วิธีการกำหนดค่า'ตัวจัดการอุปกรณ์'เพื่อแสดงข้อมูลโดยละเอียด

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 304514 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของอุปกรณ์ที่ไม่ได้โดยทั่วไปจะแสดงในตัวจัดการอุปกรณ์ คุณสามารถกำหนดค่า'ตัวจัดการอุปกรณ์'เพื่อแสดงรายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม

การกำหนดค่า'ตัวจัดการอุปกรณ์'เพื่อแสดงรายละเอียด:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmd.exeแล้ว กด ENTER
 2. ประเภท:การตั้งค่า DEVMGR_SHOW_DETAILS =% 1แล้ว กด ENTER
 3. ประเภท:เริ่มการทำงาน devmgmt.mscแล้ว กด ENTER ใน 'ตัวจัดการอุปกรณ์'คุณสมบัติของอุปกรณ์ควรเดี๋ยวนี้ให้เป็นรายละเอียดแท็บที่ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์
คุณสามารถดูได้รายละเอียดแท็บเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่อไปนี้:
 • หมายเลขตัวอย่างของอุปกรณ์
 • หมายเลขของฮาร์ดแวร์
 • หมายเลขที่เข้ากันได้
 • หมายเลขอุปกรณ์ที่ตรงกัน
 • <a0>$$$$</a0><a1>$$$$</a1>:<a2>$$$$</a2>
 • แจงนับ
 • ความสามารถ
 • ค่าสถานะ Devnode
 • ค่าสถานะการจัดรูปแบบ
 • ค่าสถานะ CSConfig
 • ความสัมพันธ์ ejection
 • ความสัมพันธ์ของการเอาออก
 • ความสัมพันธ์ของบัส
 • ตัวกรองบนอุปกรณ์
 • ตัวกรองล่างของอุปกรณ์
 • คลาสตัวกรองบน
 • ตัวกรองล่างของคลาส
 • โปรแกรมติดตั้งคลาส
 • คลา Coinstallers
 • อุปกรณ์ Coinstallers
 • ตรวจทานเฟิร์มแวร์
 • สถานะพลังงานปัจจุบัน
 • ความสามารถในการใช้พลังงาน
 • แมปองค์ประกอบของการใช้พลังงาน
หมายเหตุ:: ไม่ทั้งหมดของคุณสมบัติเหล่านี้จะถูกบรรจุสำหรับอุปกรณ์ที่ระบุ ในอย่างอื่น ถึงแม้ว่าคุณสมบัติเหล่านี้ทั้งหมดจะแสดงรายการ บางอย่างอาจไม่ประกอบด้วยข้อมูลเมื่อดูอุปกรณ์เฉพาะ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้อง คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
283658วิธีการจัดการอุปกรณ์ต่างๆ ใน Windows XP
244601วิธีการแก้ไขที่ไม่รู้จักอุปกรณ์ปรากฏใน'ตัวจัดการอุปกรณ์'
125174Explanation of Error Codes Generated by Device Manager
133240Troubleshooting Device Conflicts with Device Manager

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 304514 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbinfo kbui kbmt KB304514 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:304514

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com