noguiboot /fastdetect /minint /rdexportascd /rdpath=%INSTALLPATH%\%MACHINETYPE%\<bootimage>"
  
  Architecture = "platform" 
   
  [RemoteInstall]
  Repartition = No
   
  [OSChooser]
  Description = "brief description"
  Help = "longer description"
  LaunchFile = "%INSTALLPATH%\%MACHINETYPE%\templates\startrom.com"
  ImageType = Flat
  Version = "5.2 (0)"
  
 9. Start a RIS client, and then select the operating system image that you created.
หมายเหตุ
 • RAM disk method supports only x86 and x64-based Windows PE ISO images. For Itanium (IA-64)-based Windows PE ISO images use Method 2.
 • You can put the i386 and amd64 folders within the same folder on a RIS server. For example, you can create the following folder structure:
  \RemoteInstall\Setup\English\Images\Winpe\i386 \RemoteInstall\Setup\English\Images\Winpe\Amd64
 • You can give the Winnt.sif file any name that you want as long as the file name extension is .sif.
 • The "Repartition = No" entry in the Winnt.sif file avoids a warning from the Client Installation Wizard (OSChooser) about the disk being erased.
 • The text for the "Description" and "Help" entries can be any information that you want to include.
 • The "LaunchFile" and "ImageType" entries must not change.
 • Restart the client, and then go into PXE startup. After you log on, select theMaintenance and Troubleshootingoption in the Main menu. "Windows PE in RAMDisk," or whatever other description exists in the .sif file, appears as an option. Select this option, and then press ENTER.

  The computer starts Windows PE by using the RAM disk.

Method 2: Deploy Windows PE from RIS server in legacy flat method

 1. On the RIS server, type the following command at a command prompt:
  RISetup.exe –add
  When you are prompted for a source, point RISetup to the Windows operating system CD that you want to use. The choice of the Windows operating system depends on the version of Windows PE that you add to the RIS server. For Windows PE 2004, use Windows XP Professional Service Pack 2. For Windows PE 2005, use Windows Server 2003 Standard Edition Service Pack 1.
 2. Browse the location where RISetup installed the image. For example, the location may resemble the following:
  \\Server_name\Share_name\REMINST\Setup\ภาษา\Images
  หมายเหตุ:In this step, theServer_nameplaceholder represents the RIS server name. กระบวนการShare_nameplaceholder represents the name of the shared folder that contains the image. กระบวนการภาษาplaceholder represents the language version of the image.
 3. เปิดการplatformsubfolder in the image that you created, whereplatformrepresents i386, amd64, or IA-64.
 4. เปิดการแพลทฟอร์มfolder on the CD or network share that contains Windows PE files, whereplatformrepresents i386, amd64, or IA-64.
 5. Copy the contents of the Windows PEแพลทฟอร์มfolder to theplatformfolder of the image that you just opened.
 6. When you are prompted to overwrite the files, clickYes to all.
 7. Open the Templates folder in theแพลทฟอร์มfolder to which you copied Windows PEแพลทฟอร์มcontents.
 8. Open the RIStndrd.sif file in a text editor. On the line that starts with OSLoadOptions, add the/minintตัวเลือก
 9. Copy the drivers (*.inf and *.sys) for the network adapter to theแพลทฟอร์มfolder that was created by RISetup.
 10. Stop and start the BinlSvc service on the RIS server. For example, type the following commands at a command prompt:
  net stop binlsvc
  net start binlsvc
 11. Start a RIS client, and then select the operating system image that you created in step 1.
หมายเหตุ
 • If you do not copy the network drivers to theแพลทฟอร์มfolder, you may receive the following error message:
  The operating system image you selected does not contain the necessary drivers for your network adapter. Try selecting a different operating system image. ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ Setup cannot continue. กดแป้นใด ๆ เพื่อจบการทำงาน
 • If you use Windows Management Instrumentation (WMI)-enabled Windows PE images, make sure that the share that contains the Windows PE image is marked as read-only. Otherwise, Windows Management Instrumentation (WMI) Tester (WBEMTest) may report error 0x80041014. This will make sure that other clients that connect will not error out when they try to enable WMI.
 • จำนวนสูงสุดของการติดตั้งพร้อมที่สามารถทำได้จากเซิร์ฟเวอร์ RIS เป็น 75
 • เราขอแนะนำให้ คุณปิดใช้งาน Setupapi บันทึกเมื่อคุณใช้วิธีการนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการยกเลิกการล็อก Setupapi คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  822570คุณพบยาวเริ่มต้นระบบครั้งเมื่อคุณเริ่ม WinPE โดยความของเซิร์ฟเวอร์บริการการติดตั้งระยะไกล

