วิธีการแยกฐานข้อมูลการเข้าถึงใน Microsoft Access ด้วยตนเอง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 304932 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขั้นสูง: ต้องเขียนโค้ดผู้เชี่ยวชาญ ทำงานร่วมกัน และทักษะ multiuser

บทความนี้ใช้ กับแฟ้มฐานข้อมูล (.mdb) Microsoft Access หรือแฟ้มฐานข้อมูล (.accdb) Microsoft Access
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

ด้วยเหตุผลต่าง ๆ คุณอาจตัดสินใจการแยกฐานข้อมูลลงในโปรแกรมประยุกต์ที่หน้าหรือโปรแกรมประยุกต์ที่ส่วนท้ายด้านหลัง ฐานข้อมูลจุดสิ้นสุดหลังประกอบด้วยตาราง และเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์แฟ้ม หน้าฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับตารางสิ้นสุดหลังประกอบด้วยฟอร์มทั้งหมด แบบสอบถามแบบ รายงาน แมโค และโมดูลที่การ ฐานข้อมูลหน้าถูกแจกจ่ายไปยังเวิร์กสเตชันของผู้ใช้

บทความนี้อธิบายถึงวิธีแบ่งฐานข้อมูลด้วยตนเองแทนการได้ โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ตัวแยกฐานข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการแยกฐานข้อมูล ใน Microsoft Office Access 2003 และ ใน Access รุ่นก่อนหน้า ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. สร้างฐานข้อมูลเปล่าแบบใหม่การเข้าถึง
 2. ในการแฟ้ม:เมนู ให้ชี้ไปที่รับข้อมูลจากภายนอกแล้ว คลิกนำเข้า.
 3. ค้นหา และเลือกฐานข้อมูลที่คุณต้องการแยก
 4. ในการตารางแท็บ คลิกเลือกทั้งหมดแล้ว คลิกตกลง.

  แจ้งให้ทราบในการนำที่เข้าถึงเข้าทั้งหมดของตารางในฐานข้อมูลใหม่ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลของคุณกลับไปจุดสิ้นสุด
 5. การจัดเก็บฐานข้อมูลการสิ้นสุดหลังใหม่บนเครือข่ายใช้ร่วมกัน และการตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ใช้ทุกคนมีสิทธิ์แบบเต็มเพื่อใช้ร่วมกัน
 6. สร้างฐานสองเปล่าเข้าถึงข้อมูลใหม่
 7. ในการแฟ้ม:เมนู ให้ชี้ไปที่รับข้อมูลจากภายนอกแล้ว คลิกการเชื่อมโยงตาราง.
 8. เลือกฐานข้อมูลจุดสิ้นสุดหลังที่คุณเพิ่งสร้าง
 9. ในการตารางแท็บ คลิกเลือกทั้งหมดแล้ว คลิกตกลง.

  ขอให้สังเกตว่า การเข้าถึงเชื่อมโยงตารางในฐานข้อมูลการสิ้นสุดการกลับไปยังฐานข้อมูลหน้า
 10. ในการแฟ้ม:เมนู ให้ชี้ไปที่รับข้อมูลจากภายนอกแล้ว คลิกนำเข้า.
 11. เลือกฐานข้อมูลต้นฉบับ ที่คุณจะแบ่ง แล้ว คลิกนำเข้า.
 12. ในการแบบฟอร์มแท็บ คลิกเลือกทั้งหมด. ทำซ้ำขั้นตอนนี้บนแท็บทั้งหมดยกเว้นตารางแท็บ เนื่องจากคุณได้มีการเชื่อมโยงกับตาราง คุณเดี๋ยวนี้เท่านั้นต้องนำเข้าส่วนที่เหลือของวัตถุ
 13. หลังจากที่คุณเลือกวัตถุยกเว้นสำหรับตารางทั้งหมด คลิกตกลง.

  ขอให้สังเกตว่า คุณเดี๋ยวนี้ตารางทั้งหมดที่เชื่อมโยง และนำเข้าวัตถุที่เหลือ
เมื่อต้องการแยกฐานข้อมูลใน Microsoft Office Access 2007 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. สร้างฐานข้อมูลเปล่าแบบใหม่การเข้าถึง
 2. ในการข้อมูลภายนอกแท็บ คลิกAccessในการนำเข้ากลุ่ม
 3. ในการรับข้อมูลจากภายนอกกล่องโต้ตอบ คลิกเรียกดูเมื่อต้องการค้นหา และเลือกฐานข้อมูลที่คุณต้องการแยก คลิกเพื่อเลือกนั้นนำเข้าตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน แมโคร และโมดูลต่าง ๆ ในฐานข้อมูลปัจจุบันกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
 4. ในการนำเข้าวัตถุกล่องโต้ตอบ คลิกเลือกทั้งหมดในการตารางแท็บ แล้วคลิกตกลง.