เพิ่ม Windows PE ถึงเครื่องมือ RIS การบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

คุณสามารถเพิ่ม Windows PE ในรายชื่อของเครื่องมือต่าง ๆ ที่พร้อมใช้งานในการบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของส่วนของตัวช่วยสร้างการติดตั้งไคลเอนต์ เมื่อคุณเพิ่ม Windows PE ในรายชื่อของเครื่องมือ RIS คุณระบุว่า Windows PE ที่ใช้สำหรับการติดตั้ง การบำรุงรักษา และงานที่มีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแทนการใช้เป็นระบบปฏิบัติการที่เดสก์ท็อป

เมื่อต้องการเพิ่ม Windows PE ในรายชื่อของเครื่องมือ RIS ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ในโฟลเดอร์แม่แบบของรูปภาพใน Windows PE ค้นหาแฟ้ม RIStndrd.sif
 2. เปิดแฟ้ม RIStndrd.sif ในตัวแก้ไขข้อความ
 3. ในการ[OSChooser]ส่วน การเปลี่ยนแปลง ImageType = ImageType รายการ "แบน" = "winpe"
 4. ย้ายแฟ้ม Winbom.ini จากนั้นแพลทฟอร์มโฟลเดอร์รูปภาพใน Windows PE ไปยังโฟลเดอร์รากของรูป

  หมายเหตุ:ถ้าคุณไม่ทำตามขั้นตอนนี้ และเรียกใช้คำสั่ง factory.exe ร่วมกับ-minintสลับหรือ-winpeสวิตช์ Windows PE แสดงกล่องโต้ตอบที่ขอให้คุณรีสตาร์ท Windows PE หลังจากที่คุณเริ่มการทำงาน
 5. เปิดในกลุ่มนโยบาย Management Console (GPMC) คลิกขวาโดเมนหรือหน่วยองค์กรที่คุณต้อง การใช้ แล้ว คลิกสร้าง และการเชื่อมโยงมาที่นี่ของวัตถุนโยบายกลุ่ม.
 6. ในการวัตถุนโยบายกลุ่มใหม่พิมพ์ชื่อสำหรับ Group Policy object (GPO), กล่องโต้ตอบ และจากนั้น คลิกตกลง.
 7. คลิกขวา GPO และจากนั้น คลิกแก้ไข.
 8. ตัวในแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่ม ค้นหา และขยายคอนเทนเนอร์ที่ต่อไปนี้:
  ผู้ใช้ Configuration\Windows Settings\Remote ติดตั้งบริการ
  .
 9. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกสองครั้งตัวเลือก choice.
 10. ในการคุณสมบัติตัวเลือก choiceกล่องโต้ตอบ ภายใต้เครื่องมือคลิกที่เปิดใช้งานแล้ว คลิกตกลง.
 11. ปิดตัวแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่ม
 12. ใน GPMC คลิกโดเมนหรือหน่วยองค์กรที่เชื่อมโยงวัตถุนโยบายกลุ่มที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้
 13. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกวัตถุนโยบายกลุ่ม ที่คุณสร้าง แล้ว คลิกย้ายการเชื่อมโยงขึ้นจนกว่าใบสั่งเชื่อมโยงวัตถุนโยบายกลุ่มอยู่ต่ำกว่า gpo ที่มีการตั้งค่าที่ขัดแย้งกัน

  วัตถุนโยบายกลุ่มกับใบสั่งต่ำสุดของการเชื่อมโยงจะก่อนหน้าผ่าน gpo กับใบสั่งการเชื่อมโยงที่สูงกว่า
หมายเหตุ
 • เฉพาะ RIS เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 สนับสนุนการตามขั้นตอนนี้
 • แม้ว่า Windows PE รูปปรากฏขึ้นในการบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของส่วนของตัวช่วยสร้างการติดตั้งไคลเอนต์ จะไม่ปรากฏบนเครื่องมือแท็บนี้คุณสมบัติของการติดตั้งแบบระยะไกลบริการกล่องโต้ตอบบนเซิร์ฟเวอร์ RIS
 • The default settings of the Default Domain Policy GPO on a Windows Server 2003-based domain disable all options exceptAutomatic SetupในการChoice Options Propertiesกล่องโต้ตอบ To override the default settings, make sure that the GPO that you create has a lower link order than the Default Domain Policy GPO.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 304992 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbenv kbhowto kbsetup kbmt KB304992 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:304992

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com