  แจ้งให้ทราบในการนำที่เข้าถึงเข้าทั้งหมดของตารางในฐานข้อมูลใหม่ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลของคุณกลับไปจุดสิ้นสุด
 5. การจัดเก็บฐานข้อมูลการสิ้นสุดหลังใหม่บนเครือข่ายใช้ร่วมกัน และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ใช้ทุกคนมีสิทธิ์แบบเต็มเพื่อใช้ร่วมกัน
 6. สร้างฐานสองเปล่าเข้าถึงข้อมูลใหม่
 7. ในการข้อมูลภายนอกคลิกAccessในการนำเข้ากลุ่ม
 8. ในการรับข้อมูลจากภายนอกกล่องโต้ตอบ คลิกเรียกดูเมื่อต้องการเลือกฐานข้อมูลจุดสิ้นสุดหลังที่คุณสร้างไว้ คลิกเพื่อเลือกนั้นเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูล ด้วยการสร้างตารางที่เชื่อมโยงกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
 9. ในการนำเข้าวัตถุกล่องโต้ตอบ คลิกเลือกทั้งหมดในการตารางแท็บ แล้วคลิกตกลง.

  ขอให้สังเกตว่า การเข้าถึงเชื่อมโยงตารางในฐานข้อมูลการสิ้นสุดการกลับไปยังฐานข้อมูลหน้า
 10. ในการข้อมูลภายนอกคลิกAccessในการนำเข้ากลุ่ม
 11. ในการรับข้อมูลจากภายนอกกล่องโต้ตอบ คลิกเรียกดูเมื่อต้องการเลือกฐานข้อมูลต้นฉบับที่คุณจะแบ่ง คลิกเพื่อเลือกนั้นนำเข้าตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน แมโคร และโมดูลต่าง ๆ ในฐานข้อมูลปัจจุบันกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
 12. ในการนำเข้าวัตถุกล่องโต้ตอบ คลิกเลือกทั้งหมดในการแบบฟอร์มแท็บ ให้ทำซ้ำขั้นตอนนี้บนแท็บอื่น ๆ ทั้งหมดยกเว้นตารางแท็บได้เนื่องจากคุณได้เชื่อมโยงกับตารางเรียบร้อยแล้ว คุณเดี๋ยวนี้เท่านั้นต้อง การนำเข้าส่วนที่เหลือของออปเจ็กต์ แล้ว คลิกตกลง.

  ขอให้สังเกตว่า คุณเดี๋ยวนี้ตารางทั้งหมดที่เชื่อมโยง และนำเข้าวัตถุที่เหลือ
หมายเหตุ

ฐานข้อมูลนี้เป็นฐานข้อมูลหน้า คุณสามารถกระจายฐานข้อมูลนี้หน้าไปยังเวิร์กสเตชันเพื่อให้ผู้ใช้แต่ละมีสำเนาที่ตนเองของฐานข้อมูลหน้า

คุณได้ในตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแยกฐานข้อมูลของคุณ ซึ่งจะปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ขณะนี้เมื่อผู้ใช้แบบฟอร์มที่เปิด แบบฟอร์มเปิดขึ้นภายในคอมพิวเตอร์ของพวกเขา และไม่ได้ถูกส่งผ่านเครือข่าย ข้อมูลเฉพาะที่มาผ่านเครือข่ายมีข้อมูลในตารางที่เชื่อมโยง

Reasons Why You May Want to Split Your Database

The following are typical reasons to split a database:
 • You are sharing your database with multiple users on a network.
 • You have several people developing in the database and you do not have Microsoft Visual Source Safe installed.
 • You do not want your users to be able to make design changes to tables.
The most common reason to split a database is that you are sharing the database with multiple users on a network. If you simply store the database on a network share, when your users open a form, query, macro, module, or report, these objects have to be sent across the network to each individual who uses the database. If you split the database, each user has their own copy of the forms, queries, macros, modules, and reports. Therefore, the only data that must be sent across the network is the data in the tables.

หมายเหตุ:To split the database, you can also use the Database Splitter utility.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 304932 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbinfo kbexpertiseinter kbhowto kbmt KB304932 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:304932

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com